PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Lexmark M1145 Manual

Lexmark M1145 Manual

Made by: Lexmark
Type: Manual
Category: Printer
Pages: 18
Size: 0.46 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Dac

ă

 problema nu se rezolv

ă

 cu ajutorul solu

ţ

iilor furnizate aici, contacta

ţ

i serviciul de asisten

ţă

 pentru clien

ţ

i. Este

posibil ca o component

ă

 a imprimantei s

ă

 necesite ajustare sau înlocuire.

Marginile caracterelor sunt zim

ţ

ate sau inegale

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Imprima

ţ

i o list

ă

 de e

ş

antioane de fonturi pentru a verifica dac

ă

 fonturile

pe care le utiliza

ţ

i sunt acceptate de imprimant

ă

.

1

De la panoul de control al imprimantei, naviga

ţ

i la:

Menus (Meniuri)

 >

Reports (Rapoarte)

 >

Print Fonts (Imprimare

fonturi)

2

Selecta

ţ

PCL Fonts (Fonturi PCL)

 sau 

PostScript Fonts (Fonturi

PostScript)

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Utiliza

ţ

i fonturi acceptate de imprimant

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Selecta

ţ

i un font

acceptat de imprimant

ă

.

Pasul 2

Verifica

ţ

i dac

ă

 fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimant

ă

.

Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimant

ă

?

Problema este
rezolvat

ă

.

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Pagini sau imagini trunchiate

Leading edge

Trailing edge

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 1 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Muta

ţ

i ghidajele pentru lungime 

ş

i l

ăţ

ime ale t

ă

vii în pozi

ţ

iile corecte pentru

hârtia înc

ă

rcat

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pagina sau imaginea este trunchiat

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

Din panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i dimensiunea hârtiei din

meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Dimensiunea 

ş

i tipul hârtiei corespund cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Alege

ţ

i una sau mai

multe dintre urm

ă

toarele

op

ţ

iuni:

Specifica

ţ

i dimen-

siunea hârtiei din
set

ă

rile t

ă

vii pentru a

corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Schimba

ţ

i hârtia

înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

pentru a corespunde
cu dimensiunea de
hârtie specificat

ă

 în

set

ă

rile t

ă

vii.

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i dimensiunea de hârtie din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pagina sau imaginea este trunchiat

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

a

Reinstala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner.

2

Scoate

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pagina sau imaginea este trunchiat

ă

?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Fundal gri pe materialele imprimate

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Leading edge

Trailing edge

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 2 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei,
reduce

ţ

i luminozitatea tonerului.

Not

ă

Setarea implicit

ă

 din fabric

ă

 este 8.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Fundalul gri a disp

ă

rut de pe materialele imprimate?

Problema este
rezolvat

ă

.

Trece

ţ

i la pasul 2.

Pasul 2

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

 

ş

i cartu

ş

ul de toner.

a

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner.

b

Scoate

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine la

lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la lumin

ă

poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

c

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

d

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Fundalul gri a disp

ă

rut de pe materialele imprimate?

Problema este
rezolvat

ă

.

Trece

ţ

i la pasul 3.

Pasul 3

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Fundalul gri a disp

ă

rut de pe materialele imprimate?

Problema este
rezolvat

ă

.

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Margini incorecte pe materialele imprimate

A B C D

A B C D

A B C D

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Muta

ţ

i ghidajele pentru l

ăţ

ime 

ş

i lungime din tav

ă

 în pozi

ţ

iile corecte ale

dimensiunii hârtiei înc

ă

rcate.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Marginile sunt corecte?

Problema este
rezolvat

ă

.

Trece

ţ

i la pasul 2.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 3 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i dimensiunea hârtiei din meniul

Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Alege

ţ

i una sau mai

multe dintre urm

ă

toarele

op

ţ

iuni:

Specifica

ţ

i dimen-

siunea hârtiei din
set

ă

rile t

ă

vii pentru a

corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Schimba

ţ

i hârtia

înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

pentru a corespunde
cu dimensiunea de
hârtie specificat

ă

 în

set

ă

rile t

ă

vii.

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i dimensiunea de hârtie din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Marginile sunt corecte?

Problema este
rezolvat

ă

.

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Încre

ţ

ire hârtie

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

Muta

ţ

i ghidajele pentru l

ăţ

ime 

ş

i lungime din tav

ă

 în pozi

ţ

iile corecte pentru

dimensiunea hârtiei înc

ă

rcate.

Ghidajele pentru lungime 

ş

i l

ăţ

ime sunt pozi

ţ

ionate corect?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Regla

ţ

i ghidajele pentru

l

ăţ

ime 

ş

i lungime.

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din meniul

Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Tipul 

ş

i greutatea hârtiei corespund cu tipul 

ş

i greutatea hârtiei din tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Specifica

ţ

i tipul 

ş

i

greutatea hârtiei din
set

ă

rile t

ă

vii pentru a

corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din dialogul

Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Hârtia mai este îndoit

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

a

Scoate

ţ

i hârtia din tav

ă

 

ş

i întoarce

ţ

i-o.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Hârtia mai este îndoit

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 5.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 4 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 5

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Hârtia mai este îndoit

ă

?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Neregularit

ăţ

i la imprimare

)

)

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Leading edge

Trailing edge

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Muta

ţ

i ghidajele pentru l

ăţ

ime 

ş

i lungime din tav

ă

 în pozi

ţ

iile corecte pentru

dimensiunea hârtiei înc

ă

rcate în tav

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Mai apar neregularit

ăţ

i la imprimare?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

Din panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i dimensiunea hârtiei din

meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Set

ă

rile imprimantei corespund cu tipul 

ş

i greutatea hârtiei înc

ă

rcate în tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Specifica

ţ

i dimensiunea

ş

i tipul hârtiei din set

ă

rile

t

ă

vii pentru a cores-

punde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din dialogul

Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Mai apar neregularit

ăţ

i la imprimare?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

Verifica

ţ

i dac

ă

 hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

 are textura pronun

ţ

at

ă

 sau suprafa

ţ

a

aspr

ă

.

Imprima

ţ

i pe hârtie cu textur

ă

 pronun

ţ

at

ă

 sau aspr

ă

?

De la panoul de control
al imprimantei, seta

ţ

i

textura hârtiei din meniul
Paper (Hârtie) pentru a
corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Trece

ţ

i la pasul 5.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 5 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 5

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Mai apar neregularit

ăţ

i la imprimare?

Trece

ţ

i la pasul 6.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 6

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Mai apar neregularit

ăţ

i la imprimare?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

 la

http://support.lexmark
.com

 sau reprezen-

tantul de service.

Problema este
rezolvat

ă

.

Materialele imprimate sunt prea întunecate

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei,
reduce

ţ

i luminozitatea tonerului.

Not

ă

Setarea implicit

ă

 din fabric

ă

 este 8.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

a

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul, textura 

ş

i greutatea din

meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Tava este setat

ă

 la tipul, textura 

ş

i greutatea hârtiei înc

ă

rcate?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Alege

ţ

i una sau mai

multe dintre urm

ă

toarele

op

ţ

iuni:

Specifica

ţ

i tipul,

textura 

ş

i greutatea

hârtiei din set

ă

rile

t

ă

vii pentru a cores-

punde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Schimba

ţ

i hârtia

înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

pentru a corespunde
cu tipul, textura 

ş

i

greutatea specificate
în set

ă

rile t

ă

vii.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 6 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul, textura 

ş

i greutatea din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

Verifica

ţ

i dac

ă

 hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

 are textura pronun

ţ

at

ă

 sau suprafa

ţ

a

aspr

ă

.

Imprima

ţ

i pe hârtie cu textur

ă

 pronun

ţ

at

ă

 sau aspr

ă

?

De la panoul de control
al imprimantei,
schimba

ţ

i set

ă

rile pentru

textur

ă

 din meniul Paper

Texture (Textur

ă

 hârtie)

pentru a corespunde
hârtiei pe care imprima

ţ

i.

Trece

ţ

i la pasul 5.

Pasul 5

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Trece

ţ

i la pasul 6.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 6

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Materialele imprimate sunt prea luminoase

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, m

ă

ri

ţ

i

luminozitatea tonerului.

Not

ă

Setarea implicit

ă

 din fabric

ă

 este 8.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 7 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul, textura 

ş

i greutatea din

meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Tava este setat

ă

 la tipul, textura 

ş

i greutatea hârtiei înc

ă

rcate?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Schimba

ţ

i tipul, textura

ş

i greutatea pentru a

corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul, textura 

ş

i greutatea din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

Asigura

ţ

i-v

ă

 c

ă

 hârtia nu are textura pronun

ţ

at

ă

 sau suprafa

ţ

a aspr

ă

.

Imprima

ţ

i pe hârtie cu textur

ă

 pronun

ţ

at

ă

 sau aspr

ă

?

De la panoul de control
al imprimantei,
schimba

ţ

i set

ă

rile pentru

textur

ă

 din meniul Paper

Texture (Textur

ă

 hârtie)

pentru a corespunde
hârtiei pe care imprima

ţ

i.

Trece

ţ

i la pasul 5.

Pasul 5

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Trece

ţ

i la pasul 6.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 6

a

Redistribui

ţ

i tonerul din unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

2

Scutura

ţ

i ferm unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Trece

ţ

i la pasul 7.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 7

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 8 din 18

 


background image

Echipamentul imprim

ă

 pagini goale

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Asigura

ţ

i-v

ă

 c

ă

 nu a r

ă

mas material de ambalare la unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

2

Asigura

ţ

i-v

ă

 c

ă

 materialul de ambalare a fost îndep

ă

rtat corect de la

unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Echipamentul imprim

ă

 în continuare pagini goale?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

a

Redistribui

ţ

i tonerul din unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

2

Scutura

ţ

i ferm unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Echipamentul imprim

ă

 în continuare pagini goale?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 3

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Echipamentul imprim

ă

 în continuare pagini goale?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 9 din 18

 


background image

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

M

ă

sura

ţ

i distan

ţ

a dintre defecte.

C

ă

uta

ţ

i o distan

ţă

 între defecte care s

ă

 fie egal

ă

 cu:

97 mm (3,82 in.)

47 mm (1,85 in.)

38 mm (1,5 in.)

Distan

ţ

a dintre defecte este egal

ă

 cu una dintre cele specificate?

Trece

ţ

i la pasul 2.

1

Verifica

ţ

i dac

ă

distan

ţ

a dintre

defecte este egal

ă

cu 80 mm (3,15 in.)

2

Observa

ţ

i distan

ţ

a,

apoi contacta

ţ

i

customer support
(asisten

ţă

 pentru

clien

ţ

i)

 la

 

http://support.lex

mark.com

 sau

reprezentantul de
service.

Pasul 2

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Apar în continuare defecte repetitive?

Contacta

ţ

asisten

ţ

a

pentru clien

ţ

i

 la

 

http://support.lexmar

k.com

 sau reprezen-

tantul de service.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

A B C D
A B C D

A B C D
A B C D

Leading edge

Trailing edge

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

Înc

ă

rca

ţ

i tava cu hârtie de tipul 

ş

i greutatea corecte.

Tava este înc

ă

rcat

ă

 cu hârtie de tipul 

ş

i greutatea corecte?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Înc

ă

rca

ţ

i tava cu hârtie

de tipul 

ş

i greutatea

corecte.

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din meniul

Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Tava este setat

ă

 la tipul 

ş

i greutatea hârtiei înc

ă

rcate?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Schimba

ţ

i hârtia

înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

 pentru

a corespunde cu tipul 

ş

i

greutatea specificate în
set

ă

rile t

ă

vii.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 10 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 3

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din dialogul

Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Imprimare strâmb

ă

)

)

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Muta

ţ

i ghidajele pentru l

ăţ

ime 

ş

i lungime din tav

ă

 în pozi

ţ

iile corecte pentru

dimensiunea hârtiei înc

ă

rcate.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Se imprim

ă

 în continuare strâmb?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

a

Verifica

ţ

i dac

ă

 imprima

ţ

i pe hârtie care este acceptat

ă

 de tav

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Se imprim

ă

 în continuare strâmb?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Echipamentul imprim

ă

 pagini complet negre

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 11 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Reinstala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

2

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Echipamentul imprim

ă

 pagini complet negre?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Echipamentul imprim

ă

 pagini complet negre?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tava sau alimentatorul din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din meniul

Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Tipul 

ş

i greutatea hârtiei corespund cu tipul 

ş

i greutatea hârtiei din tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Schimba

ţ

i tipul 

ş

i

greutatea pentru a
corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Pasul 3

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 12 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 4

a

Reinstala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

2

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 5.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 5

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Leading edge

Trailing edge

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

În func

ţ

ie de sistemul de operare, specifica

ţ

i tipul, textura 

ş

i greutatea din

dialogul Printing Preferences (Preferin

ţ

e imprimare) sau Print (Imprimare).

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i textura, tipul 

ş

i greutatea din

meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Textura, tipul 

ş

i greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Alege

ţ

i una sau mai

multe dintre urm

ă

toarele

op

ţ

iuni:

Specifica

ţ

i textura,

tipul 

ş

i greutatea

hârtiei din set

ă

rile

t

ă

vii pentru a cores-

punde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Schimba

ţ

i hârtia

înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

pentru a corespunde
cu textura, tipul 

ş

i

greutatea specificate
în set

ă

rile t

ă

vii.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 13 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 3

a

Înc

ă

rca

ţ

i hârtie dintr-un pachet nou.

Not

ă

Hârtia absoarbe umezeal

ă

 din cauza umidit

ăţ

ii ridicate. P

ă

stra

ţ

i

hârtia în ambalajul original pân

ă

 când o utiliza

ţ

i.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

a

Reinstala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

2

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?

Trece

ţ

i la pasul 5.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 5

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

 la

http://support.lexmark
.com

 sau reprezen-

tantul de service.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

Leading edge

Trailing edge

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Asigura

ţ

i-v

ă

 c

ă

 programul software utilizeaz

ă

 un model de umplere corect.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

a

Înc

ă

rca

ţ

i tava specificat

ă

 sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 14 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 3

a

Redistribui

ţ

i tonerul din unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

2

Scutura

ţ

i ferm unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 4

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

Leading edge

Trailing edge

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

a

Asigura

ţ

i-v

ă

 c

ă

 programul software utilizeaz

ă

 un model de umplere corect.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

a

De la panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul 

ş

i greutatea din meniul

Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale?

Trece

ţ

i la pasul 3.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 3

Verifica

ţ

i dac

ă

 utiliza

ţ

i un tip recomandat de hârtie.

a

Înc

ă

rca

ţ

i tava specificat

ă

 sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale?

Trece

ţ

i la pasul 4.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 15 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 4

a

Redistribui

ţ

i tonerul din unitatea imagistic

ă

.

1

Scoate

ţ

i cartu

ş

ul de toner, apoi unitatea imagistic

ă

.

2

Scutura

ţ

i ferm unitatea imagistic

ă

.

Avertisment—Poten

ţ

iale daune: 

Nu expune

ţ

i unitatea de imagine

la lumin

ă

 direct

ă

 mai mult de 10 minute. Expunerea prelungit

ă

 la

lumin

ă

 poate cauza probleme de calitate a imprim

ă

rii.

3

Reintroduce

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi cartu

ş

ul.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale?

Trece

ţ

i la pasul 5.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 5

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apar acumul

ă

ri de toner

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apar acumul

ă

ri de toner?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

Reinstala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

a

Scoate

ţ

ş

i apoi instala

ţ

i unitatea imagistic

ă

.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Problema este
rezolvat

ă

.

Pasul 2

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?

Contacta

ţ

asisten

ţ

a

pentru clien

ţ

i

 la

http://support.lexmark
.com

 sau reprezen-

tantul de service.

Problema este
rezolvat

ă

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 16 din 18

 


background image

Tonerul se ia

Leading edge

Trailing edge

ABC

DEF

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verifica

ţ

i tipul

ş

i greutatea hârtiei.

Tipul 

ş

i textura hârtiei corespund cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Specifica

ţ

i tipul 

ş

i

greutatea hârtiei din
set

ă

rile t

ă

vii pentru a

corespunde cu hârtia
înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Pasul 2

Verifica

ţ

i dac

ă

 imprima

ţ

i pe hârtie cu textur

ă

 pronun

ţ

at

ă

 sau suprafa

ţă

 aspr

ă

.

Imprima

ţ

i pe hârtie cu textur

ă

 pronun

ţ

at

ă

 sau aspr

ă

?

Din meniul Paper
(Hârtie) de la panoul de
control al imprimantei,
seta

ţ

i textura hârtiei.

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Calitate slab

ă

 la imprimarea pe folii transparente

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Pasul 1

Din panoul de control al imprimantei, seta

ţ

i tipul hârtiei din meniul Paper

(Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia înc

ă

rcat

ă

 în tav

ă

.

Tipul hârtiei din tav

ă

 este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?

Trece

ţ

i la pasul 2.

Seta

ţ

i tipul hârtiei la

Transparency (Folii
transparente).

Pasul 2

a

Verifica

ţ

i dac

ă

 utiliza

ţ

i un tip recomandat de folii transparente.

b

Retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Calitatea de imprimare este în continuare slab

ă

?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Densitate de imprimare neuniform

ă

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 17 din 18

 


background image

Ac

ţ

iune

Da

Nu

Înlocui

ţ

i unitatea imagistic

ă

, apoi retrimite

ţ

i lucrarea de imprimare.

Densitatea de imprimare este neuniform

ă

?

Contact 

customer

support (asisten

ţă

pentru clien

ţ

i)

.

Problema este
rezolvat

ă

.

Contactarea serviciului de asisten

ţă

 pentru clien

ţ

i

Când contacta

ţ

i serviciul de asisten

ţă

 pentru clien

ţ

i, descrie

ţ

i problema cu care v

ă

 confrunta

ţ

i, mesajul afi

ş

at pe ecranul

imprimantei 

ş

i etapele de depanare pe care le-a

ţ

i efectuat deja încercând s

ă

 g

ă

si

ţ

i o rezolvare.

Trebuie s

ă

 cunoa

ş

te

ţ

i tipul de model 

ş

i num

ă

rul de serie ale imprimantei. Pentru informa

ţ

ii suplimentare, consulta

ţ

i

eticheta de pe interiorul capacului superior din partea din fa

ţă

 a imprimantei sau din partea din spate a imprimantei.

Num

ă

rul de serie este listat 

ş

i în pagina pentru set

ă

rile de meniu.

Lexmark v

ă

 ofer

ă

 diverse modalit

ăţ

i pentru a v

ă

 ajuta s

ă

 rezolva

ţ

i problemele de imprimare. Vizita

ţ

i site-ul Web Lexmark

la adresa 

http://support.lexmark.com

, apoi selecta

ţ

i una dintre urm

ă

toarele op

ţ

iuni:

Bibliotec

ă

tehnic

ă

Pute

ţ

i r

ă

sfoi biblioteca de manuale, documenta

ţ

ie de asisten

ţă

, drivere 

ş

i alte elemente desc

ă

rcabile, pentru

a v

ă

 ajuta s

ă

 rezolva

ţ

i problemele frecvent întâlnite.

E

mail (Po

ş

t

ă

electronic

ă

)

Pute

ţ

i trimite un mesaj de po

ş

t

ă

 electronic

ă

 echipei Lexmark, în care s

ă

 descrie

ţ

i problema întâmpinat

ă

. Un

reprezentant de service v

ă

 va r

ă

spunde 

ş

i v

ă

 va furniza informa

ţ

ii pentru solu

ţ

ionarea problemei.

Chat în direct

Pute

ţ

i discuta pe chat direct cu un reprezentant de service. Acesta poate colabora cu dvs. pentru a remedia

problema imprimantei sau v

ă

 poate oferi asisten

ţă

 prin Service asistat, caz în care reprezentantul de service

se poate conecta de la distan

ţă

 prin internet la computerul dvs. pentru a remedia probleme, a instala actualiz

ă

ri

sau a efectua alte activit

ăţ

i care v

ă

 vor ajuta s

ă

 utiliza

ţ

i cu succes produsul Lexmark.

Este disponibil

ă

 

ş

i asisten

ţă

 telefonic

ă

. În S.U.A. sau în Canada, suna

ţ

i la 1-800-539-6275. Pentru alte 

ţă

ri sau regiuni,

vizita

ţ

i site-ul Web Lexmark la adresa 

http://support.lexmark.com

.

Ghid pentru calitatea imprim

ă

rii

Pagina 18 din 18