PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Lexmark M1145 Manual

Lexmark M1145 Manual

Made by: Lexmark
Type: Manual
Category: Printer
Pages: 1
Size: 0.09 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)

Identificarea consumabilelor sau a componentelor care necesit

ă

 înlocuirea

Compara

ţ

i un set de defecte repetitive dintr-o opera

ţ

ie de tip

ă

rire cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care

corespunde cel mai bine defectelor din opera

ţ

ia de tip

ă

rire indic

ă

 piesa care provoac

ă

 defectul.

Not

ă

Unitatea imagistic

ă

 poate fi înlocuit

ă

 de client. Dac

ă

 este necesar

ă

 înlocuirea unit

ăţ

ii de fuziune, contacta

ţ

i

serviciul de asisten

ţă

 pentru clien

ţ

i la adresa 

http://support.lexmark.com

 sau reprezentantul de service.

Înlocui

ţ

i unitatea de fuziune

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

80 mm
(3,15 in.)

97 mm
(3,82 in.)

47 mm
(1,85 in.)

38 mm
(1,5 in.)

Print Defects Guide (Ghid pentru

defecte de imprimare)

Pagina 1 din 1