PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Tefcold TFW 80S Instruction Manuals

Tefcold TFW 80S Instruction Manuals

TFW 160S\ TFW160-2S

Made by: Tefcold
Type: Instruction Manuals
Category: Kitchen Appliances
Pages: 18
Size: 0.52 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 

Malli: 

TFW 80S 

TFW 160S 

TFW160-2S 

 

 

 
 

Käyttöohje 

FI 

Instruction manual 

UK 

11 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

710-110101 

 

 


background image

 

FI 

Sisältö 

 
Tärkeitä turvallisuusohjeita 

 

Pakkauksesta purkaminen ja asennus 

 

Sähköiset liitännät 

 

 

Laitteen käynnistäminen 

 

 

Toiminta TFW 80S 

 

 

Toiminta TFW 160S 

 

 

Toiminta TFW 160-2S 

 

 

Vesiallas 

 

 

 

Hiilisuodatin   

 

 

Hyllyjen säätäminen 

 

 

Oven kätisyyden vaihtaminen 

 

Ylläpito ja puhdistus 

 

 

Huolto 

 

 

 

Hävittäminen  

 

 

10 

Vikailmoitukset 

 

 

10 

  

 

UK 

Contents 

 

Important safety instructions 

 

11 

Unpacking and installation  

 

11 

Electrical connections 

 

 

12 

Start-up of the cabinet 

 

 

12 

Operation TFW 80S 

 

 

12 

Operation TFW 160S 

 

 

13 

Operation TFW 160-2S 

 

 

14 

Water tray 

 

 

 

15 

Carbon filter  

 

 

15 

Changing position of shelves 

 

16 

Door reversal  

 

 

16 

Maintenance and cleaning   

 

17 

Service 

 

 

 

17 

Disposal 

 

 

 

18 

Error codes   

 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

 

Tärkeitä turvallisuusohjeita 

 

1.

 

Ennen kaapin käyttöönottoa, ja saavuttaaksesi laitteen optimaaliset käyttöominaisuudet, 
suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista. 

2.

 

Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.  

3.

 

Mikäli havaitset laitteessa vikaa, ota välittömästi yhteyttä laitteen myyjään. 

4.

 

Sijoita laite kuivaan ja ilmastoituun paikkaan.  

5.

 

Älä sijoita laitetta toisen lämpöä luovuttavan laitteen välittömään läheisyyteen tai altista 
laitetta suoralle auringonvalolle.  

6.

 

Muista, että sähkölaitteisiin ja niiden käyttöön liittyy aina riskin vaara.  

7.

 

Älä koskaan säilö kaapissa tulenarkoja nesteitä kuten tinneriä, bensiiniä tmv.  

8.

 

Vahvistamme, että laitteen valmistuksessa ei ole käytetty asbestia tai muita ympäristölle 
haitallisia CFC-yhdisteitä. 

9.

 

Kompressorin öljy ei sisällä PCB-yhdisteitä. 

 
 

Pakkauksesta purkaminen ja asennus 

 
Poista laitteen alta puinen pakkausalusta ja pura pakkaus. Joitakin ulkoisia pintoja on suojattu 
suojakalvolla, jotka tulee poistaa ennen käyttöönottoa. 
 
Taataksesi laitteen toiminnan, varmista, että laite on asennettu vaakasuoraan. Laitteen alla on 
säätöjalat, joilla laite voidaan säätää.  Ks. kuva 1.1. 
 
 

Kuva. 1.1 

 

 
Mikäli haluat integroida laitteen seinustalle, huomioi seuraavat asiat: 
 

1.

 

Jotta jäähdytys toimisi moitteettomasti, asennusvaraksi kaapin taakse tulee jättää n.10cm:n 
tuuletustila. Lisäksi sivuille ja/tai päälle tulee jättää vähintään 3cm tuuletustilaa. 

2.

 

Laitteen saranapuolelle tulee jättää riittävästi tilaa siivoamiselle, hyllyjen vaihtamiselle ja 
saranan puhdistamiselle.   

 
 
 
 

FI 

 


background image

 

Sähköiset liitännät 

 
Laite toimii 230 V/50 Hz verkkovirrassa. 
 
Seinän pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.  
 
Noudata kaikkia paikallisten viranomaisten antamia ohjeita koskien sähkölaitteiden maadoitusta. 
Kaapin pistokkeen sekä seinän pistorasian tulee täten antaa sähkövirralle oikeanlainen maadoitus.    
Mikäli sinulla on epäilyksiä, ota yhteyttä toimittajaan tai valtuutettuun sähköasentajaan.  
 
Laitteeseen kiinnitetty virtajohto on kolmejohtiminen. Laite soveltuu liitettäväksi normaaliin 
pistorasiaan, jossa on takana yleinen 10 tai 16 ampeerin sulake.

  

 

Virtajohdon johdinten värit ovat merkitty seuraavian koodien mukaisesti: 
Vihreä / keltainen: maa, Sininen: neutraali/nolla, Ruskea: vaihe. 
 
Kaikki sähkötyöt tulee tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. 
 
 

Laitteen käynnistäminen 

 
Ennen käyttöönottoa suosittelemme, että laite puhdistetaan. Ks. kohta laitteen ylläpito ja puhdistus.   
 

Tärkeää ! 

Mikäli laitetta on kuljetettu vaakatasossa, odota 2 tuntia ennen laitteen päälle kytkemistä. Tämän 
ajan kuluessa kompressorin voiteluaineet ehtivät palautua, ja estää täten kompressoria 
rikkoutumasta.  

 

 

Varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan ulkoisen lämpötilaolosuhteen tulee olla välillä 
+18… +35ºC. 

 

 
Toiminta - malli TFW 80S 

 

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 1.9. 

 

Kuva 1.9 

 

 

 
Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen kaapin lämpötilan.  

 

Näytä asetettu lämpötila: 

  Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu asetettu lämpötila. 

              5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan. 

 


background image

 

Aseta uusi lämpötila: 

 

 Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila nousee 1°C jokaisesta painalluksesta. 

 

  

 

Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila laskee 1°C jokaisesta painalluksesta.  

 
 

Merkkivalot: 
 

 Valvontavalo “Run” syttyy kun kompressori on käynnissä. 

 

Sisävalo: 
 

 

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä.  

 
 
 
 
Toiminta - malli TFW 160S 
 

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 2.0. 
 

Kuva 2.0 

 

 

 
Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen kaapin lämpötilan.  
SET-näyttö kertoo asetetun lämpötilan. 
DISPLAY-näyttö kertoo kaapin sisälämpötilan. 
 

Aseta uusi lämpötila: 

 

 Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila nousee 1°C jokaisesta painalluksesta. 

 

  

 

Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila laskee 1°C jokaisesta painalluksesta.  

 

 
 

     

 


background image

 

Merkkivalot: 

 Valvontavalo “Run” syttyy kun kompressori on käynnissä. 

 

Sisävalo: 

 

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä.  

 

 

Toiminta - malli TFW 160-2S 
 

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 2.1. 

 

Kuva 2.1 

 

 

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäytöt kertovat sen hetkisen lämpötilan 
laitteen ylä- ja alaosassa.  
 

 

Näytä asetettu lämpötila:

 

 

 

Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu laitteen yläosaan asetettu lämpötila.  
5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan.   

 

 

Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu laitteen alaosaan asetettu lämpötila.  
5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan.  

 

Aseta uusi lämpötila: 

 

 

Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.   
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +12 ºC..+5 ºC,  
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.   
Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, odota 5 sekunnin ajan ja termostaatti palautuu 
normaaliin lukutilaan. 

  

 

Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.   
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +18 ºC..+12 ºC,  
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.   
Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, odota 5 sekunnin ajan ja termostaatti palautuu 
normaaliin lukutilaan. 

 


background image

 

Merkkivalot: 

 Valvontavalo “Run” syttyy kun kompressori on käynnissä. 

 

Sisävalo: 

 

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä.  

 

 

Vesiallas 
 

Jottei viinipullojen korkit kuivuisi matalassa ilmankosteudessa, laite on varustettu vesialtaalla. 
Vesiallas tulee sijoittaa laitteen ylimmälle hyllylle, ks. kuva 1.3. 
 

Kuva 1.3 

 

 

Hiilisuodatin 
 

Laite on varustettu hiilisuodattimella, jolla estetään epämiellyttävien hajujen syntymistä kaapin 
sisälle. Suodatin on sijoitettu laitteen takaseinään, ks. kuva 1.4. 
 

Kuva 1.4 

 

 


background image

 

Hyllyjen säätäminen 

 
Nosta hyllyä ja vedä ulos, ks. kuva 2.2. 
 

Kuva 2.2 

 

 

Oven kätisyyden vaihtaminen 

 
Avaa ovi, poista alasaranan kaksi ruuvia ja nosta ovi irti, ks. kuva 2.4. 
 

Kuva 2.4 

 

Siirrä yläsarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 2.5. 

 

Kuva 2.5 

 

 
 
 
 

 


background image

 

Siirrä alasarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 2.6. 
 

Kuva 2.6 

 

 
Aseta ovi uudelleen alasaranalle ja kiinnitä ruuvit uudelleen, ks. kuva 2.7. 
 

Kuva 2.7 

 

 

Ylläpito ja puhdistus 

 
Irrota laite seinärasialta.    
 
Kaappi tulee puhdistaa säännöllisesti.  
Puhdista kaapin sisä- ja ulkopinnat miedolla puhdistusaineella ja kuivaa tämän jälkeen pinnat 
huolellisesti. Ulkoiset teräspinnat voidaan käsitellä käyttäen teräspinnoille tarkoitettua öljypohjaista 
puhdistusainetta.   
ÄLÄ käytä puhdistusaineita jotka sisältävät valkaisevia ainesosia tai muita vahvoja 
puhdistusaineita, koska nämä voivat vahingoittaa pintoja sekä sisällä olevia kylmäteknisiä 
toimintoja.  
 
Puhdista lauhdutin ja kompressoritila pölystä käyttämällä imuria ja pehmeää harjaa.   
 
ÄLÄ koskaan huuhtele kompressoritilaa vedellä, sillä se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa 
sähköosia.  

 

 

 

Huolto 

 
Kylmätekniikka on hermeettisesti suljettu systeemi, joka ei vaadi valvontaa, vain puhdistusta. 
 

 


background image

 

10 

Mikäli kaappi ei tee kylmää, varmista, että vika ei aiheudu sähkökatkoksesta. 
  
Mikäli et pysty määrittelemään syytä laitteen toiminnalliselle vialle, ole yhteydessä laitteen 
toimittajaan. Ilmoita laitteen tyyppi sekä valmistuksen sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen 
tuotekilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisäpinnalle, ylös oikealle. 
  
 

Hävittäminen 
 

Kylmälaitteen hävittäminen tulee tehdä lain edellyttämällä, ympäristöystävällisellä tavalla. Huomioi 
voimassa olevat asetukset koskien kylmälaitteiden hävitystä.  
Ammattikäytössä laitteen SER-jätemaksusta vastaa laitteen haltija.   

 

 

 

 

 

 

TFW160-2S   

VIKAKOODI 

KUVAUS 

E1 

Kaapin ylätilan lämpötila-anturin kytkentävika. Anturi tulee vaihtaa.  

E2 

Kaapin ylätilan lmpötila-anturin oikosulku. Anturi on vaihdettava. 

E3 

Höyrystimen lämpötila-anturi irronnut, ja anturi tulee vaihtaa.  

E4 

Höyrystimen lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi tulee vaihtaa.    

E7 

Kaapin alatilan lämpötila-anturi kytkentävika. Anturi tulee vaihtaa.   

E8 

Kaapin alatilan lämpötila-anturin oikosulku. Anturi on vaihdettava. 

 

TFW80 ja TFW160 

VIKAKOODI 

KUVAUS 

E1 

Valkoisen liittimen lämpötila-anturin kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.    

E2 

Valkoisen liittimen lämpötila-anturissa oikosulku, ja anturi on vaihdettava.  

E3 

Höyrystimen lämpötila-anturissa kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.   

E4 

Höyrystimen lämpötila-anturin oikosulku.   

E7 

Keltaisen liittimen lämpötila-anturin kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.   

E8 

Keltaisen liittimen lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi tulee vaihtaa.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

11 

 

Important safety instructions 

 

1.

 

To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual. 

2.

 

It is the user’s responsibility to operate the appliance in accordance with the instructions 
given. 

3.

 

Contact your dealer immediately in case of any malfunctions. 

4.

 

Place the cabinet in a dry and ventilated place.  

5.

 

Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to direct 
sunlight. 

6.

 

Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger.  

7.

 

Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet.  

8.

 

We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction. 

9.

 

The oil in the compressor does not contain PCB. 

 

Unpacking and installation 

 
Remove the wooden pallet and the packing.  
 
To ensure correct function it is important that the cabinet is level. The cabinet is supplied with legs, 
which can be adjusted. See fig. 1.1. 
 
 

Fig. 1.1 

 

 
If you want to build in your cabinet please note the following: 
 

3.

 

There must be approx.10 cm free space at the rear side of the cabinet in order for the cooling 
system to work satisfactorily. Also leave min. 3cms ventilation space around, on top and/or 
on sides.  

4.

 

There must be sufficient space at the hinge side to clean and replace the shelves and clean 
around the hinge.  

 
 
 
 
 
 
 

UK 

 


background image

 

12 

Electrical connecting 

 
The cabinet operates on 230 V/50 Hz. 
 
The wall socket should be easily accessible.  
 
All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The 
cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local 
supplier or authorized electrician. 
 
The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15-
Amp plug. If a B.S. 1363 (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse. 
 
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: 
Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral,  Brown: Live. 
 
The main electrical connections must be done by skilled electricians. 

 
 
Start-up of the cabinet 

 
Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning. 

 

Important ! 

If the cabinet has been horizontally placed during transport, please wait 2 hours before starting up 
the cabinet. 

 

In order to ensure optimum function of the cabinet the ambient temperature must be between 18 and 
35 ºC. 

 
 
Operation model TFW 80S 

 

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 1.9. 

 

Fig. 1.9 

 

 

 
When the cabinet is turned on, the display will show the current temperature in the cabinet. 

 

Display set temperature: 

  Press this key and the display will flash the set temperature.  

              After 5 seconds the thermostat will return to normal reading. 

 


background image

 

13 

Set new temperature: 

 Press this key and the set temperature will increase by 1°C for each pressure. 

 

  

 

Press this key and the set temperature will decrease by 1ºC for each pressure. 

 
 

Indicator lamps: 

 Control lamp ”Run” will turn on when the compressor is running. 

 
 

Internal light: 

 

Press this key to turn on/off the internal light.  

 
 
Operation model TFW 160S 
 

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 2.0. 

Fig. 2.0 

 

 

 
When the cabinet is turned on, the display will show the current temperature in the cabinet. 
SET displays set temperature. 
DISPLAY displays the temperature in the cabinet 
 

Set new temperature: 

 Press this key and the set temperature will increase by 1°C for each pressure. 

 

  

 

Press this key and the set temperature will decrease by 1ºC for each pressure. 

 
Indicator lamps: 

 Control lamp ”Run” will turn on when the compressor is running. 

 
 

Internal light:

 

 

Press this key to turn on/off the internal light.  

 


background image

 

14 

Operation model TFW 160-2S 

 

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 2.1. 

 

Fig. 2.1 

 

 

When the cabinet is turned on, the display will show the current temperatures in the cabinet’s two 
chambers. 

 

Display set temperature: 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature for the upper chamber.  
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading. 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature for the lower chamber. 
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading. 

 

Set new temperature: 

 

 

Press this key and the display will flash the set temperature. 
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 ºC, from 12 ºC to 5 ºC and 
will start over again after that. 
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will 
return to normal reading. 

  

 

Press this key and the display will flash the set temperature. 
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 ºC, from 18 ºC to 12 ºC 
and will start over again after that. 
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will 
return to normal reading. 

 

Indicator lamps: 

      Control lamp ”Run” will turn on when the compressor is running.

 

              

 
Internal light: 

   

Press this key to turn on/off the internal light.  

 

 


background image

 

15 

Water tray 
 

In order to prevent drying up of the wine corks due to low humidity the cabinet is supplied with a 
water tray, which should be placed at the top shelf, see fig. 1.3. 

 

Fig. 1.3 

 

 

Carbon filter 
 

The cabinet is supplied with a carbon filter to prevent bad smell. This is placed at the rear wall 
inside the cabinet, see fig. 1.4. 
 

Fig. 1.4 

 

 
Changing position of shelves 

 
Tilt the shelf and pull out the shelf, see fig. 2.2. 
 
 

Fig. 2.2 

 


background image

 

16 

 

 

Door reversal 

 
Open the door, remove the two screws in the bottom hinge and lift out the door, see fig. 2.4. 
 

Fig. 2.4 

 

 
Move the top hinge to the opposite side, see fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5 

 

 
 
 
 
 
 

 


background image

 

17 

Move the bottom hinge to the opposite side, see fig. 2.6. 
 

Fig. 2.6 

 

 
Replace the door on the bottom hinge and mount the screws again, see fig. 2.7. 
 

Fig. 2.7 

 

  

Maintenance and cleaning 
 

Switch the cooler off at the socket.  
 
The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet 
with a light soap solution and subsequently wipe dry. External surfaces can be maintained using 
steel oil.   
 
Keep the fan cover clean by using a vacuum cleaner and a stiff brush. 
 
Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the 
stainless steel surfaces and the internal cooling system. 
 
Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage 
on the electrical parts.  
 

Service 
 

The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning. 
 
If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut.   
 

 


background image

 

18 

If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please 
inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label 
which is placed on the back side of the cabinet on the left hand side.  
 

Disposal 
 

Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing 
regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed. 
In professional use, user of appliance is responsible of WEE-costs. 
 

 
 
 
 

 

TFW160-2S   

FAULT CODE  DESCRIPTION 

E1 

A upper compartment sensor disconnected fault and the sensor should be 
replaced 

E2 

A upper compartment sensor short circuit fault and the sensor should be 
replaced 

E3 

An evaporator sensor disconnected fault and should be replaced 

E4 

An evaporator sensor short circuit fault and the sensor should be replaced 

E7 

A lower compartment sensor disconnected fault and the sensor should be 
replaced 

E8 

A lower compartment sensor short circuit fault and the sensor should be 
replaced 

 

TFW80 and TFW160 

FAULT CODE  DESCRIPTION 

E1 

A white connecter’s sensor disconnected fault and the sensor should be 
replaced  

E2 

A white connecter’s sensor short circuit fault and the sensor should be replaced 

E3 

An evaporator sensor disconnected fault and should be replaced 

E4 

An evaporator sensor connected is short circuit. 

E7 

A yellow connecter’s sensor disconnected fault and the sensor should be 
replaced 

E8 

A yellow connecter’s sensor short circuit fault and the sensor should be 
replaced