PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Lexmark M1145 Manual

Lexmark M1145 Manual

Made by: Lexmark
Type: Manual
Category: Printer
Pages: 1
Size: 0.05 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Guide för förbrukningsmaterial

Beställa en tonerpatron

Anmärkningar:

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på cirka 5 % täckning per sida.

Extremt låg täckning under långa perioder kan påverka den faktiska kapaciteten negativt.

Tonerpatron för Lexmarks returprogram

Artikelnamn

Artikelnummer

Tonerpatron med extra hög kapacitet 24B6035

Beställa en bildhanteringsenhet

Extremt låg täckning under en längre tid kan göra så att bildhanteringsenhetsdelarna slutar att fungera innan tonern är slut i
tonerkassetten.

Om du vill ha mer information om hur du byter ut bildhanteringsenheten kan du läsa instruktionsbladet som medföljde
utbytesdelen.

Bildhanteringsenhet för Lexmarks returprogram

Artikelnamn

Artikelnummer

Bildhanteringsenhet 24B6040

Beställa en underhållssats

Anmärkningar:

Användning av vissa typer av papper kan kräva att underhållssatsen byts oftare.

Separeringsrullen, fixeringsenheten, inmatningsvalsenheten, överföringsrullen och insatsenheten ingår alla i
underhållssatsen och kan även beställas och bytas ut enskilt om så behövs.

Kontakta en servicerepresentant för att byta ut underhållssatsen.

Rekommenderade underhållssatser och artikelnummer

Skrivarmodell

Artikelnummer

M1145dn (100v)

40X8439

*

M3150de (100v)

40X8441

*

M1145dn (110v)

40X8281

M3150de (110v) 

40X8434

M1145dn (220v)

40X8282

M3150de (220v)

40X8436

*

 Den här satsen är endast tillgänglig i Japan.

Guide för förbrukningsmaterial

Sida 1 av 1