PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Gern DAN0700 Instructions For Use Manual

Gern DAN0700 Instructions For Use Manual

Made by: Gern
Type: Instructions For Use
Category: Drill
Pages: 16
Size: 0.29 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 

 

 

 

KÄYTTÖOHJE 

BRUKSANVISNING 

INSTRUCTIONS FOR USE 

 

 

 

 

 

 

 

AKKUPORAKONE 12V 

BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V 

CORDLESS DRILL 12V 

 

DAN0700 

 

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!  

Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! 

Read these instructions carefully before using the machine!! 

 

 

rev.A  070710 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

AKKUPORAKONE 12V 

 

1. SISÄLLYS

 

1. Sisällys……………………………… 2 
2. Turvallisuusohjeet…………………  2 
3. Konekohtaiset turvaohjeet…………  3 

 

4. Yleiskuvaus…………………………  4 
5. Koneen käyttö…………………… 

6. Koneen hoito ja huolto…………….  6 
7. Tekniset tiedot……………………..  6 
8. Ympäristönsuojelu ……………….  6 
9. Takuu……………………………….  6 

 

2. TURVALLISUUSOHJEET 

 

Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti 
ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

 

 

Vaatetus, suojalaitteet ja henkilökohtainen turvallisuus: 

 

Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 

 

Käytä kumipohjaisia kenkiä, kun työskentelet ulkona. 

 

Käytä henkilökohtaisia suojaimia.  

 

Pysy tarkkaavaisena työskennellessäsi. Älä koskaan käytä konetta huumausaineiden, 
alkoholin, lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai sairaana ollessasi.  

 

Varmistu, että käyttökytkin ei ole ON asennossa, kun kytket pistokkeen. 

 

Varmistu, että kone on asianmukaisessa asennossa ennen käynnistämistä.  

 

Älä kurkottele työskennellessäsi. Seiso aina tukevalla alustalla. 

 

Työskentelyalue: 

 

Pidä työskentelyalue puhtaana. 

 

Älä käytä konetta märissä tai kosteissa olosuhteissa. 

 

Älä käytä konetta tilassa, jossa on helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. 

 

Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähelle työpistettä. Älä anna lasten käyttää konetta. 

 

Huolehdi, että työskentelyalueella on riittävä valaistus. 

 

Sähköturvallisuus: 

 

Laitteen pistoketta tai liitäntäjohtoa ei saa muunnella millään tavalla. 

 

Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, putkiin, pattereihin ym. maadoitettuihin 
kohteisiin. 

 

Älä kanna konetta johdosta, äläkä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi 
johdon kunnosta, äläkä altista sitä kuumuudelle, öljylle, tai teräville esineille. 

 

Varmistu, että käyttöjännite on oikea. 

 

Käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. 

 

Älä käytä konetta alle 0

C:n lämpötilassa.  

FI 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

Käyttäminen: 

 

Älä käytä konetta, jos käyttökytkin ei toimi moitteettomasti. 

 

Poista aina koneen johto pistorasiasta ennen kuin teet tarkistuksia, varastoit tai huollat 
konetta.   

 

Älä ylikuormita konetta.  

 

Irrota pistoke, kun kone ei ole käytössä. 

 

Älä peitä koneen tuuletusaukkoja. 

 

Säilytä konetta kuivassa paikassa, jossa lapset tai muut henkilöt, jotka eivät osaa käyttää 
konetta eivät pääse siihen käsiksi. 

 

Tarkasta laitteen kunto ennen käyttöä. Tarkasta liikkuvat osat ja laitteen runko sekä johto 
mahdollisten murtumien tai vikojen varalta. Älä käytä rikkonaista konetta. 

 

Pidä laite puhtaana. Näin konetta on helpompi käyttää ja se kestää pidempään. 

 

Käytä konetta vain sille tarkoitettuun ja soveltuvaan työhön. 

 

Konetta saa huoltaa vain huoltamiseen pätevöitynyt henkilö. 

 

Älä käytä konetta mikäli et ymmärrä käyttöohjetta tai hallitse koneen käyttöä.  

 

 

3. KONEKOHTAISET TURVAOHJEET  

 

Kone ja akku:

 

 

Aseta suunnanvaihtokytkin lukitusasentoon (keskiasentoon) kun et käytä konetta. 

 

Varmista ennen käyttöä että akku on lukkiutunut paikoilleen 

 

Ennen seinän poraamista varmistu ettet poraa seinässä mahdollisesti kulkeviin johtimiin, 
putkiin tms. 

 

Älä vaurioita akkua. Älä altista akkua iskuille tai yli +50ºC kuumuudelle. 

 

Anna lämmenneen akun jäähtyä ennen varaamista tai käyttöä 

 

Varaa akkua ainoastaan alkuperäisellä latauslaitteella 

 

Latauslaite: 

 

Älä jätä akkua latauslaitteeseen tarpeettoman pitkäksi aikaa. 

 

Latauslaite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Ei saa altistaa kosteudelle. 

 

Anna latauslaitteen jäähtyä ennen uuden akun varaamista 

 

Älä käytä latauslaitetta muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäisten akkujen varaamiseen. 

 

Älä jätä latauslaitetta tarpeettomasti sähköverkkoon kytketyksi. 

 

 
HUOMIO! Koneen mukana toimitetut akut eivät ole ladattuja, joten ne vaativat täyteen 

lataamisen ennen käyttöä. Katso lisätietoja akun lataamisesta jäljempää. Käytä akku aina 
tyhjäksi ja lataa täyteen. Näin varmistat akulle mahdollisimman pitkän käyttöiän. 

 

 

 

 

 

 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

4. YLEISKUVAUS  

  

 

1.

 

Vääntömomentin säätörengas  

2.

 

Istukka 

3.

 

Käyttökytkin nopeudensäädöllä  

4.

 

Pyörimissuunnan vaihtokytkin 

5.

 

Akun vapautuspainikkeet 
(molemmin puolin) 

6.

 

Akku 

7.

 

Kantohihna 

8.

 

Akun latauslaite 

9.

 

Verkkolaite 

 
 
 
 
 

5. KONEEN KÄYTTÖ 

 
 

Akun varaaminen

 

 

1.

 

Varmista, että laturi ei ole kytketty sähköverkkoon 

2.

 

Aseta akku laturiin. Oikein päin asetettuna akku 
asettuu laturiin helposti. 

3.

 

Kytke laturi sähköverkkoon.  

4.

 

Punainen merkkivalo osoittaa latauksen olevan 
käynnissä. 

5.

 

Latausaika on n. 3-5 tuntia. 

6.

 

Merkkivalo sammuu kun akku on ladattu täyteen. 

Älä jätä akkua laturiin tarpeettoman pitkäksi 

aikaa, tämä voi johtaa akun ja laturin 

vaurioitumiseen! 

7.

 

Anna laturin jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen  
toisen akun varaamista.

 

 

 
 

HUOMIO! Koneen mukana toimitetut akut eivät ole ladattuja, joten ne vaativat täyteen 

lataamisen ennen käyttöä. Käytä akku aina tyhjäksi ja lataa täyteen. Näin varmistat akulle 
mahdollisimman pitkän käyttöiän. 

 

 

HUOMIO! Ensimmäisellä kerralla on suositeltavaa varata akkuja n. 5 tunnin ajan!

 

 
 
 
 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

Vääntömomentin rajoitin

 

 

Kone on varustettu säädettävällä vääntömomentin 
rajoittimella, jonka tarkoituksena on 
pysäyttää istukka kun säädetty momentti on saavutettu. 
Säädön avulla voidaan estää esim. ruuvin uppoaminen 
liian syvälle. Säädön asteikko on suhteellinen ja 
momentin suuruus riippuu käytettävästä ruuvista, 
materiaalista sekä siitä, käytetäänkö hidasta vai nopeaa 
vaihdetta. Aloita pienemmällä säädöllä ja kasvata 
asteittain kunnes löydät kyseiseen työhön sopivan 
säädön. 
 
Porattaessa säätörengas käännetään ”poranterä” –asentoon. 

 
 

Pikaistukka 

 

Kone on varustettu avaimettomalla pikaistukalla.  Avataksesi tai kiristääksesi 
istukan ota toisella kädellä kiinni istukan perästä ja väännä toisella etuosasta. 
 

Ennen terien ym. vaihtoa aseta pyörimissuunnan valintakytkin lukitusasentoon! 

 

 

Pyörimissuunnan vaihtokytkin ja lukitus  

 

Istukan pyörimissuuntaa vaihdetaan suunnanvaihtokytkimellä. 
Vaihda pyörimissuunta painamalla suunnanvaihdin ääriasentoon

 

vasemmalle tai oikealle. Mikäli suunnanvaihdin asetetaan 
keskiasentoon, on liipaisinkytkin lukittuna. Säilytä ja kuljeta 
konetta aina tässä asennossa. Suunnanvaihdinta saa käyttää 
ainoastaan silloin kun liipaisinkytkintä ei paineta ja kone ei pyöri. 

 
 
 

Elektroninen käyttökytkin ja jarru 

(mallikohtaiset erot mahdollisia) 

 

Käynnistääksesi koneen, paina käyttökytkintä. Kone on 
varustettu elektronisella nopeudensäädöllä; Mitä enemmän painat 
kytkintä, sitä nopeammin istukka pyörii. Kone pysähtyy 
sähköjarrun (ei kaikissa malleissa!) avulla kun kytkin 
vapautetaan, jolloin istukka ei jää vapaasti pyörimään. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

6. KONEEN HOITO JA HUOLTO 

 

Säännölliset tarkistukset ja koneen puhdistaminen pitävät koneen hyvässä kunnossa. Koneen 
tuuletusaukot on hyvä pitää aina puhtaina. Koneen käytön jälkeen irrota kone pistorasiasta ja 
puhdista se huolellisesti. Pudistamiseen ei saa käyttää mitään myrkyllisiä, palavia tai syövyttäviä 
aineita. Älä altista konetta, akkua tai latauslaitetta kosteudelle. Jätä kaikki korjaustyöt ammattilaisen 
tehtäväksi 
 

 

7. TEKNISET TIEDOT  

 

Akkuporakone DAN0700 

 

Jännite 

 

 

12V= (DC) 

Istukan kapasiteetti 

 

10 mm 

Pyörimisnopeus 

 

0 – 500 rpm 

Latauslaitteen syöttöjännite 

230V ~ 50Hz 

Akun kapasiteetti 

 

1,2 Ah 

Akun varausaika 

 

3-5 h 

 

 

8. YMPÄRISTÖNSUOJELU

 

 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja 
kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 

 

 

 

 

9. TAKUU

 

 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuu ei ole voimassa ammattimaisessa- tai vuokrauskäytössä. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 
käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 
välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

 

 

 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

BATTERIDRIVEN BORRMASKIN 12V 

 

1. INNEHÅLL

 

 

1. Innehåll……………………………………………  7 
2. Säkerhetsinstruktioner…………………………….  7 
3. Maskinspecifika säkerhetsinstruktioner. ………….. 8 

 

4. Allmän beskrivning……………………………….  9 
5. Användning………………………………………..  9 
6. Maskinens skötsel och underhåll………………….. 10 
7. Miljöskydd………………………………………… 11 
8. Teknisk information ………………………………. 11 
9. Garanti ……………………………………………. 11 

 

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

 

Gratulerar till ditt goda val! Vänligen bekanta dig noggrant med dessa anvisningar innan du tar 
utrustningen i bruk, eftersom en felaktig användning kan leda till olyckstillbud. 

 

 

Kläder, skyddsutrustningar och personlig säkerhet: 

 

Använd inte lösa kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. 

 

Använd skor med gummisulor när du arbetar utomhus. 

 

Använd egna skydd.  

 

Var uppmärksam under arbetet. Använd aldrig maskinen under påverkan av narkotika, 
alkohol, läkemedel eller vid sjukdom. 

 

Kontrollera att brytaren inte är i ON-läge när du ansluter till eluttaget. 

 

Kontrollera att maskinen befinner sig i rätt läge innan du påbörjar användningen. 

 

Luta dig inte när du arbetar. Stå alltid på stabilt underlag. 

 

Arbetsområde: 

 

Håll arbetsområdet rent. 

 

Använd inte maskinen under våta eller fuktiga förhållanden. 

 

Använd inte maskinen på en sådan plats, där det finns antändliga och explosiva ämnen. 

 

Låt inte barn eller andra utomstående komma nära arbetspunkten. Låt inte barn använda 
maskinen. 

 

Se till att arbetsområdet har tillräcklig belysning. 

 

Elsäkerhet: 

 

Det är absolut förbjudet att modifiera utrustningens kontakt eller anslutningar. 

 

Undvik kontakt med jordade ytor, rör, batterier och andra jordade platser. 

 

Bär inte utrustningen i sladden, dra inte heller någonsin i ledningen när du drar ur kontakten. 
Se till att ledningen är hel, utsätt den inte heller för hetta, olja eller vassa objekt. 

 

Se till att driftspänningen är rätt. 

 

Använd förlängningssladdar som lämpar sig för utomhusanvändning. 

 

Använd inte maskinen vid temperaturer under 0°C. 

 

SE 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

Användning: 

 

Använd aldrig maskinen om brytaren inte fungerar felfritt. 

 

Dra alltid ur maskinens sladd från eluttaget innan du utför granskningar, förvarar eller 
underhåller maskinen.  

 

Överbelasta inte maskinen.  

 

Dra ur kontakten när maskinen inte är i användning. 

 

Täck inte över maskinens ventilationsöppningar. 

 

Förvara maskinen på en torr plats så att barn eller andra personer inte kan nå och använda 
maskinen. 

 

Granska utrustningen före användning. Kontrollera att de rörliga delarna och utrustningens 
stomme och ledning inte har några sprickor eller fel. Använd inte en trasig maskin. 

 

Håll utrustningen ren. På så sätt blir det lättare att använda maskinen och den håller längre. 

 

Använd endast maskinen till sådant arbete som den är ämnad för. 

 

Maskinen får endast underhållas av en kunnig person. 

 

Använd inte maskinen om du inte förstår bruksanvisningen eller behärskar maskinen. 

 

3. MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER  

 

Maskin och batteri:

 

 

Placera omkastaren i låsningsläge (mellanläge) när du inte använder maskinen. 

 

Kontrollera före användning att batteriet har låsts fast på sin plats 

 

Innan du borrar i väggen, kontrollera att du inte borrar i ledningar, rör m.m. som kan finnas i 
väggen. 

 

Skada inte batteriet. Utsätt inte batteriet för slag eller temperaturer över +50ºC 

 

Låt ett varmt batteri svalna före lagring eller användning 

 

Ladda endast batteriet med den ursprungliga laddaren 

 

Laddare: 

 

Lämna inte batteriet onödigt länge i laddaren. 

 

Laddaren är endast ämnad för inomhusanvändning. Den får inte utsättas för fukt. 

 

Låt laddaren svalna innan ett nytt batteri laddas upp 

 

Använd inte laddaren för annat ändamål än att ladda upp det ursprungliga batteriet. 

 

Lämna inte laddaren onödigt länge ansluten till elnätet. 

 

 
OBSERVERA! Batterierna som levererats tillsammans med maskinen är inte laddade och de 

kräver därför full laddning före användning. Se tilläggsinformationen gällande 

batteriladdning. Använd alltid batteriet tills det är tomt och ladda det fullt. På så sätt 
garanterar du att batteriet får en så lång livstid som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

 

4. ALLMÄN BESKRIVNING  

  

 

1.

 

Vridmomentets justeringsring  

2.

 

Roterande chuck 

3.

 

Omkopplare med hastighetsjustering  

4.

 

Rotationsriktningens omkopplare 

5.

 

Batteriets frigöringsknappar 
(på båda sidorna) 

6.

 

Batteri 

7.

 

Bärrem 

8.

 

Batteriladdare 

9.

 

Nätadapter 

 
 
 
 

5. ANVÄNDNING 

 
 

Laddning av batteri

 

 

1.

 

Se till att laddaren inte är ansluten till elnätet 

2.

 

Placera batteriet i laddaren. Vid rätt placering fäster 
batteriet lätt i laddaren. 

3.

 

Anslut laddaren till elnätet.  

4.

 

Den röda lampan visar när laddning pågår. 

5.

 

Laddningstiden är 3-5 timme. 

6.

 

Lampan slocknas när batteriet har laddats fullt. 

Lämna inte batteriet i laddaren onödigt länge, 

eftersom detta kan leda till att batteri och laddare 

skadas! 

7.

 

Låt laddaren svalna minst 15 minuter innan det andra 
batteriet laddas upp.

 

 

 
 

OBSERVERA! Batterierna som levererats tillsammans med maskinen är inte laddade och de 

kräver därför en fullständig laddning före användning. Använd alltid batteriet tills det är helt 

tomt och ladda det fullt. På så sätt garanterar du att batteriet får en så lång livstid som 
möjligt. 

 

 

 OBSERVERA! Första gången rekommenderas att man laddar batteriet i ca 5 timmar!

 

 
 
 
 

 


background image

DAN0700

 

 

 

10 

 

Vridmomentets anslag

 

 

Maskinen har utrustats med ett inställningsbart anslag för 
vridmomentet, vars ändamål är att stoppa den roterande 
chucken när det inställda momentet har uppnåtts. Med 
hjälp av inställningen kan man t.ex. förhindra att skruven 
går in för långt. Inställningens gradtal är proportionellt 
och momentets storlek beror på de skruvar som används, 
material och om man använder en långsam eller snabb 
växel. Starta på en lägre inställning och öka det gradvist 
tills du finner rätt inställning för arbetet. 
 
När man borrar kan justeringsringen vridas i ”borrstål” –
läge. 

 
 

Roterande chuck 

 

Maskinen är utrustad med en nyckelfri roterande chuck. För att öppna eller dra åt den roterande 
chucken, ta tag i den nedre delen av den roterande chucken med handen och vrid framdelen med 
den andra. 
 

Innan man byter stål o.s.v., placera rotationsriktningens omkopplare i låsningsläge! 

 

 

Rotationsriktningens omkopplare och låsning  

 

Den roterande chuckens rotationsriktning byts med 
riktningsomkopplaren. Byt rotationsriktning genom att trycka 
riktningsbytaren helt till vänster eller höger. Om man ställer in 
riktningsbytaren i mellanläge är avtryckaren låst. Lagra och 
transportera alltid maskinen i detta läge. Riktningsbytaren får 
endast användas när man inte trycker in avtryckaren och 
maskinen inte roterar. 

 
 

Elektronisk omkopplare och broms

 (Modellspecifiell skillnad kan finnas) 

 

Tryck in omkopplaren för att starta maskinen. Maskinen har en 
elektronisk hastighetsjusterare; ju mer du trycker på knappen, 
desto snabbare roterar chucken. När man släpper upp knappen 
stannar maskinen med hjälp av elbromsen (inte i alla modeller), 
varefter chucken inte kan rotera fritt. 

 
 
 
 
 
 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

11 

 

6. MASKINENS SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

 

Regelbunden kontroll och rengöring av maskinen håller den i gott skick. Det är alltid bra att hålla 
maskinens ventilationsöppningar rena. Efter avslutad användning, koppla bort maskinen från 
eluttaget och rengör den noggrant. Vid rengöringen får man inte använda giftiga, brännbara eller 
korroderande ämnen. Utsätt inte maskinen, batteriet eller laddaren för fukt. Överlåt alla 
reparationsarbeten till en yrkesperson. 
 

 

7. TEKNISK INFORMATION 

 

Batteridriven borrmaskin DAN0700 

 

Spänning 

 

 

12V= (DC) 

Den roterande chuckens kapacitet 

10 mm 

Rotationshastighet 

 

0 – 500 rpm 

Laddarens matningsspänning 

230V ~ 50Hz 

Batteriets kapacitet 

 

1,2 Ah 

Batteriets laddningstid 

 

3-5 h 

 

 

 

8. MILJÖSKYDD

 

 
När man förstör produktförpackningen bör man följa, beroende på materialet, de instruktioner som 
givits av den lokala avfallshanteringen och återvinningen. 

 
Utrustningen skall inte förstöras tillsammans med blandat avfall, utan transporteras till 
specialinsamlingar för el- och elektronikavfall. Tilläggsinformation (Finland) 
www.serty.fi 

 

 

9. GARANTI

 

 
Produkten har en garanti på 12 månader räknat från köpdatumet. 
Importören ansvarar för utrustning som gått sönder eller ersättningsdelar, för material- och 
tillverkningsfel, om de konstateras felaktiga i kontrollen. 
Köparen skall i samband med garantikrav presentera kassakvitto, faktura, garantibevis eller 
leveransförteckning. Produkten skall returneras i sin helhet, bifogad en beskrivning av 
användningsstörningarna. 
Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har lagats eller konstruktion 
ändrats. 
I garantin ingår inte skador som orsakats av normal förslitning, felaktig användning eller obehörig 
hantering. Garantin täcker inte leveranser, leveransskador eller några andra indirekta kostnader. 
 
Garantireparationer får endast utföras på importörens licensierade serviceställen.

 

 

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

         Importör (Finland): VKO FIN-63610 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

12 

 

CORDLESS DRILL 12V 

 

1. CONTENTS 

1. Contents……………………………  12 
2. Safety instructions…………………  12

 

3. Machine safety instructions………  13 

 

4. General description…………………  14 
5. Machine operation…………………  14 
6. Maintenance and service………….  15 
7. Specifications …………………….  16 
8. Environmental protection…………  16 
9. Warranty …………………………  16 

 

2. SAFETY INSTRUCTIONS 

 

Congratulations for your excellent choice! Please read these instructions carefully before using the 
machine for the first time as unskilful handling may result in safety hazards. 

 

 

Clothing, safety devices and personal safety: 

 

Do not wear loose-fitting clothing or jewellery that can become trapped in moving parts.   

 

Wear shoes with rubber soils when working outdoors. 

 

Use personal protection equipment.  

 

Stay alert when operating the machine. Never operate the machine in effect of drugs (illicit 
or medicinal) or alcohol, or if you are feeling sick.  

 

 

Make sure that the main switch is not on when you connect the plug. 

 

Make sure that the machine is in a proper position before switching it on.  

 

Avoid leaning forward when operating the machine. Stand always on a firm surface. 

 

Operating area: 

 

Keep the operating area clean. 

 

Do not use the machine in wet or damp conditions. 

 

Do not use the machine near inflammable or explosive substances. 

 

Keep children and other outsiders away from the operating point. Do not let children use the 
machine. 

 

Make sure that the operational area is sufficiently illuminated. 

 

Electrical safety: 

 

It is not allowed to modify the plug or power cable in any way. 

 

Avoid contact with earthed surfaces, pipes, radiators and other earthed objects. 

 

Do not carry the machine from the cable and never pull the cable when removing the plug. 
Handle the cable with care, keep it away from heat, oil or sharp objects. 

 

Make sure that the operating voltage is correct. 

 

Use an extension cable that is suitable for outdoor use. 

 

Do not operate the machine in a temperature below 0°C.  

EN 

 


background image

DAN0700

 

 

 

13 

 

Operating: 

 

Do not use the machine if the main switch does not work properly. 

 

Always unplug the cable from the power outlet when performing controls, storing or 
maintaining the machine.   

 

Do not overload the machine.  

 

Unplug the machine when not in use. 

 

Do not cover the vents of the machine. 

 

Store the machine in a dry place out of reach of children and other people who are not able 
to operate the machine. 

 

Control the machine condition before operating.  Control the moving parts, the housing and 
the cable for damages and defects.  Do not use the machine if damages are found.

 

 

Keep the machine clean. This increases the ease of use and life span of the machine. 

 

Use the machine only for suitable operations it has been designed for. 

 

Only qualified and experienced personnel should perform maintenance on the machine.  

 

Do not operate the machine if you do not understand the instructions or control the machine.  

 

 

3. MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS 

 

Machine and battery:

 

 

Place the direction selector switch to the locking position (central position) when the 
machine is not in use. 

 

Make sure that the battery is locked before using the machine. 

 

Before drilling into a wall, make sure that you will not drill into any possible cables, pipes 
etc. in the wall. 

 

Avoid damaging the battery. Avoid applying shocks to the battery and keep the battery away 
from over +50ºC heat. 

 

Let the warm battery cool before charging or using it. 

 

Charge the battery by using only the original charger. 

 

Charger: 

 

Do not leave the battery to the charger when it is not necessary. 

 

The charger is for indoor use only. Protect the charger from humidity. 

 

Let the charger cool before charging a new battery. 

 

Do not use the charger for any other purpose other than for charging the original batteries. 

 

Do not leave the charger plugged to the power outlet when not necessary. 

 

 
NOTE! The batteries included in the machine are not charged. They must be charged fully 

before they can be used. For more information on charging the batteries, see this manual. 

Always use the battery power until the battery is completely discharged and recharge it fully. 
This will maximize the life span of the battery. 

 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

14 

 

4. GENERAL DESCRIPTION

 

  

 

1.

 

Adjusting collar of the torque 

2.

 

Chuck 

3.

 

Main switch with speed regulator 

4.

 

Rotation direction selector switch 

4A. Speed selector switch 
5.

 

Release buttons for battery removal 
(on both sides) 

6.

 

Battery 

7.

 

Strap 

8.

 

Battery charger 

9.

 

Mains adapter 

 
 

5. MACHINE OPERATION 

 

Charging the battery

 

 

1.

 

Make sure that the charger is not plugged into the 
power outlet. 

2.

 

Place the battery to the charger. When placed 
correctly, the battery fits into the charger easily.

 

3.

 

Plug the charger to the power outlet.  

4.

 

A red LED indicates that the battery is charging. 

5.

 

The charging time is approx. 3-5 hour. 

6.

 

LED fades when the battery is fully charged. 

Do not leave the battery to the charger when it 

is not necessary, this can cause damages to the 

battery and charger! 

7.

 

Let the charger cool at least 15 minutes before 
charging another battery.

 

 

 

NOTE! The batteries included in the machine are not charged. They must be charged fully 

before they can be used. Always use the battery power until the battery is completely 
discharged and recharge it fully. This will maximize the life span of the battery. 

 

 

NOTE! When charging the batteries for the first time, it is recommended to charge them for 
approx. 5 hours!  

 

Keyless drill chuck 

 

The machine is equipped with keyless drill chuck.  In order to open or tighten 
the chuck, take the end of the chuck into one hand and turn the front part of the chuck with the 
other hand. 
 

Place the rotation direction selector switch in the locking position before changing bits 
etc.!  

 


background image

DAN0700

 

 

 

15 

 

Torque limiter

 

 

The machine is equipped with adjustable torque limiter, 
which 
stops the chuck when the adjusted torque has been 
reached. The adjustment can prevent, for example, the 
screw from sinking too deep. The adjustment scale is 
relative and the torque size depends on the used screw, 
material and on the selected speed. Start with a smaller 
adjustment and increase it gradually until you find the 

 

suitable adjustment for the related work. 
 
When drilling the adjusting collar must be turned to the 
position “Drill bit”. 

 

 

Rotation direction selector switch and locking

 

 

The rotation direction of the chuck can be changed with direction 
selector switch. Change the rotation direction by pushing the 
direction selector to the extreme positions, right or left. If the 
direction selector switch is placed to the central position, the 
trigger switch is locked. Store and carry the machine always in 
this position. The direction selector switch can be used only when 
the trigger switch is not pushed and the machine is not rotating.

 

 
 

Electronic main switch and brake

 (Possibility for differences between different models)  

 

Push the main switch to switch on the machine. The machine is 
equipped with electronic speed regulator; the more you push the 
switch, the faster the chuck rotates. The machine stops with 
electronic brake (not in all models) when the switch is released, 
as a result, the chuck will not keep rotating freely. 

 

 
 
 

 

 

6. MACHINE MAINTENANCE AND SERVICE 

 

Control and clean the machine regularly in order to keep it in good condition.  The air vents of the 
machine should always be kept clean. Unplug the machine from the power outlet and clean it 
thoroughly after use. Toxic, inflammable or corroding substances must not be used for cleaning the 
machine. Protect the machine, battery and charger from humidity. All the maintenance work must 
be performed by professionals.

 

 

 


background image

DAN0700

 

 

 

16 

 

7. SPECIFICATIONS    

Cordless drill DAN0700 

 

Voltage 

 

 

12V= (DC) 

Capacity of the chuck 

 

10 mm 

Rotation speed 

  

0 – 500 rpm 

Supply voltage of the charger 

230V ~ 50Hz 

Capacity of battery 

 

1,2 Ah 

Charging time of the battery 

3-5 h 

 

7. ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 
Follow the local disposal and recycling instructions when disposing of the package materials. 

 
Do not dispose of the machine as household waste but recycle it with the separate 
electronic and electrical equipment waste. For more information (In Finland) please visit 
www.serty.fi

 

 

9. WARRANTY 

 
The warranty period of the product is 12 months from the date of purchase. 
The importer is responsible for the replacement of the damaged machine or machine parts caused 
by defects in material and manufacturing workmanship, if they are found to be defective in a 
control. 
When submitting a warranty claim the purchaser has to present the receipt, purchase invoice, 
warranty certificate or delivery note. The product must be returned complete and it must be 
equipped with a defect report. 
The product warranty is void if the machine has been opened, the machine parts have been changed, 
the machine has been repaired or its structure has been modified. The warranty is not valid in 
professional use or when the machine has been leased.  
The warranty does not cover damages that are caused by normal wear, misuse or abuse. The 
warranty does not cover the shipment, damaged caused during the shipment or any indirect costs. 
Only the maintenance service authorized by the importer can perform the warranty repairs.

 

 

 

 

All rights for changes are reserved.                                     Importer (in Finland): VKO FIN-63610 

 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
EU-maahantuoja: 

Veljekset Keskinen Oy 

   

Onnentie 7 

   

63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että 

 

Laite: 

Gern akkuporakone 

 

 

Tyyppikoodi:  DAN0700 

 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 

98/37/ETY, 89/336/ETY 

ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: 

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2 

10.7.2007 
 
 
Kari Haka 
Tuontipäällikkö