PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Lexmark M1145 Manual

Lexmark M1145 Manual

Made by: Lexmark
Type: Manual
Category: Printer
Pages: 1
Size: 0.13 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Bilgi K

ı

lavuzu

Yard

ı

m menüsü

Yard

ı

m menüsü yaz

ı

c

ı

da PDF dosyalar

ı

 olarak saklanan bir dizi Yard

ı

m sayfas

ı

ndan olu

ş

ur. Bu sayfalarda yaz

ı

c

ı

n

ı

n

kullan

ı

m

ı

 ve yazd

ı

rma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yaz

ı

c

ı

da 

İ

ngilizce, Frans

ı

zca, Almanca ve 

İ

spanyolca çevirileri de bulunur. Di

ğ

er çevirileri

http://support.lexmark.com

 adresinde bulabilirsiniz.

Bunu kullan

ı

n

Bunun için

Tüm K

ı

lavuzlar

ı

 Yazd

ı

r

Tüm  k

ı

lavuzlar

ı

 yazd

ı

r

ı

n.

Yazd

ı

rma Kalitesi

Yazd

ı

rma kalitesi sorunlar

ı

n

ı

 çözme ile ilgili bilgileri yazd

ı

r

ı

n.

Yazd

ı

rma K

ı

lavuzu

Ka

ğ

ı

t ve di

ğ

er özel ortamlar

ı

 yükleme ile ilgili bilgileri yazd

ı

r

ı

n.

Ortam K

ı

lavuzu

Tepsilerde ve besleyicilerde desteklenen ka

ğ

ı

t boyutlar

ı

n

ı

n bir listesini yazd

ı

r

ı

n.

Yazd

ı

rma Kusurlar

ı

 K

ı

lavuzu Yazd

ı

rma kusurlar

ı

n

ı

n giderilmesiyle ilgili bilgileri yazd

ı

r

ı

n.

Menü Haritas

ı

Yaz

ı

c

ı

 kontrol paneli menülerinin ve ayarlar

ı

n

ı

n bir listesini yazd

ı

r

ı

n.

Bilgi K

ı

lavuzu

Ek bilgileri bulma konusunda bir k

ı

lavuz yazd

ı

r

ı

n.

Ba

ğ

lant

ı

 K

ı

lavuzu

Yaz

ı

c

ı

y

ı

 yerel olarak (USB) veya bir a

ğ

a ba

ğ

lama ile ilgili bilgileri yazd

ı

r

ı

n.

Ta

ş

ı

ma K

ı

lavuzu

Yaz

ı

c

ı

y

ı

 güvenli bir 

ş

ekilde ta

ş

ı

mak için gerekli yönergeleri yazd

ı

r

ı

n.

Sarf M. K

ı

lavuzu

Sarf malzemesi sipari

ş

i vermek için gerekli parça numaralar

ı

n

ı

 yazd

ı

r

ı

n.

Kurulum

 Sayfas

ı

Yaz

ı

c

ı

yla birlikte verilen 

Kurulum

 sayfas

ı

, yaz

ı

c

ı

y

ı

 kurma hakk

ı

nda bilgi sa

ğ

lar.

Belgeler

 CD'si

Yaz

ı

c

ı

yla birlikte gelen 

Belgeler

 CD'sinde bir 

Kullan

ı

c

ı

 K

ı

lavuzu

 ve 

H

ı

zl

ı

 Ba

ş

vuru K

ı

lavuzu

 bulunur. 

Kullan

ı

c

ı

K

ı

lavuzu

'nda ka

ğ

ı

t yükleme, yazd

ı

rma, sarf malzemesi sipari

ş

 etme, sorun giderme, s

ı

k

ı

ş

malar

ı

 giderme ve yaz

ı

c

ı

n

ı

n

bak

ı

m

ı

n

ı

 yapma, ana ekran

ı

 özelle

ş

tirme ve çözümleri kullanma ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Güncellemeler için, 

http://support.lexmark.com

 adresini ziyaret edin.

Ek dil deste

ğ

i

Belgeler

 CD'sinde 

Kullan

ı

c

ı

 K

ı

lavuzu

 ve 

H

ı

zl

ı

 Ba

ş

vuru K

ı

lavuzu

 ba

ş

ka dillerde mevcuttur. 

A

ğ

 Üzerinde Çal

ı

ş

ma

K

ı

lavuzu

 

Yaz

ı

l

ı

m

CD'sinde ba

ş

ka dillerde mevcuttur.

Bilgi K

ı

lavuzu

Sayfa 1 / 1