PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Tefcold TFW 365-2 Instruction Manual

Tefcold TFW 365-2 Instruction Manual

TFW 365-2S\ TFW 375\ TFW375S

Made by: Tefcold
Type: Instruction Manual
Category: Kitchen Appliances
Pages: 15
Size: 0.54 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 

Mallit: 

TFW 365-2 / TFW 365-2S 

TFW 375 / TFW375S 

 

Käyttöohje 

FI 

Instruction manual 

UK 

 
 
 
 
 
 
 

700-110103 

 

 


background image

 

 FI 

Sisältö 

 
Tärkeitä turvallisuusohjeita 

 

Pakkauksesta purkaminen ja asennus 

 

Sähköiset liitännät 

 

 

Laitteen käynnistäminen 

 

 

Lukko 

 

 

 

Toiminta TFW 365-2 

 

 

Toiminta TFW 375 

 

 

Sisävalo 

 

 

 

Vesiallas 

 

 

 

Hiilisuodatin   

 

 

Hyllyjen säätäminen 

 

 

Oven kätisyyden vaihtaminen 

 

Ylläpito ja puhdistus 

 

 

Huolto 

 

 

 

Hävittäminen  

 

 

 

 

UK 

Contents 

 

Important safety instructions 

 

Unpacking and installation  

 

10 

Electrical connections 

 

 

10 

Start-up of the cabinet 

 

 

10 

Lock 

 

 

 

10 

Operation TFW 365-2 

 

 

11 

Operation TFW 375 

 

 

12 

Internal light  

 

 

12 

Water tray 

 

 

 

13 

Carbon filter  

 

 

13 

Changing position of shelves 

 

13 

Door reversal  

 

 

14 

Maintenance and cleaning   

 

15 

Service 

 

 

 

15 

Disposal 

 

 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

 

Tärkeitä turvallisuusohjeita 

 

1.

 

Ennen kaapin käyttöönottoa ja saavuttaaksesi laitteen optimaaliset käyttöominaisuudet, 
suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista. 

2.

 

Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.  

3.

 

Mikäli havaitset laitteessa vikaa, ota välittömästi yhteyttä laitteen myyjään. 

4.

 

Sijoita laite kuivaan ja ilmastoituun paikkaan.  

5.

 

Älä sijoita laitetta toisen lämpöä luovuttavan laitteen välittömään läheisyyteen tai altista 
laitetta suoralle auringon valolle.  

6.

 

Pidä aina mielessä, että sähkölaitteisiin ja niiden käyttöön liittyy aina riskin vaara.  

7.

 

Älä koskaan säilö kaapissa syttyviä nesteitä kuten tinneriä, bensiiniä tmv.  

8.

 

Vahvistamme, että laitteen valmistuksessa ei ole käytetty asbestia tai muita ympäristölle 
haitallisia CFC-yhdisteitä. 

9.

 

Kompressorin öljy ei sisällä PCB-yhdisteitä. 

 
 

Pakkauksesta purkaminen ja asennus 

 
Poista laitteen alta puinen pakkausalusta ja pura pakkaus. Joitakin ulkoisia pintoja on suojattu 
suojakalvolla, jotka tulee poistaa ennen käyttöönottoa. 
 
Taataksesi laitteen toiminnan varmista, että laite on asennettu vaakasuoraan. Laitteen alla on 
säätöjalat joita voidaan säätää.  Ks. kuva 1.1. 
 
 

Kuva. 1.1 

 

 
Mikäli haluat integroida laitteen seinustalle, huomioi seuraavat asiat: 
 

1.

 

Asennusvaraksi kaapin yläpuolelle tulee jättää ainakin 10cm tuuletustila, jotta jäähdytys 
toimii moitteettomasti.  

2.

 

Laitteen saranapuolelle tulee jättää riittävästi tilaa siivoamiselle, hyllyjen vaihtamiselle ja 
saranan puhdistamiselle.   

 
 
 
 

FI 

 


background image

 

Sähköiset liitännät 

 
Laite toimii 230 V/50 Hz verkkovirrassa. 
 
Seinän pistorasia laitteelle tulee olla helposti saavutettavissa.  
 
Noudata kaikkia paikallisten viranomaisten antamia ohjeita koskien sähkölaitteiden maadoitusta. 
Kaapin pistokkeen sekä seinän pistorasian tulee täten antaa sähkövirralle oikeanlainen maadoitus.   . 
Mikäli sinulla on epäilyksiä, ota yhteyttä toimittajaan tai valtuutettuun sähköasentajaan.  
 
Laitteeseen kiinnitetty virtajohto on kolmejohtiminen. Laite soveltuu liitettäväksi normaaliin 
pistorasiaan, jossa on takana yleinen 10 tai 16 ampeerin sulake.

  

 

Virtajohdon johdinten värit ovat merkitty seuraavian koodien mukaisesti: 
Vihreä / keltainen: maa, Sininen: neutraali/nolla, Ruskea: vaihe. 
 
Kaikki sähkötyöt tulee tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. 
 
 

Laitteen käynnistäminen 

 
Ennen käyttöönottoa suosittelemme, että laite puhdistetaan, ks. kohta laitteen ylläpito ja puhdistus.   
 

Tärkeää ! 

Mikäli laitetta on kuljetettu vaakatasossa, odota 2 tuntia ennen laitteen päälle kytkemistä. Tämä 
estää kompressoria rikkoutumasta (kompressorin nesteet valuvat paikoilleen).   

 

 

Varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan, ulkoisen lämpötilaolosuhteen tulee olla välillä 
+18… +35ºC. 

 

Lukko 

 

Kaappi on varustettu lukolla, joka sijaitsee laitteen alapaneelissa, ks. kuva 1.2. 

 

Kuva 1.2 

 

 
 
Toiminta - malli TFW 365-2 

 

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelissa sijaitsevasta kytkimestä 
(POWER), ks. kuva 1.9. 

 

Kuva 1.9 

 


background image

 

 

 

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen kaapin lämpötilan 
sen kahdessa eri osiossa. Merkkivalo ”Run” syttyy. 
 

 

Näytä asetettu lämpötila: 

 

  Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu kaapin yläosioon asetettu lämpötila. 

               

5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan. 

  

 

 

Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu kaapin alaosioon asetettu lämpötila. 

               

5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan. 

  

 Aseta uusi lämpötila: 

 

 

Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.   
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +12 ºC..+5 ºC,  
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.   
Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, odota 5 sekunnin ajan ja termostaatti palautuu 
normaaliin lukutilaan. 

  

 

Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.   
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +18 ºC..+12 ºC,  
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.   

 

 

Näytä lämpötila ºC/ºF: 
 

 

Paina näitä näppäimiä yhtäaikaisesti 5 sekunnin ajan ja lämpötila näkyy vuorotellen 

 

Fahrenheit:ina ja Celsius:ina. 

 
 
Toiminta – malli TFW 375 
 

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelissa sijaitsevasta kytkimestä 
(POWER), ks. kuva 2.0. 
 

Fig. 2.0 

 


background image

 

 

 

 
 

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen laitteen lämpötilan. 
 

Aseta uusi lämpötila: 
 

  

Paina tätä näppäintä ja jokainen painallus nostaa asetettua lämpötilaa 1°C. 

 

  

Paina tätä näppäintä ja jokainen painallus alentaa asetettua lämpötilaa 1°C. 
 

 

Näytä lämpötila ºC/ºF: 

+

  

Paina näitä näppäimiä yhtäaikaisesti 5 sekunnin ajan ja lämpötila näkyy vuorotellen  
Fahrenheit:ina ja Celsius:ina. 
  

 
Sisävalo: 
 

 

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä.  

 
Vesiallas 
 

Jottei viinipullojen korkit kuivuisi matalassa ilmankosteudessa, laite on varustettu vesialtaalla. 
Vesiallas tulee sijoittaa laitteen ylimmälle hyllylle, ks. kuva 1.3. 

 

Kuva 1.3 

 

 

 


background image

 

Hiilisuodatin 
 

Laite on varustettu hiilisuodattimella jolla estetään pahojen hajujen syntymistä kaapin sisälle. 
Suodatin on sijoitettu laitteen takaseinään, ks. kuva 1.4. 
 
 

Kuva 1.4 

 

Hyllyjen säätäminen 

 
Irrota molemmat lukitusosat jotka ovat kiinnitetty ristipääruuvein. Vedä hylly ulos, ks. kuva 2.2. 

 

Kuva 2.2 

 

Oven kätisyyden vaihtaminen 

 
Avaa ovi, poista alasaranan kaksi ruuvia ja nosta ovi irti, ks. kuva 2.4. 
 

Kuva 2.4 

 

 


background image

 

 
Siirrä yläsarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 2.5. 

 

Kuva 2.5 

 

Siirrä alasarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 2.6. 
 

Kuva 2.6 

 

 
Aseta ovi uudelleen alasaranalle ja kiinnitä ruuvit uudelleen, ks. kuva 2.7. 
 

Kuva 2.7 

 

Ylläpito ja puhdistus 

 
Vedä kaappi irti pistokkeesta.    
 
Kaappi tulee puhdistaa säännöllisesti. Puhdistaa kaapin sisä- ja ulkopinnat miedolla 
puhdistusaineella ja kuivaa tämän jälkeen pinnat. Ulkoiset pinnat voidaan käsitellä käyttäen 
teräspinnoille tarkoitettua öljypohjaista puhdistusainetta.   
 
ÄLÄ käytä puhdistusaineita jotka sisältävät kloriinia tai muita vahvoja puhdistusaineita, koska 
nämä voivat vahingoittaa pintoja sekä sisällä olevia kylmäteknisiä toimintoja.  
 
Puhdista lauhdutin ja kompressoritila käyttämällä imuria ja harjaa.   
 
ÄLÄ huuhtele kompressoritilaa vedellä, sillä se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähköosia.  

 

 

 

 


background image

 

Huolto 

 
Kylmätekniikka on hermeettisesti suljettu systeemi, joka ei vaadi valvontaa vain puhdistusta. 
 
Mikäli kaappi ei tee kylmää, varmista, että vika ei aiheudu sähkökatkoksesta. 
  
Mikäli et pysty määrittelemään syytä laitteen toiminnalliselle vialle, ole yhteydessä laitteen 
toimittajaan. Ilmoita laitteen tyyppi sekä valmistuksen sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen 
tuotekilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisäpinnalle, ylös oikealle. 
  
 

Hävittäminen 
 

Kylmälaitteen hävittäminen tulee tehdä lain edellyttämällä, ympäristöystävällisellä tavalla. Huomioi 
voimassa olevat asetukset koskien kylmälaitteiden hävitystä.  

 

  

 

 

 

 

 

Important safety instructions 

 

1.

 

To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual. 

2.

 

It is the user’s responsibility to operate the appliance in accordance with the instructions 
given. 

3.

 

Contact your dealer immediately in case of any malfunctions. 

4.

 

Place the cabinet in a dry and ventilated place.  

5.

 

Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to direct 
sunlight. 

6.

 

Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger.  

7.

 

Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet.  

8.

 

We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction. 

9.

 

The oil in the compressor does not contain PCB. 

 

Unpacking and installation 

 
Remove the wooden pallet and the packing.  
 
To ensure correct function it is important that the cabinet is level. The cabinet is supplied with legs, 
which can be adjusted. See fig. 1.1     

Fig. 1.1 

 

UK 

 


background image

 

10 

 
If you want to build in your cabinet please note the following: 
 

3.

 

There must be at least 10 cm free space above the cabinet in order for the cooling system to 
work satisfactorily. 

4.

 

There must be sufficient space at the hinge side to clean and replace the shelves and clean 
around the hinge.  

 
 

Electrical connecting 

 
The cabinet operates on 230 V/50 Hz. 
 
The wall socket should be easily accessible.  
 
All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The 
cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local 
supplier or authorized electrician. 
 
The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15-
Amp plug. If a B.S. 1363 (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse. 
 
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: 
Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral,  Brown: Live. 
 
The main electrical connections must be done by skilled electricians. 

 
 
Start-up of the cabinet 

 
Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning. 

 

Important ! 

If the cabinet has been horizontally placed during transport, please wait 2 hours before starting up 
the cabinet. 

 

In order to ensure optimum function of the cabinet the ambient temperature must be between 18 and 
35 ºC. 

 
 

Lock 

 

The cabinet is provided with a lock, which is placed in the bottom panel, see fig. 1.2. 

 

Fig. 1.2 

 

 


background image

 

11 

Operation model TFW 365-2 

 

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 1.9. 

 

Fig. 1.9 

 

 

When the cabinet is turned on, the display will show the current temperatures in the cabinet’s two 
chambers. 
Control lamp ”Run” will turn on. 

 

Display set temperature: 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature for the upper chamber.  
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading. 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature for the lower chamber. 
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading. 

 

Set new temperature: 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature. 
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 ºC, from 12 ºC to 5 ºC and 
will start over again after that. 
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will 
return to normal reading. 

  

 

Press this key and the display will flash the set temperature. 
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 ºC, from 18 ºC to 12 ºC 
and will start over again after that. 
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will 
return to normal reading. 

 

Display temperature in ºC/ºF: 
 

 

   

Press these keys simultaneously for 5 seconds and display of temperature will 
change between Fahrenheit and Celsius. 

 
 

 


background image

 

12 

Operation model TFW 375 
 

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 2.0. 
 

Fig. 2.0 

 
 

 

 
 

When the cabinet is turned on, the display will show the current temperature in the cabinet. 
 

Set new temperature: 
 

  

Press this key and the set temperature will increase by 1°C for each pressure. 

 

  

Press this key and the set temperature will decrease by 1ºC for each pressure. 

 

 

Display temperature in ºC/ºF: 

+

  

Press these keys simultaneously for 5 seconds and display of temperature will 
change between Fahrenheit and Celsius. 

 
 
Internal light: 
 

  

Press this key to turn on/off the internal light.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

13 

Water tray 
 

In order to prevent drying up of the wine corks due to low humidity the cabinet is supplied with a 
water tray, which should be placed at the top shelf, see fig. 1.3. 

 

Fig. 1.3 

 

Carbon filter 
 

The cabinet is supplied with a carbon filter to prevent bad smell. This is placed at the rear wall 
inside the cabinet, see fig. 1.4. 
 

Fig. 1.4 

 

Changing position of shelves 

 
Remove both stop blocks which are mounted with a cross-point screw. Then pull out the shelf, see 
fig. 2.2. 

Fig. 2.2 

 

 


background image

 

14 

Door reversal 

 
Open the door, remove the two screws in the bottom hinge and lift out the door, see fig. 2.4. 
 

Fig. 2.4 

 

 
Move the top hinge to the opposite side, see fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5 

 

Move the bottom hinge to the opposite side, see fig. 2.6. 
 

Fig. 2.6 

 

 
Replace the door on the bottom hinge and mount the screws again, see fig. 2.7. 
 

Fig. 2.7 

 

 


background image

 

15 

Maintenance and cleaning 

 
Switch the cooler off at the socket.  
 
The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet 
with a light soap solution and subsequently wipe dry. External surfaces can be maintained using 
steel oil.   
 
Keep the fan cover clean by using a vacuum cleaner and a stiff brush. 
 
Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the 
stainless steel surfaces and the internal cooling system. 
 
Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage 
on the electrical parts.  
 

 
 
Service 

 
The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning. 
 
If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut.   
 
If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please 
inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label 
which is placed on the back side of the cabinet on the left hand side.  
 

Disposal 
 

Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing 
regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed.