PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TE-Group BLUE XS User Manual

TE-Group BLUE XS User Manual

Made by: TE-Group
Type: User Manual
Category: Headsets
Pages: 10
Size: 0.3 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

User’s manual

Bluetooth

®

 wireless headset

GB

F

NL

D

I

HU

E

HR

GR

RU

 


background image

DECLARATION  OF  CONFORMITY

DECLARATION  OF  CONFORMITY

We, the undersigned

Company:

TE-GROUP nv

Address:

Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product  Name:

BLUE XS

Product Type:

Bluetooth

®

 headset

Is in conformity with the Directions of the European Union

     

EC R&TTE Directive   

1999/5/EC

     

EC Low Voltage Directive 

72/23/EEC

 

EC EMC Directive 

 

89/338/EEC

Conformity of the Bluetooth

®

 headset with the above-mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.

 


background image

100/240 V Travel charger

7

Adapter DC output

6

Volume button (+)

Indicator light

MF Button

Charger Connector

3

4

1

2

5

Volume button (–)

 


background image

SADRŽAJ

SADRŽAJ

POČETAK RADA ................................................................................... 2
UPARIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA ............................................ 3
NAZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV / ZAVRŠETAK 
RAZGOVORA ........................................................................................ 4
PREUSMJERAVANJE / PREBACIVANJE S POZIVA 
NA POZIV ............................................................................................... 5
SPAJANJE NA PC ILI PDA ................................................................... 5
OTKLANJANJE SMETNJI .................................................................... 5
BLUETOOTH

®

 ........................................................................................ 6

 


background image

2

HR

POČETAK RADA

POČETAK RADA

PUNJENJE BATERIJE

Mr Handsfree Blue XS naglavni komplet se isporučuje s baterijom za nadopunjavanje. Prije prve uporabe treba 
otprilike 24 sata puniti bateriju. Nakon toga je potrebno oko 2 sata, da se baterija potpuno napuni. Kada je baterija 
potpuno napunjena može se razgovarati 7 sati, a vrijeme u načinu rada standby (priprema) je oko 200 sati. Najbolji 
rezultati s baterijom se postižu, ako se ona potpuno puni, te zatim prazni 3 puta.

Spojite punjač (7) na utičnicu izmjeničnog napona u zidu 

 spojite adapter (6) na naglavni komplet (5) na način 

prikazan na slici. Lagano pritisnite adapter, dok se ne čuje ‘klik’ kao potvrda da je uspostavljen dobar spoj 

 crvena 

indikatorska svjetiljka (1) na naglavnom kompletu zasvijetli 

 kada se baterija potpuno napuni, crvena indikatorska 

svjetiljka (1) se ugasi, a svijetli plava indikatorska svjetiljka (1). 

MF TIPKA I TIPKE ZA GLASNOĆU, CRVENA/PLAVA INDIKATORSKA SVJETILJKA

MF-tipka (2):

  Uključivanje / isključivanje napajanja

  Odgovaranje na poziv / završetak razgovora / preusmjerenje poziva / biranje glasom

 Uparivanje 

Tipke za glasnoću (3 + 4):

 Podešavanje 

glasnoće

  Mute (isključivanje zvuka)

 Ponovno 

biranje

Crveni / plavi LED indikator (1):

Radnja

Stanje indikatora

Tijekom uparivanja

Plavi LED svijetli trajno

Uparivanje uspješno obavljeno

Plavi LED počinje treperiti svake 4 sekunde

Standby (priprema) – način rada

Plavi LED treperi svake 4 sekunde

Baterija se puni

Crveni LED svijetli trajno

Baterija napunjena

Crveni LED se ugasi, a plavi LED svijetli

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA

Uključivanje naglavnog kompleta:

Pritisnuti i držati MF tipku (2) tijekom 5 sekundi 

 čuje se 1 kratki zvučni signal, a plavi indikator (1) na naglavnom 

kompletu treperi 

 naglavni komplet je uključen. 

Isključivanje naglavnog kompleta:

Pritisnuti i držati MF tipku (2) tijekom 4 sekunde 

 čuje se 1 kratki zvučni signal, a plavi indikator (1) na naglavnom 

kompletu kratko zasvijetli 

 naglavni komplet je isključen. 

 


background image

3

HR

UPARIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA

UPARIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA

Prije korištenja je potrebno upariti Blue XS naglavni komplet s mobilnim telefonom.
Svaki Blue XS naglavni komplet ima tvornički postavljen PIN  na 

0000

 za uparivanje, koji je pohranjen u internoj 

memoriji. Tijekom uparivanja s Bluetooth

®

 mobilnim telefonom ili drugim uređajima najčešće je potrebno unijeti PIN 

0000

. No, o vrsti Bluetooth

®

 uređaja ovisi, da li se naglavni komplet nakon toga spoji na uređaj.

Blue XS naglavni komplet treba isključiti prije početka uparivanja 

 pritisnuti i držati MF tipku (2), dok plavi indikator 

(1) trajno ne svijetli 

 naglavni komplet je sada spreman za uparivanje 

 započnite postupak uparivanja na Bluetooth

®

 

mobilnom telefonu (za pojedinosti pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona) 

 odaberite 

Blue XS

 s popisa 

uređaja pronađenih na vašem mobilnom telefonu 

 od vas se traži tada unos PIN-a, kako bi se završilo uparivanje, te 

unesite 

0000

 i potvrdite unos 

 nakon uspješnog uparivanja plavi indikator (1) na naglavnom kompletu treperi svake 

4 sekunde.

Opaska:

1.  Ukoliko Blue XS naglavni komplet nije u načinu rada – Uparivanje, mobilni telefon ga neće pronaći. Postavite 

naglavni komplet u način rada – Uparivanje prije nego pokrenete postupak traženja naglavnog kompleta na 
vašem mobilnom telefonu.

2.  Ukoliko uparivanje nije moguće dulje vrijeme (oko 2 minute), naglavni komplet automatski napušta način rada 

– Uparivanje. Cijeli postupak trebate ponoviti, ukoliko se želite spojiti na mobilni telefon.

3.  Upareni uređaji ostaju međusobno spojeni i nakon što: 

• 

Jedan od uređaja se isključi

• 

Spoj se prekine ili se usluga zaustavi

• 

Jedan ili oba uređaja prolaze kroz postupak uključivanja

 

SPAJANJE

U nekim slučajevima se veza između Blue XS i mobilnog telefona može prekinuti, te ju treba ponovno uspostaviti.
• 

Ukoliko se Blue XS isključi – uključiti napajanje, te pritisnuti MF tipku (2) tijekom 1 sekunde. 

• 

Ukoliko je mobilni telefon bio isključen – uključiti mobilni telefon, te uspostaviti vezu preko izbornika u telefonu.

• 

Ukoliko uređaji nisu bili u dometu djelovanja – provjeriti, da li su uređaji ponovno u dometu djelovanja, te pritisnuti 
MF tipku (2) jednom. 

Opaska:
Preporučuje se za sve vrste mobilnih telefona postaviti “Trust – provjereno” ili “Authorized – autorizirano” za Blue XS u 
Bluetooth

®

 izborniku vašeg mobilnog telefona. Detalje možete naći u priručniku mobilnog telefona.

ODSPAJANJE

Naglavni komplet možete odspojiti od mobilnog telefona, ako napr. želite psojiti  neki drugi Bluetooth

®

 uređaj s 

telefonom. Blue XS se može odspojiti, odn. prekinuti vezu s mobilnim telefonom na slijedeći način:
1.  Isključiti napajanje naglavnog kompleta
2.  Odspojiti naglavni komplet u izborniku mobilnog telefona
3.  Odmaknuti mobilni telefon na udaljenost veću od 10 metara od naglavnog kompleta

 


background image

4

HR

NAZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV / ZAVRŠETAK RAZGOVORA 

NAZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV / ZAVRŠETAK RAZGOVORA 

Nakon što je Blue XS uspješno uparen s mobilnim telefonom, preko njega se može nazivati i primati pozive. Blue XS 
može koristiti i biranje glasom, te ponovno biranje posljednje biranog broja, ako mobilni telefon podržava te funkcije 
(provjeriti u priručniku mobilnog telefona).

NAZIVANJE

Biranje glasom:

Pritisnuti MF tipku (2), pričekati da se čuje ‘bip’, te izgovoriti ime osobe koju se želi nazvati 

 pritisnuti ponovno MF 

tipku (2) za prekid biranja glasom.

Biranje putem tipki telefona:

Unijeti i birati broj na mobilnom telefonu na uobičajeni način 

 nakon što se uspostavi veza, zvuk se automatski 

prenese na naglavni komplet.

Ponovno biranje:

Pritisnuti i držati utisnutu tipku za smanjenje glasnoće (3) tijekom 3 sekunde, kako bi se ponovno birao zadnje pozvani 
broj.

ODGOVARANJE NA POZIV /ZAVRŠETAK RAZGOVORA

Kada je Blue XS uključen i netko nas nazove, čuje se glazbeni signal 

 pritisnuti MF-tipku (2) za odgovaranje na poziv 

ili pritisnuti i držati utisnutu MF tipku (2) tijekom 3 sekunde za odbacivanje poziva 

 podesiti glasnoću  pomoću tipki 

(3) i (4) 

 završiti razgovor pritiskom na MF-tipku (2).

Ako je naglavni komplet isključen, pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) tijekom 5 sekundi, kako bi se naglavni komplet 
uključio 

 zatim treba opet pritisnutu MF-tipku (2) kako bi se odgovorilo na poziv.

Opaska:

Zbog raznih izvedbi pojedinih mobilnih telefona, može doći do automatskog prekida veze, čak i kada je Blue XS 
uključen. U tom slučaju naglavni komplet ne zvoni kod dolaznog poziva. Pritisnuti MF-tipku (2) tijekom 1 sekunde za 
ponovno spajanje naglavnog kompleta s mobilnim telefonom kako bi se mogao primiti dolazni poziv.

ISKLJUČIVANJE ZVUKA (MUTE)

Tijekom razgovora je moguće isključiti mikrofon
Pritisnuti i držati tipku za povećanje glasnoće (4), dok se ne čuje ‘bip’, a što je znak da je zvuk potpuno isključen 

 za 

ponovno uključivanje zvuka odnosno isključivanje funkcije ‘MUTE’ treba pritisnuti tipku za smanjivanje glasnoće (3) 
dok se ne začuje ‘bip’.

 


background image

5

HR

PREUSMJERAVANJE / PREBACIVANJE S POZIVA NA POZIV

PREUSMJERAVANJE / PREBACIVANJE S POZIVA NA POZIV

Za preusmjeravanje poziva:

Tijekom razgovora pomoću naglavnog kompleta pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) dok se ne začuje ‘bip’ za 
preusmjeravanje poziva na mobilni telefon. Naglavni komplet se isključi 

 želite li opet usmjeriti poziv na naglavni 

komplet, treba ponovno pritisnuti MF-tipku (2) u trajanju od 5 sekundi.

Za prebacivanje na drugi poziv:

Pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) tijekom 3 sekunde, kako bi se tijekom razgovora prebacilo na drugi dolazni poziv. 
Ta funkcija radi samo ukoliko vaš mrežni poslužitelj pruža takvu mogućnost.

SPAJANJE NA PC ILI PDA

SPAJANJE NA PC ILI PDA

Blue XS naglavni komplet se može spojiti na PC ili PDA uređaj, koji podržava Bluetooth

®

 odgovarajućih karakteristika. 

Za postavke pogledati upute za Bluetooth

®

 na PC-u ili PDA uređaju.

OTKLANJANJE SMETNJI

OTKLANJANJE SMETNJI

1. Tijekom punjenja baterije na svijetli crveni 
indikator (iako je Blue XS naglavni komplet spojen 
na punjač).

• 

Kod prvog punjenja baterija može biti skoro prazna. 
Treba proći nešto vremena, prije nego crveni 
indikator zasvijetli.

• 

Isto se može dogoditi i ako se naglavni komplet nije 
koristio dulje vrijeme.

2. Ne može se uspostaviti prijenos zvuka između 
Blue XS naglavnog kompleta i drugih uređaja.

• 

Provjeriti da li su uređaji upareni.

• 

Provjeriti da li je XS uključen.

• 

Razmak između dva uređaja treba biti manji od 10 m.

• 

Provjeriti da li mobilni telefon prima dobro signal

• Neki 

Bluetooth

®

 telefoni, mogu podržavati samo 1 

naglavni komplet. Do odspajanja dolazi, ako je više 
naglavnih kompleta upareno s mobilnim telefonom.

3. Na mobilnom telefonu se pojavljuje više 
Bluetooth

®

 uređaja, tijekom traženja Blue XS 

naglavnog kompleta.

Većina Bluetooth

®

 mobilnih telefona može tražiti više 

od jednog uređaja u području dometa. Ovaj naglavni 
komplet sepojavljuje kao “Blue XS” na ekranu mobilnog 
telefona, nakon što ga telefon pronađe.

4. Blue XS ima smetnje (krčanje) tijekom rada.

Na rad naglavnog kompleta utječu dva čimbenika:
• 

Ako vaš mobilni telefon ne prima signal dobre 
kvalitete i zvuk u naglavnom kompletu će imati 
smetnje.

• 

Ako XS nije u području dometa (10 m), on pokušava 
ponovno uspostaviti vezu u roku od 90 sekundi.

 


background image

6

HR

BLUETOOTH

BLUETOOTH

®

®

Riječ i logotip Bluetooth

®

 su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svako korištenje tih oznaka od strane TE Group NV 

je regulirano licencom. Ostali robni znakovi i imena su imena i nazivi njihovih vlasnika. 

 


background image

Copyright © by TE-Group NV - Belgium

Blue XS/07-08/V02

www.te-group.com