PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Teknoware TWT90 Series Installation Manual

Teknoware TWT90 Series Installation Manual

TWT9051WK\ TWS90 Series\ TWT9041W\ TWT9053W\ TWT9053WM\ TWT9053WA\ TWS9092WA\ TWT9051W\ TWT9071W\ TWS9092WM

Made by: Teknoware
Type: Installation
Category: Lantern
Pages: 7
Size: 1.38 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION 

 

Read the document VOT100 before installation! 

 

 

Note!

 This product may only be installed or 

maintained by a qualified electrician! Never open the 
luminaire if it is connected to mains! 

 

 

 
A maintained exit luminaire TWT/TWS90. 

 

 

Electrical and mechanical installation 

As default, the luminaire is suitable for mounting in ceilings and walls. It may be fitted 
directly on the surface without a safety distance. Flag- and suspension brackets and 
recess mounting frame are available as separate accessories. 

 

To open the luminaire: (Images can be found on page 5).

 

 

1.   Image 1

: Remove the luminaire’s back plate by inserting a small screw driver in 

the clamp holes and pressing the clamps carefully open. 

2.   Image 2

: Remove the diffuser by inserting a screw driver between the diffuser 

and the luminaire frame and twisting the screw driver carefully, from both ends 
of the diffuser. 

Warning! The diffuser must not be removed if the luminaire 

is connected to mains! 

 

Mounting: (Images can be found on page 5-8) 

 

1.  

In case of a self-contained luminaire, mark the commissioning date on the 
sticker attached to the luminaire battery. 

2.  

In case of an addressable luminaire (product code TW… K), set the address 
and/or the Local Controller function for the luminaire. For more information see 
chapter “

About the installation of addressable luminaires

”. 

3.  

Strip off 6 mm of the supply cable (1,5 mm² - 2,5 mm²) wire coating. 

4.   Image 3: 

Insert the pictograms by sliding them into the plastic cover. If the 

luminaire is installed as a one-sided exit luminaire, always use the white cover 
plate on the back side. Push the cover on until you hear a click. 

5.   Image 4-A: 

Locate the pre-thinned areas for the supply cable holes. 

6.   Image 5

Puncture a hole to a selected supply cable hole(s) with a flat headed 

screw driver, and pry the hole open with needle nose pliers. If necessary, clean 
the edges of the hole carefully with a knife.  

7.   Image 6: 

Cut or puncture a hole to the rubber seal. The hole should be a little 

smaller than the diameter of the supply cable. Pull the supply cable through the 
rubber seal, and push the rubber seal to the supply cable hole. 

8.   Regular mounting: 

To attach the luminaire back plate, drill holes to the 

selected pre-thinned areas, and screw the back plate in place with 2 screws 

(Image 4-B)

. For wall mounting, use the plastic spacers between the luminaire 

and the wall 

(Image 4-C

). 

 

Flag Mounting

: Pull the power cable through the bracket counterpart and 

attach the counterpart with screws 

(Image 9)

. Push the flag mounting bracket in 

its place, and fasten it with screws 

(Image 10)

. Connect the power cable 

(Step 

9)

 and attach the back plate to the flag mounting bracket with screws 

(Image 

11)

 

Suspension Mounting:

 Trim the suspension shaft to the desired length. Pull 

the power cable through the attachment piece and fasten the piece to the ceiling 
with two screws 

(Image 14)

. Pull the power cable through the shaft, and attach 

the shaft to the attachment piece 

(Image 15)

. Insert the plastic nut inside the 

suspension bracket 

(Image 16)

, slide the counter parts on the shaft 

(Image 17)

pull the power cable through the hole in the bracket, and attach the suspension 
shaft to the bracket 

(Image 18)

 

9.   Image 7: 

Connect the supply cable to the connector on the back plate according 

to the markings on the sticker. The connector has additional slots for power out 
cable. 

10.  Image 8: 

Attach the luminaire into the back plate by inserting one end first, and 

then pressing the luminaire carefully in its place until you hear a click. Be careful 
that the connector fits in its place. 

 

Recess Mounting: 

After

 

assembling the luminaire and connecting the power 

cable, insert the luminaire in the recess mounting aperture and bend the 
mounting flaps to fasten the luminaire 

(Image 12)

. Then, fasten the recess 

mounting aperture with two screws 

(Image 13). 

 

11.  

Attach the sticker indicating the luminaire classification on the outer surface of 
the luminaire, according to the instructions included in the delivery. 

 

ASENNUS 

 

Lue dokumentti VOT100 ennen asennusta! 

 

 

Huom!

 Tuotteen asennuksen ja huollon saa 

suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö! 
Älä koskaan avaa valaisinta jos se on 
jännitteellinen! 

 

 
Jatkuvatoiminen opastevalaisin TWT/TWS90. 

 
 

Sähköinen ja mekaaninen asennus 

Valaisin on tarkoitettu asennetavaksi vakiona pinta-asennuksena kattoon tai seinään. 
Valaisimen saa asentaa suoraan kattoon tai seinään ilman minimietäisyyttä. Lippu- ja 
ripustusasennus-kannatin ja uppoasennuskehikko ovat saatavilla erillisinä 
lisätarvikkeina. 

 

Valaisimen avaaminen: (Kuvat löytyvät sivulta 5).

 

 

1.   Kuva 1: 

Irroita valaisimen taustalevy painamalla muovikiinnikkeet varovasti auki 

pienellä ruuvimeisselillä. 

2.   Kuva 2:

 Irroita valaisimen kupu rungosta työntämällä ruuvimeisseli kuvun ja 

rungon väliin ja kääntämällä ruuvimeisseliä, kuvun molemmista päistä. 

Varoitus! 

Kupua ei saa irrottaa jos valaisin on jännitteellinen!

 

 

Asennus: (Kuvat löytyvät sivulta 5-8) 

 

1.  

Mikäli valaisin on yksikkövalaisin, merkitse käyttöönottopäivämäärä valaisimen 
akkuun kiinnitettyyn tarraan.  

2.  

Mikäli valaisin on osoitteellisen järjestelmän valaisin (tuotekoodi TW... K), aseta 
valaisimelle osoite ja/tai Tilavahtitoiminto. Lisätietoja löydät kappaleesta 

”Osoitteellisen valaisimen asentamisesta”

.  

3.  

Kuori syöttökaapelin (1,5 mm

- 2,5 mm

2

) johtimet  

6 mm matkalta. 

4.   Kuva 3:

 

Laita opastelevyt paikalleen liu’uttamalla ne kirkkaan muovikuvun sisään. 

Mikäli valaisin asennetaan yksipuoleiseksi opastevalaisimeksi, käytä 
taustapuolella aina valkoista peittolevyä. Paina muovikupu paikalleen kunnes se 
naksahtaa kiinni. 

5.   Kuva 4-A

: Paikanna ohennetut kaapelin läpivientipaikat. 

6.   Kuva 5:

 Puhkaise reikä tai reiät valitsemiisi läpivientikohtiin ruuvimeisselillä, ja 

väännä läpivientireikä auki kärkipihdeillä. Mikäli tarpeen, siisti reiän reunat 
varovasti veitsellä. 

7.   Kuva 6:

 

Leikkaa tai rei’itä läpivientikumiin reikä. Reiän tulisi olla hieman pienempi 

kuin syöttökaapelin paksuus. Vedä syöttökaapeli läpivientikumin läpi. Vedä 
syöttökaapeli tekemäsi läpivientireiän läpi ja paina tiiviste paikalleen. 

8.   Tavallinen asennus:

 Kiinnittääksesi taustalevy, poraa valitsemiisi ohennettuihin 

ruuvien läpivientikohtiin reiät ja ruuvaa taustalevy kiinni kahdella ruuvilla 

(Kuva 4-

B)

. Jos kiinnität valaisimen seinään, käytä muovisia korotusaluslevyjä seinän ja 

valaisimen välissä 

(Kuva 4-C)

 

Lippuasennus:

 Vedä syöttökaapeli lippukannattimen kiinnityspalan läpi, ja 

kiinnitä kiinnityspala ruuveilla asennuspintaan 

(Kuva 9)

. Työnnä lippukannatin 

paikalleen, ja kiinnitä se ruuveilla 

(Kuva 10)

. Liitä syöttökaapeli valaisimen 

taustalevyyn 

(Kohta 9)

 ja kiinnitä taustalevy lippukannattimeen ruuveilla 

(Kuva 

11)

.

 

 

Ripustusasennus:

 Katkaise ripustuskannattimen putki sopivan mittaiseksi. Vedä 

syöttökaapeli kiinnityspalan läpi ja kiinnitä kiinnityspala ruuveilla kattoon 

(Kuva 

14)

. Vedä syöttökaapeli putken läpi ja kiinnitä putki kiinnityspalaan 

(Kuva 15)

Laita muovimutteri ripustuskannattimen sisälle 

(Kuva 16)

, liu'uta vastakappaleet 

putkeen 

(Kuva 17)

, vedä syöttökaapeli ripustuskannattimen sisälle mutterin läpi 

ja kiinnitä ripustuskannatin putkeen 

(Kuva 18)

 

9.   Kuva 7:

 Kiinnitä syöttökaapeli taustalevyn liittimeen liittimen merkintöjen 

mukaisesti. Liittimessä on paikat myös virranottojohdolle. 

10.  Kuva 8:

 Kiinnitä valaisin taustalevyyn asettamalla toinen pää ensin kohdalleen, ja 

painamalla sitten valaisin varovasti paikalleen kunnes kuulet naksahduksen. 
Varmista, että virtaliitin osuu kohdalleen. 

 

Uppoasennus: 

Valaisimen kokoamisen ja syöttökaapelin kiinnittämisen jälkeen 

laita valaisin uppoasennuskehikkoon ja taivuta kiinnityskielekkeet kiinni 

(Kuva 

12)

. Sen jälkeen kiinnitä uppoasennuskehikko kattoon kahdella ruuvilla 

(Kuva 

13)

.

 

 

11.  

Kiinnitä valaisimen luokitusta ilmaiseva tarra mukana tulevien ohjeiden mukaisesti 
valaisimen ulkopinnalle. 

 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

 

 

INSTALLATION 
 

Läs document VOT100 innan montering! 

 

 

Obs!

 Endast en fackman i elbranschen får 

installera och underhålla produkten! Öppna  aldrig 
armaturen om den är ansluten till elnätet!

 

 
 

En utrymningsarmatur TWT/TWS90 med permanentdrift. 

 

 

Elektrisk och mekanisk installation 

Armaturen monteras infälld i taket eller väggen som standard. Den kan monteras 
direkt i taket eller väggen utan säkerhetsavstånd. Flägg- och pendelsats och 
infälldinstalleringsramen säljs som separata tillbehör. 

 

Att öppna armaturen: (Bildningar finns på sidan 5).

 

 

1.   Bild 1: 

Losgör armaturens ram med att vrida plastfäster öppet försiktig med en 

liten skruvmejsel. 

2.   Bild 2:

 Losgör armaturens kåpa från ramen med att ställa skruvmejseln mellan 

kåpan och ramen och vända skruvmejseln, i båda ändan av kåpan. 

Varning! 

Kåpan får inte lossgöräs när armaturen har spänningen! 

 

Ytinstallering: (Bildningar finns på sidan 5-8) 

 

1.  

Om det handlar om en enhetsarmatur, fyll in kommissioneringsdatum i dekalen 
som finns på batterien av armaturen. 

2.  

Om det handlar om en armatur med central övervakning (typen TW… K), ställ 
in armaturens adress och/eller Lokalvaktfunktion. Ytterligare information finns i 
avsnitt ”

Om installationen av en armatur med central övervaktning

” 

3.  

Skala 6 mm av kabelns (1,5 mm² - 2,5 mm²) överdrag. 

4.   Bild 3

: Sätt in piktogrammer med att glida de in i den klara plastikkåpan. Om 

armaturen är installerad som en ensidigt utrymningsarmatur, alltid använd en 
vit betäckningsplatta på baksidan av armaturen.Tryck plastikkåpan på plats tills 
du hör en klick.   

5.   Bild 4-A

: Lokalisera de i förhand tunnade plats för att genomdra kabeln (i båda 

ända av armaturen och i armaturens bakgrundsskärmen) 

6.   Bild 5:

 Bryt et hål eller flera hål i nödvändiga i förhand avtunnade 

genomdragplats/er med en skruvmejsel och vänd hålet öppet med hjälp av 
tång. Om det behövs, snygga hålets kanter försiktigt med en kniv. 

7.   Bild 6: 

Bryt ett hål i gummiproppen. Hålet borde vara en aning mindre än 

strömkabelns tjocklek. Dra strömkabeln genom gummiproppen och tryck 
proppen i sin plats. 

8.   Vanlig installation: 

För att fästa bakgrundsskärmen, borra hål för skruvar i de 

passande i förhand avtunnade genomföringshål och skruv bakgrundsskärmen 
fast på sin plats, helst med två skruvar 

(Bild 4-B)

. För vägginstallering, använd 

de mellanstycker av plastik mellan armaturen och väggen 

(Bild 4-C)

 

Flagginstallering: 

Dra strömkabeln genom flägghängsatsens 

installeringsstycken och fäst stycken med skruvar på installeringsytan 

(Bild 9)

Tryck flägghängsatsen på plats och fäst den med skruvar 

(Bild 10)

. Förbind 

strömkabeln i armaturens bakskärmen 

(Steg 9)

 och fäst bakskärmen i 

flägghängsatsen med skruvar 

(Bild 11)

 

Pendelinstallering:

 Bryt upphängningsrören i önskad länge. Dra strömkabeln 

genom installeringsstycken och fäst stycken i taket med skruvar 

(Bild 14)

. Dra 

strömkabeln genom rören och fäst rören i installeringsstycken 

(Bild 15)

. Slid 

plastikmuttern innanför installeringslådan 

(Bild 16)

, slid motstycker på rören 

(Bild 17)

, dra strömkabeln innanför mutter och fast pendelhängsatsen i rören 

(Bild 18)

 

9.   Bild 7: 

Fäst strömkabeln i anslutningen i bakgrundsskärmen enligt de 

märkningar i anslutningen. I anslutningen finns det också platser för 
strömuttagningskabeln.  

10.  Bild 8:

 Fäst armaturen på bakgrundsskärmen med att sätta på plats en ända 

först, och sen tryck den försiktigt på sin plats, tills du hör en klick. Försäkra dig 
att strömanslutningsstycken träffar den rätta platsen. 
 

Infälld installering:

 Efter att sammanställa armaturen och ansluta 

strömkabeln, ställ armaturen i infälldinstallations-ramen och böj 
fästningsavsatser mot armaturen 

(Bild 12)

. Därefter, fast 

infälldinstallationsramen i taken med två skruv 

(Bild 13)

 

11.  

Fäst dekalen som visar armaturens klassificering på utsidan av armaturen 
enligt anvisningen som ingår i leveransen. 

 

INSTALLATION 

 

Lesen Sie vor der Installation das Dokument VOT100! 

 

 

Hinweis!

 Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten 

Elektriker installiert oder gewartet werden! Öffnen Sie 
niemals die Leuchte, wenn die Leuchte an das Stromnetz 
angeschlossen ist! 

 

Rettungszeichenleuchte TWT/TWS90 (Dauerleuchte) 

 

 

Elektrische und mechanische Installation 

Die Leuchte ist standardmäßig für die Decken- und Wandmontage geeignet. Sie kann direkt und ohne 
Sicherheitsabstand an der Oberfläche montiert werden. Flaggen- und Aufhängebügel sowie 
Einbaumontagerahmen sind als separates Zubehör erhältlich. 

 

So öffnen Sie die Leuchte: (Bilder finden Sie auf Seite 5.)

 

 

1.   Bild 1

: Entfernen Sie die Rückwand der Leuchte, indem Sie einen kleinen 

Schraubenzieher in die Öffnungen der Klemmen einsetzen und die Klemmen 
vorsichtig öffnen. 

2.   Bild 2

: Entfernen Sie den Verteiler, indem Sie einen Schraubenzieher zwischen den 

Verteiler und den Leuchtenrahmen einfügen und den Schraubenzieher vorsichtig an 
beiden Enden des Verteilers drehen. 

Warnung! Der Verteiler darf nicht entfernt 

werden, wenn die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist! 

 

Montage: (Bilder finden Sie auf den Seiten 5 bis 8.) 

 

1.  

Wenn es um einer Einzelbatterieleuchte handelt, notieren Sie das 
Inbetriebnahmedatum auf dem Aufkleber, der an der Batterie der Leuchte 
angebracht ist. 

2.  

Wenn es um einer adressierbare Leuchte handelt (Produktcode TW... K), stellen Sie 
die Adresse und/oder oder die Funktion des Local Controllers für die Leuchte ein. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel 

„Über die Installation von 

adressierbaren Leuchten“

3.  

Ziehen Sie sechs Millimeter des Kabelmantels des Versorgungskabels (1,5-2,5 
Quadratmillimeter) ab. 

4.   Bild 3: 

Setzen Sie die Piktogramme ein, indem Sie sie in die Kunststoffabdeckung 

schieben. Wenn die Leuchte als einseitige Rettungszeichenleuchte installiert wird, 
muss stets die weiße Abdeckungsplatte auf der Rückseite verwendet werden. 
Drücken Sie die Abdeckung weiter, bis Sie ein Klicken hören. 

5.   Bild 4-A: 

Lokalisieren Sie die vorverdünnten Bereiche für die Öffnungen des 

Versorgungskabels. 

6.   Bild 5

Stechen Sie mit einem Flachkopfschraubenzieher ein Loch in die 

ausgewählten Öffnungen des Versorgungskabels und öffnen Sie das Loch mit einer 
Spitzzange. Reinigen Sie den Rand der Öffnung im Bedarfsfall vorsichtig mit einem 
Messer.  

7.   Bild 6: 

Schneiden oder stechen Sie ein Loch in die Gummidichtung. Das Loch sollte 

etwas kleiner sein als der Durchmesser des Versorgungskabels. Ziehen Sie das 
Versorgungskabel durch die Gummidichtung und drücken Sie die Gummidichtung in 
die Öffnung des Versorgungskabels. 

8.   Reguläre Montage: 

Um die Rückwand der Leuchte anzubringen, bohren Sie 

Löcher in die ausgewählten vorverdünnten Bereiche und schrauben Sie die 
Rückwand mit zwei Schrauben fest 

(Bild 4-B)

. Für die Wandmontage verwenden 

Sie die Distanzstücke aus Kunststoff zwischen der Leuchte und der Wand 

(Bild 4-

C)

 

Flaggenmontage:

 Ziehen Sie das Stromkabel durch das Gegenstück der Halterung 

und befestigen Sie das Gegenstück mit Schrauben 

(Bild 9)

. Drücken Sie die 

Flaggenmontagehalterung in ihre Position und befestigen Sie sie mit Schrauben 

(Bild 10)

. Schließen Sie das Stromkabel an 

(Schritt 9)

 und befestigen Sie die 

Rückwand mit Schrauben an der Flaggenmontagehalterung 

(Bild 11)

 

Hängemontage:

 Kürzen Sie den Hängeschaft auf die gewünschte Länge. Ziehen 

Sie das Stromkabel durch das Anschlussstück und befestigen Sie das Stück mit 
zwei Schrauben an der Decke 

(Bild 14)

. Ziehen Sie das Stromkabel durch den 

Schaft und befestigen Sie den Schaft am Anschlussstück 

(Bild 15)

. Setzen Sie die 

Kunststoffmutter in die Aufhängebügel 

(Bild 16)

, schieben Sie die Gegenstücke auf 

den Schaft 

(Bild 17)

, ziehen Sie das Stromkabel durch die Öffnung in die Halterung 

und befestigen Sie den Hängeschaft an die Halterung 

(Bild 18)

 

9.   Bild 7: 

Schließen Sie das Versorgungskabel gemäß den Markierungen auf dem 

Aufkleber an den Anschluss der Rückwand an. Der Anschluss weist zusätzliche 
Steckplätze für das Ausgangskabel auf. 

10.  Bild 8: 

Befestigen Sie die Leuchte an der Rückwand, indem Sie zunächst ein Ende 

einsetzen und anschließend die Leuchte vorsichtig in ihre Position drücken, bis Sie 
ein Klicken hören. Achten Sie darauf, dass der Anschluss in seiner Position passt. 

 

Einbaumontage: 

Setzen Sie nach der Montage der Leuchte und dem Anschluss 

des Stromkabels die Leuchte in die Einbauöffnung ein und biegen Sie die 
Montageklappen, um die Leuchte zu befestigen 

(Bild 12)

. Befestigen Sie 

anschließend die Einbauöffnung mit zwei Schrauben 

(Bild 13).

 

11.  

Bringen Sie den Aufkleber, der die Klassifizierung der Leuchte angibt, gemäß den 
im Lieferumfang inbegriffenen Anweisungen an der Außenfläche der Leuchte an. 

 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA / TECHNISCHE DATEN 

Insulation class/ 

 

Suojausluokka/ 
Skyddsklass/ 
Isolationsklasse 

Casing/Kotelointi/Kapsling/Gehäuse 

IP44 

IP44 

IP44 

IP44 

Applicable European directives and 
standards 
 
Noudatetut EU-direktiivit ja -standardit 
 
Lakttagna EU-direktiv och 

–standarder 

 
Anwendbare EU-Richtlinien und -
Normen 
 

2004/108/EC, EMC directive 
2006/95/EC, LVD directive 
EN 55015 
EN 61547 
EN 60598-2-22 
EN 60598-1 
EN1838 
 
NOTE: LVD directive applies 
only to luminaires using 230 V 
supply voltage. 

2004/108/EC, EMC direktiivi 
2006/95/EC, LVD direktiivi 
EN 55015 
EN 61547 
EN 60598-2-22 
EN 60598-1 
EN1838 
 
HUOM: LVD-direktiivi 
koskee vain valaisimia joilla 
on 230 V syöttöjännite 

2004/108/EC, EMC direktiv 
2006/95/EC, LVD-direktiv 
EN 55015 
EN 61547 
EN 60598-2-22 
EN 60598-1 
EN1838 
 
OBS: LVD-direktivet gäller 
endast för armaturer som 
fungerar med 230 V 
matningsspänningen. 

2004/108/EG, EMC-
Richtlinie 
2006/95/EG, LVD-
Richtlinie 
EN 55015 
EN 61547 

 

EN 60598-2-22 
EN 60598-1 
EN1838 
 
HINWEIS: Die LVD-
Richtlinie gilt nur für 
Leuchten mit einer 230-V-
Versorgungsspannung. 

 
LUMINAIRE TYPES / VALAISINMALLIT / BELYSNINGSARMATURTYP / LEUCHTENTYPEN 

 
 

 

 

 

 

MECHANICAL DIMENSIONS / MEKAANISET MITAT / MEKANISKA MÅTT / MECHANISCHE ABMESSUNGEN (mm) 

TWT/TWS90 ESC90 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product code/ 

Tuotekoodi/ 

Produktkod/ 

 Produktcode   

Supply voltage/ 
 Liitäntäjännite/ 

Anslutningsspänning/ 

 Versorgungsspannung 

Input power/ 

Ottoteho/ 

Mottagen effekt/ 

 Eingangsleistung 

Self-contained/ 

Yksikkövalaisin/ 

Enhetsarmatur/ 

 Eigenständig    

Centrally supplied/ 

Keskusjärjestelmä/ 

Central system/ 

 Zentral versorgt 

Tapsa 

Control 

Aalto 

Control 

Lumi 

Test 

TWT9041W 

24 V, 50/60 Hz / DC 

2 VA / 2,5 W 

TWT9051W 

220…240 V, 50/60 Hz / DC 

3,9 VA / 2,9 W 

TWT9051WK 

220…240 V, 50/60 Hz / DC 

6,6 VA / 4,2 W 

TWT9053W 

220…240 V, 50/60 Hz 

5,6 VA 

3 h 

TWT9053WA 

220…240 V, 50/60 Hz 

5,3 VA 

3 h 

TWT9053WM 

220…240 V, 50/60 Hz 

5,3 VA 

3 h 

TWS9092WA 

220…240 V, 50/60 Hz 

4 VA 

1 h Escap 

TWS9092WM 

220…240 V, 50/60 Hz 

4 VA 

1 h Escap 

TWT9071W 

24-230 V 50/60 Hz AC / DC 

24 V = 2 VA / 1,5 W 

230 V = 5,5 VA / 2 W 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

INSTALLATION IMAGES / ASENNUSKUVAT / INSTALLATIONSAVBILDNINGAR / INSTALLATIONSBILDER 

 

 

 

1. 

 

2.

 

 

 

 

3. 

 

4.

 

  

        

         

 

 

 

Warning!

 The cover must not 

be removed if the luminaire is 
connected to mains! 
 

Varoitus!

 Kupua ei saa irrottaa 

jos valaisin on jännitteellinen! 

 

Varning! 

Kåpan får inte 

lossgöras när armaturen har 
spänningen!

  

Warnung!

 Die Abdeckung darf 

nicht entfernt werden, wenn die 
Leuchte an das Stromnetz 
angeschlossen ist! 

 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

5. 
 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8.

 

 

                    

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

ALTERNATIVE MOUNTING METHODS / VAIHTOEHTOISET ASENNUSTAVAT / ALTERNATIVA MONTERINGSSÄTT 
/ ALTERNATIVE MONTAGEMETHODEN 

 

 

 

FLAG MOUNTING / LIPPUASENNUS / FLÄGGINSTALLERING / FLAGGENMONTAGE

 

 

9. 

 

 

 

 

10.

 

 

         

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


background image

VOT50; Rev 1.7; EN/FI/SE/DE; 8.5.2017 

TWT/TWS90 - Installation and Maintenance / Asennus ja huolto / Installation och underhåll / Installation und Wartung

 

                                               

© 2017 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice 

                                                                                           Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 
                                                                                   Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande 
                                                                               Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. 

RECESSED MOUNTING / UPPOASENNUS/ INFÄLDINSTALLERING / EINBAUMONTAGE 

Mounting hole / Asennusreikä / Monteringshål / Montageloch: 
53 X 275 mm  (Self-contained / Yksikkövalaisin / Enhetsarmatur / Eigenständig) 
45 X 275 mm  (Centrally supplied / Keskusjärjestelmä / Central system / Zentral versorgt) 
 

12.

  

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SUSPENSION MOUNTING/ RIPUSTUSASENNUS/ PENDELINSTALLERING / HÄNGEMONTAGE 
 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

Self-contained / Yksikkövalaisin / Enhetsarmatur / Eigenständig