PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Levity 790001018 User Manual

Levity 790001018 User Manual

Made by: Levity
Type: User Manual
Category: Fitness Equipment
Pages: 2
Size: 1.15 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

ENGLISH(

!

CUSTOMER!SERVICE!AND!SUPPORT:!e2mail:!post@levity.no!2!internet:!www.levity.no!

!

LEVITY'Door'Gym'

ART.NO'790001018'

'

Congratulations,upon,purchasing,your,LEVITY,
Door,Gym!,

'
Please'read'the'complete'instructions'before'using'
the'product'and'keep'the'manual'for'future'
reference.'For'questions'regarding'technical'
problems,'please'contact'our'Customer'Services.'
'

PRODUCT'DESCRIPTION'

The'original'LEVITY'Door'Gym'is'the'ultimate'
training'tool'for'bodyweight'exercises.''
'
The'Door'Gym'is'particularly'suitable'for'pulling'
exercises'and'chinHups.A'variety'of'grip'options'
allow'you'to'focus'on'the'broad'back'muscles'by'
keeping'a'wide'grip,'or'the'biceps'by'keeping'a'
narrow'grip.'Your'LEVITY'Door'Gym'can'be'used'
as'a'stand'for'both'pushups'and'triceps'press'which'
facilitates'effective'involvement'of'the'chest'
muscles,'shoulders,'arms'and'abdominals.''
'
LEVITY'Door'Gym'is'made'of'durable'high'quality'
materials.'The'pipe'structure'allows'to'combine'low'
weight'with'a'high'grade'of'stability.'
'
H'Easy'to'use'
H'Professional'quality'
H'Simple'mounting'and'quick'removal'
H'Fits'doorways'up'to'90'cm'
H'Gentle'on'wall'surface'and'doorframes'
H'Comfortable'rubber'handles''
H'Maximum'user'weight'140'kg'
H'Weight'1.7'kg'

MOUNTING'

The'LEVITY'Door'Gym'is'easy'to'assemble:'
'
Start'with'putting'the'long'bars'(3'and'4)'together'
and'twist'to'lock'the'midsection'(5).'
Put'the'pieces'together'as'pictured'and'secure'
tightly.''

'

1.''Plastic'bar'with'protection'foam'
2.''Arched'bar'grips'(2'pcs)'
3.''Long'bar'(left'half)'
4.''Long'bar'(right'half)'
5.''Mid'section'
6.''Long'bolts'(2'pcs)'
7.''Locking'nut'(4'pcs)''''
8.''Spring'washer'(4'pcs)'
9.''Medium'bolts'(2'pcs)'
10.Safety'wedge'
11.Hex'open'wrench'

'
SAFETY'TIP!'

To'secure'the'Door'Gym'insert'the'Safety'Wedge'
behind'the'door'frame.'This'will'help'to'prevent'your'
LEVITY'Door'Gym'from'falling'off'the'door'frame.'
'
Always'make'sure'your'LEVITY'Door'Gym'is'
anchored'securely.

'

'

QUICK'EXERCISE'GUIDE

'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

DISPOSAL'

LEVITY'contributes'to'a'green'planet'and'a'cleaner'
environment'where'everyone'can'engage'in'health'
promoting'activities.'We'encourage'reuse'and'wish'
that'used'equipment'is'passed'on'to'new'users'who'
can'benefit'from'this.'In'addition'all'LEVITY'fitness'
equipment'is'fully'recycable.'This'product'should'be'
disposed'in'accordance'with'local'regulations.''
'

IMPORTANT'

Always'consult'a'physician'before'performing'any'
strenous'physical'exercise'or'starting'a'new'fitness'
program.'
This'product'should'not'be'used'by'anyone'
suffering'from'physical'or'mental'impairment.'If'you'
are'in'pain'or'are'feeling'unwell,'do'not'engage'in'
physical'activity.''
The'product'should'not'be'used'by'anyone'without'
the'proper'experience'unless'the'usage'is'under'
supervision'by'an'experienced'instructor.'
The'product'is'not'a'toy'–'do'not'let'children'play'
with'the'product'
'

ENJOY'YOUR'WORKOUT!'
'

 


background image

NORSK(

KUNDESERVICE!OG!SUPPORT:!e2mail:!post@levity.no!2!internett:!www.levity.no!

LEVITY'Door'Gym'

ART.NO'790001018'

'

Gratulerer,med,ditt,kjøp,av,LEVITY,Door,Gym!,

'
Vennligst'les'instruksjonen'nøye'før'du'begynner'å'
bruke'produktet.'Manualen'bør'lagres'for'fremtidig'
referanse.'For'spørsmål'relatert'til'tekniske'
utfordringer'vennligst'kontakt'vår'kundesupport.'
'

PRODUKTBESKRIVELSE''

Det'originale'LEVITY'Door'Gym'er'det'ultimate'
treningsredskapet'for'effektiv'trening'av'
kroppsvektøvelser.'
'
Door'Gymmet'er'

er'spesielt'egnet'for'ulike'

hangupsøvelser.'Trapeset'har'en'rekke'
grepsmuligheter'som'gjør'at'du'kan'fokusere'på'de'
brede'ryggmusklene'ved'å'holde'et'bredt'grep,'eller'
på'biceps'ved'å'holde'smalt.'Brukt'som'stativ'for'
pushups'og'tricepspress,'gir'trapeset'mange'
muligheter'for'å'trene'brystmuskulaturen,'skuldre'og'
armer.'

'

'
LEVITY'Door'Gym'

er'fremstilt'av'solide'materialer'

med'høy'kvalitet.'Rørkonstruksjonen'gjør'det'mulig'
å'kombinere'lav'vekt'med'svært'god'stabilitet.'

'

'

–'Enkelt'i'bruk

!

–'Profesjonell'kvalitet

!

–'Enkelt'oppheng'uten'fester,'og'fjernes'like'raskt

!

–'Passer'alle'standard'døråpninger'opptil'90'cm

!

–'Skånsom'mot'veggflate'og'dørkarmer

!

–'Behagelig'håndtak'i'sort'mosegummi

!

–'Maksimal'brukervekt'140'kg

!

–'Egenvekt'1,7'kg

!

MONTERING'

LEVITY'Door'Gym'er'enkelt'å'montere:'
'
Start'med'å'sette'de'lange'barene'(3'og'4)'mot'
hverandre'og'vri'for'å'låse'midtseksjonen'(5).'
Sett'delene'sammen'som'anvist'på'tegningen'og'
skru'delene'godt'sammen.''

'

1.''Plastbar'med'beskyttelseslist'
2.''Kurvede'grepsbarer'(2'stk)'
3.''Langbar'(venstre'del)'
4.''Langbar'(høyre'del'
5.''Midtseksjon'
6.''Lange'bolter'(2'stk)'
7.''Låsemutter'(4'stk)''''
8.''Stoppeskive'(4'stk)'
9.''Mediumbolter'(2'stk)'
10.Sikkerhetskile'
11.Fastnøkkel'

'
SIKKERHETSTIPS!'

For'å'sikre'Door'Gymmet,'press'ned'sikkerhetskilen'
på'baksiden'av'dørkarmen.'Dette'hindrer'ditt'
LEVITY'Door'Gym'fra'a'falle'ned.'
'
Forsikre'deg'alltid'om'at'LEVITY'Door'Gym'er'godt'
festet'før'du'starter'treningen.'
'

KORT'ØVELSESGUIDE

'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

AVHENDING'

LEVITY'står'for'en'grønn'verden'og'et'rent'miljø'der'
alle'kan'delta'i'helsefremmende'aktiviteter.'Vi'
oppfordrer'til'gjenbruk'og'ønsker'at'brukt'utstyr'gis'
videre'til'nye'brukere'som'kan'ha'nytte'av'dette.'Alt'
LEVITY'utstyr'er'resirkulerbart.'Dette'produktet'skal'
avhendes'i'overensstemmelse'med'lokale'
forskrifter.'
''

VIKTIG'

Rådfør'deg'alltid'med'lege'før'du'utfører'
anstrengende'fysisk'aktivitet'eller'starter'et'nytt'
treningsprogram.'
Produktet'bør'ikke'brukes'ved'nedsatt'fysisk'eller'
psykisk'funksjonsevne.'Dersom'du'føler'smerte'eller'
ubehag,'bør'du'ikke'delta'i'fysisk'aktivitet.'
Produktet'skal'ikke'benyttes'av'noen'uten'
tilstrekkelig'erfaring'med'mindre'bruken'er'under'
tilsyn'av'en'erfaren'instruktør.'
Produktet'er'ikke'et'leketøy'–'ikke'la'barn'leke'med'
produktet.'
'

LYKKE'TIL'MED'TRENINGEN!'

'