PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TEFAL JAMIE OLIVER INDUCTION Manual

TEFAL JAMIE OLIVER INDUCTION Manual

Made by: TEFAL
Type: Manual
Category: Oven
Pages: 11
Size: 0.08 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

TEFAL cookware comes both with and without Thermo-Spot™ technology.

Thermo-Spot™ TECHNOLOGY

heat indicator.

Perfect cooking every time!

Forget undercooked meat and soggy potatoes because your pan is not hot enough.

Thermo-Spot™, the first built-in heat indicator, tells you when the pan is at the perfect cooking temperature.

Cold: Thermo-Spot™ pattern is visible in the dark red spot. Wait!

The spot turns solid red when the pan is perfectly preheated and ready to cook. 

When the spot turns solid red, reduce the heat to maintain the temperature.  

This Thermo-Spot™ technology should therefore help to prevent you overheating the pan.

GUARANTEE

TEFAL guarantees the handles, body, knobs, lids and fixings of this cooking product from the date of purchase for a period
of 12 months against any manufacturing defects. The non-stick coating is guaranteed for the life of the pan against
blistering or peeling. This warranty does not cover damage caused by incorrect use, professional use or if the product is
knocked or dropped. It does not cover stains, discolouration or scratches on the inside or outside of the product due to
normal wear and tear.
TEFAL guarantees that the non-stick coating complies with regulations covering materials in contact with food. Your
statutory rights are not affected by any statements in this document.

CARE INSTRUCTIONS

Before using your pan for the first time, wash and lightly oil the inner coating.
The handle of the product has a silicon part. This handle stays cool when used on the hob. When cooking in the oven,
for added safety, use oven gloves to remove your pan from the oven.
Loop handles on the lids and side handles on some hollowware (ie Stewpot) may get hot when exposed to high
temperatures over a prolonged period of time. 

• To preserve the non-stick coating:
- do not overheat your utensil when it is empty. Do not leave the utensils with Thermo-Spot™ empty after the spot turns

solid red,

- never heat fat or oil to the extent that it burns and turns black,
- centre your pan over the heat source (this prevents damage to the handle and coating),

ENG

 


background image

- never leave cooking food unattended,
- most metal utensils may be used, except knives and whisks. Avoid using sharp-edged utensils, and avoid cutting directly

in the pan. Do not gouge the non-stick surface. Slight surface marks or abrasions are normal and will not affect the
performance of the non-stick coating.

• Cleaning instructions:
- clean the inner and outer coatings of your pan with hot water, liquid detergent and a sponge (scouring powder and

scouring pads are not recommended),

- if placed in the dishwasher, the outer coating may become dulled and discolored due to the action of certain detergents.

Our guarantee does not cover this type of wear.  

CAUTION
We recomend not to put your pots and pans in the dishwasher since washing detergents (especially tablets)
contain very agressive and corrosive ingredients for aluminum parts.

By following these care instructions, you will prevent the emission of fumes from pans that have been overheated. These
fumes could be dangerous for animals with very sensitive respiratory system such as birds. We recommend that birds should
not be kept in the kitchen.
• Use in the oven:
- TEFAL cookware items that come with stainless steel and silicone handles are oven safe up to 260°C (500°F) for a

maximum of one hour at a time,

- TEFAL cookware items cannot be used in a micro-wave.
• Induction:
Induction is a new heating method which is much faster and more powerful than existing systems (gas, electric, halogen
and ceramic hobs). To guarantee the performance of your induction pan, never heat it when empty on the maximum setting
because this could damage the nonstick coating  and warp the bottom. You should also consult the operating instructions
for your induction plate.
For the special induction bottom of your pan: dry it each time you wash it. Yellowing is normal: use washing-up liquid and
an abrasive sponge only on the stainless steel bottom to restore its shine.
• For the safety of children:
Never leave the handle of your pan sticking out over the edge of the cooker. Never put a hot pan on the floor or near the
edge of a kitchen surface. Let it cool down and keep out of reach of children. Use a lid to prevent burns caused by splashing.

HELPLINE: If you require replacement lids, lid knobs or handles or you need any help or advice please call: 
0845 602 1454 – UK (calls charged at local rate) / (01) 677 4176 – Ireland. Alternatively consult our web site:
www.tefal.co.uk 

 


background image

TEFAL køkkentøj findes både med og uden Thermo-Spot™ teknologi.

Thermo-Spot™

varmeindikator.

Perfekt stegning hver gang!

Glem alt om kogt mad og halvbrunede kartofler fordi panden ikke er varm nok.

Thermo-Spot™, der er den første indbyggede varmeindikator, fortæller hvornår panden har den rette stegetemperatur.

Kold: Thermo-Spot™-mønsteret er synligt i den mørkerøde ring.

Vent!

Mønsteret bliver helt rødt når panden er helt varm og klar til at stege.

Thermo-Spot™ teknologien hjælper også til at undgå at panden overophedes, 

og derved ikke bliver skæv eller får ødelagt TEFAL-belægningen.

GARANTI

TEFAL yder reklamationsret over for fabrikationsfejl i henhold til Købelovens regler. Reklamationsretten dækker ikke skade
opstået som følge af forkert brug, professionel anvendelse, pletter, falmen eller ridser indvendigt eller udvendigt.
TEFAL garanterer, at TEFAL-belægningen opfylder gældende regler for materialer i kontakt med fødevarer.

BRUGSANVISNING

Inden panden bruges første gang skal den vaskes og TEFAL-belægningen indgnides i olie.
Håndtaget på dette produkt har på bagsiden en silikoneindsats, der ikke bliver varmt ved brug på komfur. Bruges
produktet derimod i ovn, bør der for øget sikkerhed bruges grydelapper eller grillhandske, da håndtaget kan blive meget
varmt. 
De halvmåneformede håndtag på låg og på siden af gryder kan blive meget varme, når de udsættes for høje temperaturer
over en længere periode.
• Bevarelse af TEFAL-belægningen :
- køkkentøjet må ikke overophedes når der ikke i noget i. Køkkentøj med Thermo-Spot™ skal have madvarer eller

lignende i når Thermo-Spot™’et bliver helt rødt,

- fedtstoffet bør ikke opvarmes så længe at det bliver sort,
- placer panden på midten af kogezonen (dette forhindrer at håndtaget og belægningen skades),
- forlad aldrig komfuret når der tilberedes mad,
- de fleste metalredskaber kan anvendes forsigtigt, dog ikke knive og piskeris. Undgå at anvende metalredskaber med

DK

 


background image

skarpe kanter og at skære direkte ned i panden. Små ridser eller mærker i belægningen vil være ganske normalt og har
ikke indflydelse på TEFAL-belægningens slipevne.

• Rengøringsvejledning :
- rengør TEFAL-belægningen på panden indvendigt og udvendigt med varmt vand og opvaskemiddel med en børste eller

svamp (det anbefales ikke at anvende skurepulver eller en slibende svamp),

- rengør den emaljerede yderside af panden regelmæssigt; en svagt slibende grydesvamp kan anvendes,
- hvis der anvendes opvaskemaskine, kan den emaljerede yderside falme og miste farve ved visse maskinopvaskemidler.

Reklamationsretten dækker ikke denne form for slid,

- forlad aldrig komfuret når der tilberedes mad.

BEMÆRK
Vi fraråder at vaske pander og gryder i opvaskemaskinen. Maskinopvaskemiddel (specielt tabletter) inderholder
aggressive stoffer, som kan beskadige aluminiumsdelene. 

Ved at følge denne brugsanvisning vil De forhindre afgivelse af dampe fra en overophedet pande. Disse dampe kan være
skadelige for dyr med meget følsomme åndedrætssystemer såsom fugle.
Vi anbefaler, at fugle ikke opholder sig i køkkenet.
• Brug i ovn :
- TEFAL køkkengrej med håndtag i rustfrit stål med silikoneindsats tåler ovnvarme op til 260°C (500°F),
- TEFAL køkkengrej kan IKKE anvendes i mikrobølgeovne.
• Induktion :
Induktion er en ny komfurtype, der har meget hurtigere og mere kraftfuld opvarmning end traditionelle komfurtyper (gas,
massekogeplade, halogen og keramisk kogeplade). For at sikre optimal anvendelse af induktionskøkkengrejet bør det ikke
opvarmes på maksimal varme, såfremt der ikke er mad eller vand i det. Dette vil kunne skade belægningen og få bunden
til at slå sig. Følg vejledningen i brugsanvisningen til induktionskomfuret.
Den specielle induktionsbund på køkkengrejet: Aftør den hver gang køkkengrejet har været vasket. Bunden kan blive lidt
gul, hvilket ikke er unormalt. For at få bunden til at skinne igen kan den rengøres forsigtigt med en grydesvamp og
opvaskemiddel.
• Af hensyn til børns sikkerhed :
Lad ikke pandens håndtag vende ud over komfuret. Placer aldrig en varm pande på gulvet eller på kanten af køkkenbordet.
Lad den køle af og hold den uden for børns rækkevidde. Anvend et låg for at forhindre sprøjt af varmt fedtstof.

 


background image

TEFAL kjøkkentøy leveres både med og uten Thermo-Spot™ varmeindikator

Thermo-Spot™

varmeindikator.

Perfekt steking hver gang!

Nå er det slutt på kokt kjøtt og halvbrunede poteter fordi pannen din ikke er varm nok. 

Thermo-Spot™, den første innebygde varmeindikatoren, varsler om når pannen har riktig steketemperatur.

Kald: Thermo-Spot™-mønsteret er synlig i den mørkerøde ringen.

Vent!

Mønsteret blir helt rødt når pannen er skikkelig forvarmet og klar til steking.

Thermo-Spot™ teknologien hjelper deg også med å unngå overoppheting av pannen 

slik at pannen ikke blir skjev og slippbelegget ødelegges.

GARANTI

TEFAL’s 1 års garanti gjelder mot alle fabrikasjonsfeil fra kjøpsdato i henhold til kjøpsloven. Garantien gjelder ikke skade
som skyldes feil bruk, profesjonell bruk, eller hvis pannen har falt i gulvet eller fått støt. Den dekker heller ikke flekker,
misfarging og riper på innsiden og utsiden av pannen. 
TEFAL garanterer at slippbelegget er i samsvar med de lover og regler som gjelder for produkter som er kontakt med matvarer.

BRUKERVEILEDNING

Før du bruker pannen for første gang, må du vaske den og smøre slippbelegget innvendig med olje.
Produktets håndtak har en silikondel. Håndtaket blir ikke varmt når produktet settes på kokeplaten. Når produktet settes
i stekeovnen anbefaler vi å bruke grytekluter for optimal sikkerhet når det skal tas ut av stekeovnen.
Håndtak på lokk og gryter kan bli varme når de utsettes for høye temperaturer over lang tid.
• For å beskytte slippbelegget :
- pass på at kjøkkentøyet ikke overopphetes når det er tomt. Når Thermo-Spot™ blir helt rød, må maten legges i for å

unngå overoppheting,

- varm aldri opp fett til det blir brunsvidd,
- sett pannen midt på kokeplaten (dette forhindrer at håndtaket og slippbelegget ødelegges),
- forlat aldri komfyren mens du tilbereder mat,
- de fleste metallredskaper kan brukes forsiktig, bortsett fra kniver og piskeris. Unngå bruk av metallredskaper med spisse

kanter og å skjære direkte i pannen. Små riper i TEFAL-belegget etter en tids bruk er normalt og påvirker ikke TEFAL-
beleggets slippevne.

NOR

 


background image

• Rengjøringsveiledning :
- rengjør slippbelegget på innsiden av pannen, og pannen utvendig med vann, oppvaskmiddel og en oppvaskkost eller

svamp (skuremidler og skurebørster bør ikke brukes),

- rengjør emaljen utvendig regelmessig; her kan man bruke en oppvaskskrubb,
- hvis pannen vaskes i oppvaskmaskin, kan emaljen utvendig bli falmet og misfarget pga. visse typer maskinoppvaskmiddel.

Vår garanti dekker ikke denne type slitasje.

VIKTIG
Vi fraråder deg å vaske gryter og panner i oppvaskmaskinen. Maskinoppvaskmiddel (spesielt tabletter)
inneholder meget aggressive stoffer som kan skade aluminiumsdelene.

Ved å følge denne bruksanvisningen vil du forhindre os fra en overopphetet panne. Denne dampen kan være skadelig for
dyr med meget følsomt åndedrettsystem slik som fugler. Vi anbefaler at fugler ikke er på kjøkkenet.
• Bruk i ovn :
- TEFAL kjøkkentøy med håndtak i rustfritt stål med silikoninnsats tåler ovnsvarme opptil 260°C (500°F), 
- TEFAL kjøkkentøy kan IKKE settes i mikrobølgeovnen.
• Induksjon :
Induksjon er en ny type komfyrtopp med raskere og kraftigere oppvarming enn på vanlige komfyrtopper (gass, elektrisk,
halogen og keramiske plater). For å sikre en optimal bruk av kjøkkentøyet skal ikke pannen oppvarmes til maksimal varme
uten mat i. Overoppheting av pannen kan skade slippbelegget, og gjøre at bunnen slår seg. Følg også bruksanvisningen til
induksjonskomfyren.
Kjøkkentøy for induksjon har en spesiell induksjonsbunn som vedlikeholdes slik: Tørk av bunnen etter hver rengjøring.
Bunnen kan bli litt gulaktig – dette er ikke unormalt. For å få bunnen blank igjen, kan den rengjøres forsiktig med en
oppvaskbørste og oppvaskmiddel.
• Av hensyn til barns sikkerhet :
Pannens håndtak må ikke rettes utover kanten av komfyren. Plasser aldri en varm panne på gulvet eller på kanten av
kjøkkenbordet. La den avkjøles og hold den utenfor barns rekkevidde. Bruk et lokk for å forhindre sprut av varmt fett.

 


background image

TEFAL keittoastioita on joko Thermo-Spot™ lämpötunnistimella tai ilman.

Thermo-Spot™

lämpötunnistin.

Aina hyvä paistotulos!

Unohda keitetty pihvi, puoliksi ruskistetut perunat, kun pannu ei ole tarpeeksi kuuma. 

Thermo-Spot™ lämpötunnistin pannussa näyttää, kun paistolämpö on sopiva.

KYLMÄNÄ: Thermo-Spot™ lämpötunnistin näkyy punaisena kuviona.

Odota!

Ympyräkuvio muuttuu tasaisen tummanpunaiseksi, kun pannu on paistovalmis. 

Thermo-Spot™ lämpötunnistimen  avulla estät pannun ylikuumenemisen ja pinta pysyy liukuvana pitkään.

TAKUU

TEFAL antaa tälle keittoastialle kaikkia valmistusvirheitä koskevan takuun. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat
syntyneet virheellisen käytön, iskujen tai putoamisen seurauksena tai kaupallisessa käytössä. Takuu ei myöskään kata
tahroja, värin haalistumista tai naarmuja keittoastian sisä- tai ulkopinnoilla. TEFAL takaa, että tarttumaton TEFAL-pinnoite
vastaa säännöksiä, jotka koskevat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Ennen ensimmäistä käyttöä, pese  pannu huolellisesti, huuhtele ja kuivaa. 
Tuotteen teräskädensijassa on soft touch pinta, joka on silikonia. Kädensija säilyy viileänä kun kun pannua käytetään
liedellä. Kun pannua käytetään uunissa kannattaa käyttää pannulappuja otettaessa pannu uunista. 
Kattiloiden tai kasarien kannen kädensijat ja sivulla olevat kahvat voivat kuumentua kun tuotetta kuumennetaan korkeilla
lämpötiloilla.

• Näin saat astiastasi iloa pitkään :
- huuhtele pannu ennen ensimmäistä käyttöä ja sivele sisäpinta ruokaöljyllä,
- vältä tyhjän keittoastian ylikuumentamista. Älä jätä Thermo-Spot™ pannua tyhjäksi sen jälkeen, kun täplä on muuttunut

tasaisen punaiseksi,

- älä koskaan päästä rasvaa palamaan, 
- aseta pannu tarkasti keittoalueelle (estää kahvan kuumenemisen),
- älä jätä keittoastiaa kuumalle liedelle ilman valvontaa,
- voit käyttää pyöreäreunaisia metallityövälineitä. Älä käytä veistä, sähkö- tai metallivatkainta, äläkä leikkaa astian pinnalla.

SF

 


background image

Älä naarmuta pinnoitetta,

- mausteet ja kuluminen voivat aiheuttaa värimuutoksia ja naarmuja pinnoitteeseen. Se on normaalia ja voit käyttää astiaa

huoletta.

• Puhdistus :
- puhdista astia heti käytön jälkeen sisä- ja ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Älä käytä hankausaineita,

teräsvillaa tai karkeita harjoja,

- puhdista emalipinta säännöllisesti,
- jos peset astian astianpesukoneessa, ulkopinta saattaa menettää kiiltonsa joidenkin pesuaineiden koostumuksen johdosta.

Takuu ei kata konepesun aiheuttamia muutoksia,

- älä jätä keittoastiaa valvomatta.

HUOMIO ! 
Emme suosittele tuotteiden pesemistä astianpesukoneessa, sillä erilaiset vahvat pesuaineet (eteenkin tabletit ja
jauheet) syövyttävät paistinpannun alumiiniosia.  

Käyttö- ja hoito-ohjeita noudattaessasi astia säilyy käyttökelpoisena pitkään.
• Käyttö uunissa : 
- TEFAL taloustavarat, jotka ovat ruostumatonta terästä ja joissa on silikoni kädensijat, voi laittaa uuniin 260°C (500°F),

korkeintaan tunnin ajaksi,

- TEFAL taloustavaroita ei voi laittaa mikroaaltouuniin.
• Induktio :
Induktio on uusi kuumennusmenetelmä, joka on paljon nopeampi ja tehokkaampi kuin muut olemassa olevat menetelmät
(kaasu, sähkö, halogeeni tai keraamiset liedet).  Jotta iduktiopannusi toimisi moitteettomasti, älä koskaan kuumenna pannua
tyhjänä, koska tämä saattaa vahingoittaa pinnoitetta tai vaurioittaa pohjaa. Lue myös iduktiolietesi käyttöohjeet.
Induktiopohja : Kuivaa joka kerta pesun jälkeen. Pohjan kellastuminen on normaalia : saadaksesi sen jälleen kiiltämään,
pese astianpesuaineella ja käytä teräspohjan puhdistukseen sopivaa sientä.
• Lasten turvallisuus :
Lasten turvallisuuden takaamiseksi keittoastioiden kahvat on syytä kääntää seinään päin.
Kuumaa kattilaa ei saa koskaan laskea lattialle tai lähelle huonekalun reunaa. Anna kattilan jäähtyä lasten ulottumattomissa.
Käytä kantta ylikiehumisen aiheuttamien palovammojen välttämiseksi.

 


background image

TEFAL kokkärlen finns både med och utan Thermo-Spot™

Thermo-Spot™

värmeindikator.

Perfekt tillagning varje gång!

Glöm dålig stekyta på grund av att pannan inte är tillräckligt varm. Thermo-Spot™, 

den första inbyggda värmeindikatorn, visar när pannan har perfekt stektemperatur.

Kall: Thermo-Spot™ symbolen syns i den mörkröda punkten.

Vänta!

Punkten blir helt röd när pannan har nått perfekt temperatur för tillagning.

Thermo-Spot™ teknologi förhindrar också att din panna överhettas, och beläggningen bevaras.

GARANTI

TEFAL garanterar att denna produkt omfattas av kostnadsfri åtgärd vid händelse av produktionsfel. Garantin täcker inte fel
orsakade av ovarsam hantering, professionellt bruk eller om den tappats i golvet. Den täcker inte fläckar, missfärgningar
eller repor på insidan och utsidan av kärlet. 
TEFAL garanterar att non-stick beläggningen överensstämmer med gällande regler för material som får komma i direkt
kontakt med livsmedel.

SKÖTSELANVISNINGAR

Innan du använder kärlet för första gången, diska och smörj därefter in non-stick beläggningen med lite olja.
Handtaget på denna produkt har en silikon del. Detta handtag förblir svalt när den används på hällen. När tillagning sker
i ugnen, för extra säkerhet, använd grytlappar när du tar ut pannan ur ugnen. De krökta handtagen på locken och
sidhandtagen på vissa kokkärl (t.ex. grytor) kan bli heta när de är utsatta för höga temperaturer under en längre tid.
• För att bevara non-stick beläggningen :
- överhetta inte kokkärlen då de är tomma. Lämna inte kokkärlen då  Thermo-Spot™  markeringen lyser mörkt röd,
- låt aldrig fettet brännas,
- placera kärlet rätt på plattan så att inte handtaget eller beläggningen skadas,
- lämna aldrig kärlet obevakat på plattan,
- de flesta redskap kan användas, undvik knivar och vispar av metall. Undvik att använda vassa föremål och att skära med

kniv direkt i kärlet. Skrapa inte på non-stick beläggningen. Bruna märken och repor kan uppstår efter en tids användning
vilket är helt normalt och påverkar inte resultatet.

SVE

 


background image

• Rengöring och underhåll :
- rengör non-stick beläggningen med en svamp, varmt vatten och  diskmedel (använd inte rengöringsmedel som kan repa),
- rengör den emaljerade utsidan regelbundet med diskborste eller disksvamp,
- om du diskar kärlet i diskmaskin kan höljets lyster mattas och missfärgas av vissa diskmedel,
- lämna aldrig kärlet obevakat på plattan.

OBSERVERA
Vi rekommenderar att du inte diskar dina kastruller och pannor i diskmaskin eftersom diskmedel (särskilt
tabletter) innehåller ämnen som är mycket aggressiva och frätande för aluminiumdelar. 

Om ovanstående instruktioner och råd efterföljs undviker ni uppkomsten av ångor från överhettade kok- och stekkärl. Dessa
ångor är inte hälsosamma för djur med känsliga luftvägar som t.ex fåglar. Vi rekommenderar att ni inte har fåglar i köket.
• Användning i ugn :
- TEFAL kokkärl med handtag i rostfritt stål och silikon tål ugnsvärme upp till 260°C (500°F) i max en timme åt gången,
- TEFAL kokkärl kan inte användas i mikrovågsugn.
• Induktion :
Induktion är en ny uppvärmningsmetod som är snabbare och kraftfullare än de traditionella metoderna (gas, elektroniska,
halogen, och keramiska plattor). För att garantera induktionspannans kvaliteter, värm aldrig upp den när den är tom på
maximal nivå då detta kan skada. Non-stick beläggningen och göra så att pannan slår sig. Läs också igenom
bruksanvisningen som tillhör induktionshällen.
Den speciella induktionsplattan som finns i botten av pannnan skall torkas av efter varje rengöring. Det är helt i sin ordning
att pannan gulnar. För att fräsha upp ytan, använd diskmedel och en kraftigare svamp på den rostfria utvändiga bottenplattan
för att återställa glansen. (ej invändigt).
• Barnsäkerhet :
För barnens säkerhet, låt aldrig köksredskapens handtag sticka ut över kokkärlets kant inom räckhåll för barn. Ställ aldrig heta
kokkärl och pannor på golvet eller inom räckhåll för barn. Låt dem svalna och förvara dem ej i närheten av barn. Använd
lock på kokkärlen vid användning för att förhindra stänk som kan ge brännskador. 

f. 

20

 1

80

09

 -

  

Td

m

 0

4/

07

 


background image