PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Lexmark M1145 Information Manual

Lexmark M1145 Information Manual

Made by: Lexmark
Type: Information Guide
Category: Printer
Pages: 1
Size: 0.14 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Information Guide (Ghid informativ)

Meniul Help (Ajutor)

Meniul Help (Asisten

ţă

) este format dintr-o serie de pagini de asisten

ţă

 stocate în imprimant

ă

 în format PDF. Acestea

con

ţ

in informa

ţ

ii privind folosirea imprimantei 

ş

i efectuarea opera

ţ

iilor de tip

ă

rire.

Traducerile în englez

ă

, francez

ă

, german

ă

 

ş

i spaniol

ă

 sunt stocate în imprimant

ă

. Alte traduceri sunt disponibile la

http://support.lexmark.com

.

Utiliza

ţ

i

To (Pentru)

Print All Guides (Se imprim

ă

 toate ghidurile)

Imprima

ţ

i toate ghidurile.

Print Quality (Calitate imprimare)

Imprima

ţ

i informa

ţ

ii despre solu

ţ

ionarea problemelor de calitate a imprim

ă

rii.

Printing Guide (Ghid de tip

ă

rire)

Imprima

ţ

i informa

ţ

ii despre înc

ă

rcarea hârtiei 

ş

i a altor suporturi speciale.

Media Guide (Ghid media)

Imprima

ţ

i o list

ă

 a dimensiunilor de hârtie acceptate în t

ă

vi 

ş

i alimentatoare.

Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de
imprimare)

Imprima

ţ

i informa

ţ

ii despre rezolvarea defectelor de imprimare.

Menu Map (Hart

ă

 meniuri)

Imprima

ţ

i o list

ă

 a meniurilor 

ş

i set

ă

rilor panoului de control al imprimantei.

Information Guide (Ghid informativ)

Imprima

ţ

i un ghid pentru localizarea informa

ţ

iilor suplimentare.

Connection Guide (Ghid de conectare)

Imprima

ţ

i informa

ţ

ii despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o re

ţ

ea.

Moving Guide (Ghid pentru mutare)

Imprima

ţ

i instruc

ţ

iuni pentru mutarea în siguran

ţă

 a imprimantei.

Supplies Guide (Ghid pentru consumabile)

Imprima

ţ

i codurile de produse pentru a comanda consumabile.

Foaia 

de configurare

Foaia 

Configurare

 furnizat

ă

 împreun

ă

 cu imprimanta ofer

ă

 informa

ţ

ii despre configurarea imprimantei.

CD-ul 

Documenta

ţ

ie

CD-ul 

Documenta

ţ

ie

 furnizat împreun

ă

 cu imprimanta include 

Ghidul utilizatorului

 

ş

i un 

Ghid de referin

ţă

 rapid

ă

Ghidul

utilizatorului

 ofer

ă

 informa

ţ

ii despre înc

ă

rcarea hârtiei, imprimare, comandarea de consumabile, depanare, eliminarea

blocajelor, între

ţ

inerea imprimantei, particularizarea ecranului de pornire 

ş

i utilizarea solu

ţ

iilor.

Pentru actualiz

ă

ri, vizita

ţ

http://support.lexmark.com

.

Asisten

ţă

 în alte limbi

Ghidul utilizatorului

 

ş

Ghidul de referin

ţă

 rapid

ă

 sunt disponibile în alte limbi pe CD-ul 

Documenta

ţ

ie

Ghidul pentru

lucrul în re

ţ

ea

 este disponibil în alte limbi pe CD-ul 

Software

.

Information Guide (Ghid

informativ)

Pagina 1 din 1