PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Gern Pro DAN0810 Instruction Manual

Gern Pro DAN0810 Instruction Manual

Made by: Gern Pro
Type: Instruction Manual
Category: Saw
Pages: 18
Size: 1.70 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 

KÄYTTÖOHJE ● BRUKSANVISNING ● INSTRUCTION MANUAL 

 

 

METALLISAHA 

KAPMASKIN 

CUT-OFF MACHINE 

 

DAN0810 

 

Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta varten 

Läs handhavande- och säkerhetsanvisningarna före användning av denna produkt. Var god spara denna bruksanvisning för framtida konsultation. 

Read the instructions and precautions before use of this product. Please keep this Instruction manual for future reference. 

 

Käännös alkuperäisohjeista 

Översättning av originalanvisningarna

 


background image

 
DAN0810   
 

 

 

LIIKKUVA SUOJA 

RÖRLIG KÅPA 

MOVING COVER

 

KAHVA   

HANDTAG 

HANDLE

 

LAIKKA 

HJUL 

WHEEL

 

PURISTIMEN KAHVA 

SKRUVSTYCKETS HANDTAG 

VISE HANDLE 

 

PURISTIN / SKRUVSTYCKE / VISE

 

SUOJAKANSI 

SKYDDSKÅPA 

PROTECTION COVER

 

SIVUKANSI 

SIDOKÅPA 

SIDE COVER

 

VIRTAJOHTO 

STICKKONTAKT   

NÄTSLADD 

PLUG CORD 

ALUSTA 

BAS 

BASE

 


background image

 
DAN0810   
 

RAKENNE JA KÄYTTÖ

 

GERN  PRO-sarjan  leikkaustyökalut  ovat  liikutettavia  sähkötyökaluja  materiaalin  leikkaamiseen.  Ne  ovat 
kaksoiseristettyjä.  Niiden  nopeus  on  alennettu  kahden  kierähammaspyörän  avulla.  Niiden  varusteina  ovat 
vahvistetut  hartsihiomalaikat.  Turvallinen  käyttönopeus  on  80  m/s.  Niillä  voidaan  leikata  kaiken  tyyppisiä 
materiaaleja.  Esimerkiksi  teräsputkia,  epätavallisen  muotoisia  teräsputkia,  valurautaputkia,  pyöröterästä, 
kulmaterästä, teräspalkkeja, laattaterästä jne. 
 
Nämä  leikkauskoneet  ovat  yleisessä  käytössä  konerakennuksessa,  ajoneuvovalmistuksessa,  kemian  tekniikassa, 
metallurgian alalla ja sähköteollisuudessa jne. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat helppokäyttöisyys, kätevä rakenne 
ja erinomainen tehokkuus. 
 
Lue käyttöohje ennen käyttöä koneen toimintojen ja rajoitusten sekä turvallisuusohjeiden oppimiseksi. 
 

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

1.

 

HUOMIOI TYÖALUEEN YMPÄRISTÖ 

Älä altista sähkötyökaluja sateelle. Älä käytä sähkötyökaluja märissä tai kosteissa olosuhteissa. 

2.

 

ÄLÄ PUDOTA TAI ALTISTA ISKUILLE 

Tarkasta kaikki osat, joiden luulet pudonneen tai altistuneen iskuille. 

3.

 

KÄSITTELE VIRTAJOHTOA VAROVASTI

 Älä kanna työkalua virtajohdosta äläkä kytke laitetta irti pistorasiasta 

virtajohdosta kiskaisemalla. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle, öljylle, teräville reunoille. 

4.

 

PIDÄ LAPSET POISSA LÄHETTYVILTÄ 

Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä työalueelta. 

5.

 

ÄLÄ KÄYTÄ

 kannettavaa sähkötyökalua kaasua sisältävässä tai räjähtävässä ympäristössä. Näiden työkalujen 

moottori muodostaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää höyryt. 

6.

 

Älä käytä leikkauslaitetta ilman suojakantta. 

 

KÄYTTÖ 

1.

 

Varmista  ennen  käyttöä,  että  jakeluverkon  jännite  ja  taajuus  ovat  samat  kuin  laitteen  arvokilvessä  on 
osoitettu. 
 
(Taulukko 1) Yksikkö: mm 

MALLI 

ULKOHALKAISIJA 

SISÄHALKAISIJA 

PAKSUUS 

NOPEUS 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25.4 

3.5 

80m / s. 

 
2.

 

Käytä taulukossa 2 kuvattua leikkauslaikkaa. 

3.

 

Laikka ei ole haljennut tai vaurioitunut - turvallisuussyistä. 

4.

 

Laikkaa on säilytetty yli vuoden ajan, kehän laadun tarkastuksen jälkeen, sitä voidaan käyttää. 

 


background image

 
DAN0810   
 

5.

 

Kun laikka on asennettu laitteeseen, anna sen pyöriä minuutin ajan. Tarkasta laikan liike, voimakas heilunta 
aiheuttaa laikan vaurioitumisen, joten kiinnike on asennettava uudelleen. 

6.

 

Varmista  ennen  leikkaamista,  että  materiaali  on  kiinnitetty  puristimeen  kunnolla  sen  muodon,  halkaisija, 
rakenteen mukaan ja säädä nopeus sopivaksi.   
 

LAIKAN VAIHTO 

 

Vaihda laikka, kun sen ulkohalkaisija on pienentynyt noin 1/3. 

 

Kun laikka vaihdetaan, varmista että työkalu on irrotettu virransyötöstä ja kytkin on asennossa “OFF”. 

 

Laikan vaihto: 

o

 

Paina PYSÄYTYSTAPPIA suojakannen takana, jolloin laikkaa ei voida pyörittää käsin. Avaa sitten 

sivukansi. 

o

 

Irrottamalla  kuusiokantaruuvin  voit  irrottaa  laipat,  ulkolaipan,  leikkauslaikan,  välikkeen  ja 

sisälaipan järjestyksessä. 

 

LAIKAN ASENNUS 

Puhdista kara, sisälaippa ja ulkolaippa ja asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä. (Kuva 1) 

 

Kuva 1 

HIOMASUOJA 

LEIKKAUSLAIKKA 

KARA 

TAKAKANNATIN 

KIINNITYSMUTTERI 

LAIPPA 

VÄLIKE 

KUUSIOKANTARUUVI 

 

 

 

 

 

PURISTIMEN SÄÄTÖ 

 

Voit säätää puristimen kulman - 30° - 45° välillä. (Kuva 2) 

 

 

Kuva 2 

PURISTIMEN KULMAN SÄÄTÖ 

Puristin säädetään, kun kuusiokantaruuvi on löysätty, aseta se haluttuun kulmaan perusviivan mukaan ja kiristä 
ruuvi. 
 

KIINTOAVAIN 

PYSÄYTYSTAPPI 

Kiinnitetty 
45° 
asentoon

 

Kiinnitetty 
30° 
asentoon

 

Kiinnitetty 
15° asentoon

 

PERUSVIIVA

 

PURISTIN

 

KULMANSÄÄTÖ

 

KIINNITYS- 
RUUVI

 


background image

 
DAN0810   
 

PURISTIMEN PIKALUKITUS

 

 

Lukitus:

 Työnnä syöttöruuvia eteenpäin ja kierrä puristimen kahvaa myötäpäivään materiaalin 

kiinnittämiseksi. 

 

Vapautus:

 Kierrä puristimen kahva löysälle, nosta puristimen lukituskahvaa ja kierrä syöttöruuvia 

taaksepäin. (Kuva 3) 

Kuva 3

 

 

Jos materiaali on paksu, nosta puristin ylös yksi askel ja saat 3,5 cm jatkeen. 

 

 

Kuva 4 

Kuva 5 

 

 

Kuvassa 5 olevalla terästuella voit käyttää laikkaa taloudellisemmin. Terästuen koon on kuitenkin oltava 
pienempi kuin materiaalin koon. 

 

PUHDISTUS JA HOITO 

1.

 

Pidä kaikki moottorin tuuletusaukot puhtaana puhaltamalla moottoria säännöllisesti paineilmalla. 

2.

 

Vaihda hammaspyörän rasva joka toisen hiiliharjan vaihdon yhteydessä. Alle 5-6mm pituiset harjat on 
vaihdettava. (Kuva 6) 

Kuva 6

 

PURISTIMEN   

KAHVA

 

MATERIAALIN 
KOKO

 

MATERIAALI

 

TERÄSTUKI

 


background image

 
DAN0810   
 

3.

 

Hiiliharjojen tarkastamiseksi tai vaihtamiseksi, irrota harjapidikkeen kansi irrottamalla ruuvin, asenna uudet 
harjat, anna työkalun käydä kuormittamattomana uusilla harjoilla 10 minuutin ajan. (Kuva 7) 

 

Kuva 7

 

 

ERITTELY 

(Taulukko 2) 

MALLI 

Laikan koko 

(mm) 

Kuormittamaton 

nopeus 

(rpm) 

Jännitelähde 

Syöttö 

(W) 

Kokonaispituus 

(mm) 

Do 

Di 

(V) 

Hz 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25.4 

3.5 

3800 

230 

50 

2200 

265 x 525 

 

 

Do: Ulkohalkaisija 
Di: Sisähalkaisija 
T: Paksuus 

 
Kotelointiluokka:   

IP20 

Suojausluokka:    

II 

Melu: 

 

 

LpA: 96 dB(A) 

 

 

 

 

LwA: 109 dB(A) 

Tärinä: 

 

 

a

h

: 4,57 m/s

2

 

 
(Taulukko 3) 

Kapasiteetti 

 
 
 
Malli 

 

 

 

 

90° 

45° 

90° 

45° 

90° 

90° 

DAN0810 
(J1G-KE5-355) 

120 mm 

120 mm 

120 mm 

106 mm 

102 mm 197 mm 

139 mm 


background image

 
DAN0810   
 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Tuotteen  pakkausta  hävitettäessä  noudata  materiaalista  riippuen  paikallisia  jätehuollosta  ja  kierrätyksestä 
annettuja ohjeita. 

 
Laitetta  ei  tule  hävittää  sekajätteen  mukana,  vaan  se  on  toimitettava  sähkö-  ja  elektroniikkaromun 
erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi

 

TAKUU

 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, 
jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on 
palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuun  piiriin  eivät  kuulu  vahingot,  jotka  ovat  aiheutuneet  normaalista  kulumisesta,  väärästä  käytöstä  tai 
asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

Maahantuoja / Valmistaja:    

 

 

Veljekset Keskinen Oy 
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 


background image

 
DAN0810   
 

UPPBYGGNAD OCH ANVÄNDNING

 

GERN PRO-Serie kapmaskiner är portabla elektriska verktyg för kapning av materialtypen. De är dubbelisolerad 
verktyg.  Dess  hastighet  reduceras  med  ett  par  spiralkoniska  kugghjul.  Detta  instrument  tillhandanhåller 
hartslimmande sliphjul. Den säkra periferihastigheten är 80 m/sekund. De kan kapa alla sorter av typmaterial. Till 
exempel cylinderstålrör, onormala stålrör, gjutjärnsrör, rundstål, vinkelstål, grovstål, plattstål och så vidare. 
 
Dessa  kapmaskiner  används  allmänt  inom  maskintillverkning,  fordonstillverkning,  kemisk  tillverkning, 
metallurgisk  och  elektrisk  kraftindustri  etc.  Deras  karakteristika  är  för  enkel  användning,  rimlig  konstruktion, 
högsta effektivitet. 
 
Innan kapmaskinen tas i bruk, var god läs bruksanvisningen noga för att lära dess användning och begränsning 
såväl som de potentiella speciella riskerna för detta verktygs säkerhet. 
 

SÄKERHETSANVISNINGAR 

1.

 

UNDVIK RISKFYLLDA MILJÖ 

Skydda elverktyg från regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. 

2.

 

TAPPA ELLER SLÅ INTE 

Du ska inspektera samtliga delar när du tror att verktyget har tappats eller utsatts för slag. 

3.

 

MISSHANDLA INTE NÄTSLADDEN

 Bär aldrig verktyget i sladden eller dra i den för att dra stickkontakten ur 

vägguttaget. Håll sladden på avstånd från värme, olja och skarpa kanter. 

4.

 

HÅLL BARN PÅ AVSTÅND 

Samtliga åskådare ska hållas på säkert avstånd från arbetsområdet. 

5.

 

ANVÄND INTE

 portabla elverktyg i gasrika eller explosiva atmosfärer. Motorn i dessa verktyg gnistrar normalt, 

och gnistorna kan antända ångor. 

6.

 

Använd inte kapmaskinen utan skyddskåpan. 

 

HANDHAVANDE 

1.

 

Före  användning  av  verktygen  måste  du  kontrollera  att  kraftkällans  spänning  och  frekvens  vilka  måste 
motsvara spänningen som visas på typskylten. 

 
(Tabell 1) Sort: mm 

MODELL 

UTVÄNDIG DIAMETER  INVÄNDIG DIAMETER  TJOCKLEK  HASTIGHET 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25,4 

3,5 

80 m/sek. 

 
2.

 

Du måste använda såghjulet som visas i tabell 2. 

3.

 

Hjulet har inte en spricka eller bristning - för säkerhet. 

4.

 

Hjulet har förvarats i mer än ett år, efter kvalitetskontroll av cirkularitet kan det användas. 


background image

 
DAN0810   
 

5.

 

Låt hjulet vrida i en minut sedan det installerades i kapmaskinen Kontrollera kaphjulets fladdrande, stort 
fladdrande förorsakar såghjulet att brista så du måste installera klämman igen. 

6.

 

Före sågning, säkerställ att materialet har fixerats på skruvstädet, beroende på den olika formen av 
typmaterialet, diameterns storlek, materialets textur, kontrollera såghastigheten. 

 

BYT HJULET 

 

Byt såghjul när dess utvändiga diameter har utplånats ungefär 1/3. 

 

Säkerställ vid byte av såghjul att verktyget kopplats bort från kraftförsörjningen och strömbrytaren är i 
läge ”FRÅN”. 

 

Att rita hjul: 

o

 

Tryck STOPPSPRINT bakom skyddskåpan och du kan inte rotera hjulet med hand. Öppna då 

sidokåpan. 

o

 

En lossning av sexkantskruv möjliggör att avlägsna flänsbricka, yttre fläns, såghjul, distansstycke 

och inre fläns i den ordningsföljden. 

 

ATT SÄTTA HJUL 

Rengör spindel, inre fläns och yttre fläns och gör så genom omvänt tina hjul.    (Fig. 1) 

 

(Fig. 1) 

1  SLIPKÅPA 

KAPSKIVA 

2  SPINDEL 

STÖDFÄSTE 

3  SPÄNNMUTTER 

FLÄNSBRICKA 

4  DISTANSHYLSA 

SEXKANTSKRUV 

 

 

 

 

 

SKRUVSTYCKEKONTROLLER 

 

Du kan ändra skruvstyckets vinkel från - - 30° till 45° från fall till fall. (Fig. 2) 

 

(Fig. 2) 

 

ATT JUSTERA SKRUVSTYCKETS VINKEL 

Vid  kontroll  av  skruvstyckets  vinkel,  efter  att  sexkantskruven  lossats,  motsvara  vinkeldelningen  till  baslinje  och 
dra sedan fast skruven. 

SKRUVNYCKEL 

STOPP-SPRINT 

Fixerad 
vid 45°

 

Fixerad 
vid 30°

 

Fixerad 
vid 15°

 

BASLINJE

 

SKRUVSTYCKE

 

VINKEL-SKALA

 

FIXERAD 
SKRUV

 


background image

 
DAN0810   
 

10 

 

SNABB, LÅS SKRUVSTYCKE

 

 

Låsning:

 Tryck matarskruv framåt och vrid skruvstyckets handtag medurs tillräckligt för att fixera materialet. 

 

Frigör:

 Vrid skruvstyckets hantag för att lossa, lyft skruvstyckets låshandtag, dra matarskruven bakåt. (Fig. 3) 

(Fig. 3)

 

 

 

Vid material med stor bredd, lyft upp skruvstycket ett steg, och du kan ha 3,5 cm förlängning. 

 

 

(Fig. 4) 

(Fig. 5) 

 

 

Med ett stålunderlägg som visas i Fig. 5 kan du använda ett slipat såghjul ekonomiskt. Men stålunderlägget 
måste vara mindre än materialets storlek. 

 

RENGÖRING OCH VÅRD 

1.

 

Håll alla ventilationsöppningar på motorramen fria och rena. Blås igenom motorn regelbundet med tryckluft. 

2.

 

Förnya kugghjulsfett vid vartannat borstbyte, timmars drift. Minimum till tillåten längd 5-6 mm. Kortare 
borstar måste bytas. (Fig. 6) 

(Fig.6)

 

 

SKRUVSTYCKETS 

HANDTAG

 

MATERIALETS 
STORLEK

 

MATERIAL

 

STÅL- 
UNDERLÄGG

 


background image

 
DAN0810   
 

11 

3.

 

För att kontrollera eller byta kolborstarna, avlägsna borsthållarens lock genom att skruva ut skruven. 
Montera nya borstar. Låt verktyget arbeta obelastat i 10 minuter med de nya borstarna. (Fig. 7). 

 

(Fig. 7)

 

 

SPECIFIKATION 

(Tabell 2) 

MODELL 

Hjulstorlek 

(mm) 

Hastighet 

(obelastad) 

(varv per 

minut) 

Spännings-källa 

Tillförd 

effekt 

(W) 

Total 

längd 
(mm) 

Do 

Di 

(V) 

Hz 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25,4 

3,5 

3 800 

230 

50 

2 200 

265 x525 

 

 

Do: Utvändig diameter 
Di: Invändig diameter 
T: Tjocklek 

 
Kapslingsklass:     

IP20 

Skyddsklass:   

 

II 

Bullernivå:  

 

LpA: 96 dB(A) 

 

 

 

 

LwA: 109 dB(A) 

Vibration:   

 

a

h

: 4,57 m/s

2

 

 
(Tabell 3) 

Kapacitet 

 
 
 
Modell 

 

 

 

 

90° 

45° 

90° 

45° 

90° 

90° 

DAN0810 
(J1G-KE5-355) 

120 mm 

120 mm 

120 mm 

106 mm 

102 mm 197 mm 

139 mm 


background image

 
DAN0810   
 

12 

MILJÖVÅRD

 

Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. Tilläggsuppgifter: 

www.serty.fi

 

 

 

GARANTI 

Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin  omfattar  inte  frakt-  och  transportskador,  skador  som  har  orsakats  av  normalt  slitage,  överbelastning 
eller  osakkunnigt  handhavande,  eller  indirekt  skador.  Garantin  slutas  om  maskinen  har  öppnats,  delar  byts  ut, 
reparerants eller förändrats. 

 

Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles. 

 

Importör / Tillverkare

:

  

 

 

Veljekset Keskinen Oy 
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000

 


background image

 
DAN0810   
 

13 

CONSTRUCTION AND USE

 

GERN  PRO-series  of  cut-off  machines  are  movable  electronic  tools  to  cut  the  type  material.  They  are  double 
insulated  tools.  Their  speed  is  reduced  by  a  pair  of  cylinder  spiral  bevel  gears.  Their  instruments  provided  are 
reinforced resin bond grinding wheels. The safety peripheral speed of which is 80 m/sec. They can cut all kinds of 
type material. For example, cylinder steel tube, abnormal steel, flat steel and so on.   
 
These  cut-off  machines  are  widely  used  in  the  fields  of  machine-building,  vehicle  manufacture,  chemical 
engineering,  civil  engineering  metallurgical  and  electric  power  industries,  etc.  They  have  the  characteristics  of 
easy operating, reasonable construction and top efficiency.   
 
Before operating the cut-off machine, please read owner’s manual carefully to learn its application and limitation 
as well as the specific potential hazards peculiar to this tool for safety.   
 

SAFETY RULES 

1.

 

AVOID DANGEROUS ENVIRONMENT 

Don’t expose power tools to rain. Don’t use power tool in damp or wet locations.   

2.

 

DON’T DROP OR IMPACT 

You should inspect all part whenever you think the tool may have been dropped or impacted.   

3.

 

DON’T ABUSE CORD

 never carry tool by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, 

oil and sharp edges.   

4.

 

KEEP CHILDREN WAY 

Visitors should be kept safe distance from work area.   

5.

 

DON’T OPERATE

 portable electric tools in gaseous or explosive atmospheres. Motor in these tools normally 

spark and then sparks might ignite fumes.   

6.

 

Don’t operate the cutter without the protection cover. 

 

OPERATION 

1.

 

Before operating the tools, you must check the voltage of the power sources and the frequency which has to 
correspond with the voltage shown on the nameplate.   
 
(Table 1) Unit: mm 

MODEL 

OUTSIDE DIAMETER 

INSIDE DIAMETER 

THICKNESS 

SPEED 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25.4 

3.5 

80 m/sec. 

 
2.

 

You must use the cutting wheel shown in table 2.   

3.

 

The wheel doesn’t have a crack or breakage   for safety 

4.

 

The wheel has been kept for over one year, after quality check of the circle intensity, it can use.   

 


background image

 
DAN0810   
 

14 

5.

 

After  the  wheel  was  installed  in  the  cutter,  let  it  turn  for  a  minute.  Check  fluttering  of  the  cutting  wheel, 
heavy fluttering cause the cutting wheel to break. So you must install the clip again.   

6.

 

Before  cutting,  make  sure  the  material  has  been  fixed on  the  vise.  According  to  the  different  shape  if  the 
type material, the size of the diameter, the texture of the material, control the cutting speed.   
 

REPLACE THE WHEEL 

 

Replace cutting wheel when its outside diameter has defaced 1/3 approximately.     

 

When replacing cutting wheel, be sure tool is disconnected from power supply and switch is  in”OFF” 
position.   

 

Drawing wheel: 

o

 

Push STOPPER PIN behind the protection cover, and you  cannot revolve the wheel with hand. 

And then, open the side cover.   

o

 

An  undoing  hexagonal  bolt  enables  to  remove  flange  washer,  outside  flange,  cutting  wheel, 

spacer, and inside flange in order.   

 

PUTTING WHEEL 

Clean spindle, inside flange and outside flange and do it by the manner revers to drawing wheel. (Fig 1) 

 

Fig 1 

GRINDING COVER 

CUTTING DISC 

SPINDLE 

BACKING BRACKET 

CLAMPING NUT 

FLANGE WASHER 

SPACER 

HEXAGONAL BOLT 

 

 

 

 

 

VISE CONTROLS 

 

  You can change the vise angle from - 30° to 45° by case. (Fig 2) 

 

 

Fig 2 

ADJUSTING THE VISE ANGLE 

When  controlling  vise  angle,  after  undoing  hexagonal  bolt,  correspond  angle  divition  to  base  line,  and  then 
tighten the bolt.   

SPANNER 

STOPPER PIN 

Fixed in 45°

 

Fixed in 30° 

 

Fixed in 15° 

 

BASE LINE

 

VISE

 

ANGLE DIVISION

 

FIXED   
SCREW

 


background image

 
DAN0810   
 

15 

 

QUICK, LOCK VISE

 

 

Locking:

 Push feed screw forward and turn vise handle clockwise enough to fix the material. 

 

Release:

 Turn vise handle to loose, lift vise lock handle, pull feed screw back. (Fig 3) 

Fig 3

 

 

In large width material, lift the vise up by one step, and you can have 3,5cm extension. 

 

 

Fig 4 

Fig 5 

 

 

With a steel-prop shown in Fig 5, you can use an abraded cutting wheel economically. But the steel-prop size 
must be smaller than material size.   

 

CLEANING AND CARE 

1.

 

Keeping all vent holes of the motor frame free and clean, blow out motor regularly with compressed air.   

2.

 

Renew gear grease at every second carbon brush change, hours of operation. Minimum permissible length 
5-6mm shorter the brushes must be replaced. (Fig 6) 

Fig 6

 

VISE HANDLE

 

MATERIAL SIZE

 

MATERIAL

 

STEEL PROP

 


background image

 
DAN0810   
 

16 

3.

 

For checking or replacing the carbon brushes, remove the brush holder cap by undoing the screw, fitting new 
brushers, let the tool run idle with the new brushes for 10 minutes. (Fig 7) 

 

Fig 7

 

SPECIFICATION 

(Table 2) 

MODEL 

Wheel size 

(mm) 

No-load speed 

(rpm) 

Voltage source 

Input 

(W) 

Overall length 

(mm) 

Do 

Di 

(V) 

Hz 

DAN0810 

(J1G-KE5-355) 

355 

25.4 

3.5 

3800 

230 

50 

2200 

265 x 525 

 

 

Do: Outside diameter 
Di: Inside diameter 
T: Thickness 

 
IP-class:     

 

IP20 

Protection class:   

II 

Noise: 

 

 

LpA: 96 dB(A) 

 

 

 

 

LwA: 109 dB(A) 

Vibration:   

 

a

h

: 4,57 m/s

2

 

 
(Table 3) 

Capacity 

 
 
 
Model 

 

 

 

 

90° 

45° 

90° 

45° 

90° 

90° 

DAN0810 
(J1G-KE5-355) 

120 mm 

120 mm 

120 mm 

106 mm 

102 mm 197 mm 

139 mm 


background image

 
DAN0810   
 

17 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

When  disposing  of  the  product’s  packaging,  observe  the  local  instructions  given  for  garbage  disposal  and 
recycling, depending on the material. 

 

The device cannot be disposed of with the ordinary waste, it should be delivered to a separate waste 
collection point. More information at www.serty.fi 

WARRANTY 

The product has a 12-month warranty, counted from its purchase date. 
The importer is responsible for the replacement of any faulty device or its parts, due to any error originated from 
their material and manufacturing, if during inspection, they are found faulty. 
When  demanding  the  warranty,  the  buyer  should  present  the  payment  receipt,  purchase  invoice,  warranty 
certificate or dispatching list. 
The product should be wholly returned, with an account of its malfunctions. 
The  warranty  will  be  void  if  the  machine  has  been  opened,  repaired,  had  its  parts  replaced  or  its  structure 
modified. The warranty is not valid for professional or leasing use. 
The warranty will not cover accidents caused by normal wear, incorrect use or abuse. The warranty will not cover 
shipment, damage caused by shipment or any indirect expenses. 

 

The warranty repair only can be performed by the service appointed by the importer. 
Modification Rights reserved. 
 
Importer / Manufacturer:   

 

 

Veljekset Keskinen Oy 
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000

 


background image

 
DAN0810   
 

18