PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Cobi Rehab XXL-Rehab Rise N Tilt User Manual

Cobi Rehab XXL-Rehab Rise N Tilt User Manual

Made by: Cobi Rehab
Type: User Manual
Category: Bathroom Aid
Pages: 12
Size: 0.94 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Max 325 kg

XXL-Rehab

 Rise N Tilt 

badetoiletstol

XXL-Rehab

 Rise N Tilt 

Shower Commode

Anvendelse  

Use

Brugsanvisning 

User manual

DK

  

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere. 
- Brugere med nedsat muskeltonus. 
- Fod- og sårpleje.
- Spasmer / ufrivillige bevægelser.
- Amputationer. 
- Slagtilfælde.

UK 
Ideal use for: 

- Bariatric users.
- Users with reduced muscle tone.
- Foot and wound care.
- Spasm / involuntary movements.
- Amputations.
- Stroke.

 


background image

2

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Anvendelse

XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol er beregnet til at 
hjælpe brugere med en vægt op til 325 kg ved forflytning til 
og fra badeværelse, under brusebad samt toiletbesøg. 

 Anvendelse til brugere med en vægt over 325 kg kan 

medføre risiko for tipning, eller at badetoiletstolen tager 
skade.

 XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol skal anvendes på et 

plant hårdt gulv med en maksimal hældning på 3 grader, da 
der ellers er risiko for tipning. 

Før brug

Armlænene skal være korrekt monteret i hullerne på siden af 
badetoiletstolen.

Fodpladerne kan trinvis justeres i bredden. Låseboltene un-
der fodpladerne skal altid være korrekt monteret i hullerne 
i fodstøtterne. Låseboltene må ikke spændes på fodstøtten 
uden for hullerne.

PUR-sædet skal være korrekt monteret på badetoiletstolens 
sæderamme.

 Badetoiletstolen må ikke benyttes, før armlænene er kor-

rekt monteret, da der ellers er fare for, at brugeren kan falde 
ud til siden.

 

Meget vigtigt!

Badetoiletstolen må ikke benyttes, hvis stolen eller dens 
elektriske dele er beskadiget. 
Kontakt i så fald Cobi Rehab for at få stolen tilset.

I brug

 Fodpladerne må ikke anvendes til at stå på eller bruges 

som trin under forflytning, da der ellers er stor risiko for 
tipning.

 Klemmerisiko

-  Når armlænene sættes på plads med brugeren siddende 

i badetoiletstolen, kan der opstå klemmerisiko mellem 
armlæn og siden af stolen.

-  Der er risiko for klemning af fod mellem fodpladerne, hvis 

låseboltene ikke er korrekt monteret i hullerne i fodstøt-
terne.

-  Der er risiko for klemning af fingre og andre dele af krop-

pen mellem badetoiletstolens sæderamme og toiletkum-
me eller bækken. Der bør derfor udvises speciel forsig-
tighed, når badetoiletstolen køres ind over toilet eller når 
bækken sættes ind under sædet.

-  Der er risiko for klemning af hjælpers hånd mellem køre-

bøjle og sæderamme, når sædet er i højeste position.

 Mindst to hjul skal være bremset, når brugeren flyttes til 

og fra badetoiletstolen, og når brugeren sidder i badetoilet-
stolen, undtagen når denne bruges til transport.

 Under transport af bruger skal toiletstolens sæde være 

sænket til laveste niveau. 
Transport af bruger med sæde højere niveau end laveste 
medfører stor risiko for tipning.

 Badetoiletstolen er 

ikke

 beregnet til at køre over forhin-

dringer som dørtrin etc. Badetoiletstolen må kun køres på 
plant hårdt underlag for at imødegå risiko for tipning.

 Hvis brugeren ikke selv kan forflytte sig til badetoiletsto-

len, skal hjælperne være specielt opmærksom på dårlige løft 
eller bevægelser, når brugeren skal placeres i stolen. Dette 
gælder, hvad enten der benyttes lift, glidebræt eller støtte 
ved forflytningen.

Brugsanvisning for XXL-Rehab Rise N Tilt  
badetoiletstol 

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Rise N  

Tilt badetoiletstol skal brugsanvisningen læses grun-
digt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt 
mod advarslerne mærket med  . 

Desuden må badetoiletstolen kun betjenes af uddan-
net personale eller af personer, der har fået instruktion 
i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan 
komme til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  
instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 
maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 
produktet. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 
skader på produktet eller personskader forårsaget 
af forkert installation, forkert montering eller forkert 
anvendelse af dette produkt.

Børn holdes væk fra leg med produktet og ved brug!

Hvis reservedele er beskadiget eller mangler, kontakt  
Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 
reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  
ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  
tilladelse fra Cobi Rehab.

 

ADVARSEL 

 


background image

3

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Vedligeholdelse  
og rengøring

Steldele i hvidt samt sæde og armlæn kan rengøres med 
vand og et almindeligt rengøringsmiddel. 
PUR-sædet kan tages af og sættes på uden brug af værktøj 
for at lette rengøring.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efter-
spændes.

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre 

fejlfunktion.

Garanti

Stolen leveres uden fejl eller mangler. Der ydes 1 års garanti 
for produk tionsfejl og / eller defekter i materialet på stolens 
ramme.
Der ydes 1 års garanti for produktionsfejl og / eller defekter 
i materialet på betræk, sæde-, ben– og rygpuder, hjul, cylin-
derlåse, kabler, håndtag, beslag, og fodstøtte.

Enhver reparation må kun udføres af personer autoriseret af 
Cobi Rehab. Hvis reparationer foretages af anden end en af 
Cobi Rehab autoriseret person, bortfalder garantien.
Ved enhver fejl, kontakt da forhandleren Cobi Rehab.  
Kontakt gerne forhandleren før stolen returneres til denne.

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den 
tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for for-
sømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering,
fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden
normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfat-
tet af denne garanti.
Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien 
blive annulleret.
Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af pro-
duktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil 
ugyldiggøre garantien.

NB!  

Kun originale reservedele fra Cobi Rehab må benyttes ved 
reparation.
Cobi Rehab kan ikke drages til ansvar for fejl eller ulykker 
der opstår, hvis reparationer er foretaget af personale, der 
ikke er skriftligt godkendt af Cobi Rehab.

XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol er fremstillet og prøvet 
i overensstemmelse med international standard DS/EN 
12182:2000.

01/2019/JP

Brugervægt max.

325 kg

Total længde i laveste position

140 cm

Total bredde

74 cm

Sædebredde

66 cm

Sædedybde justerbar

42 / 48 / 54 cm

Sædetilt elektrisk bagud

0-30° 

Sædetilt uafhængig af højdeindstillingen

Ja

Bredde mellem standard armlæn

61 cm

Bredde mellem butterfly armlæn

76 cm

Bredde toiletåbning

Ø 24 cm, 35 cm lang

Sædehøjde elektrisk justerbar

55-100 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde

44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle

100 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter

39-42-45-48 cm

Højde sæde til armlæn

22 cm

Vægt

46 kg

Armlæn til-siden svingbare

Ja

Fodstøtter opklappelige 

Ja

Fodstøtter svingbare

Ja

Fodstøtter aftagelige

Ja

Fodstøtter højdeindstillelige

Ja

Nakkestøtte

Ja

Hjul låsbare

Ja, 4 stk.

Betjening

Via fjernbetjening

Kapacitet op/ned ved fuldt opladet 
batteri

Ca. 15 gange 

Batteriets levetid

2-3 år

Venderadius

156 cm

Ramme

Pulverlakeret krom  

molybdæn stål

Hjul

Ø150 mm med bremse

Sæde/ryg/armlæn

Polyuretan 

IP - klassifikation

IPX6

IPX6

Vaskbar, også i vasketunnel, 

20°C IEC 60601-2-52  

ISO – klassifikation 

ISO 09 12 03 - 23

Fjernbetjening til stol

For kalibrering/reset af stolens 

bevægelser: Hold de to nederste 

knapper nede, indtil stolens  

position er i bund.

 


background image

4

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Klargøring

Inden systemet kan anvendes, skal batteriet lades op. Dette 
sker ved brug af den medfølgende lader. Det tager op til 10 
timer at lade et batteri helt op.

 

Når kontrolboksen med batteri tilsluttes lysnettet, kommer 
der lys i den gule diode på batteriet.  Når batteriet er opladt, 
slukkes den gule diode.

Efter endt opladning lyser alle de tre dioder på fjernbetjenin-
gen på samme tid. 

Det anbefales at stolen (med batteri) oplades hver dag, hvor 
stolen har været i anvendelse.

    

 

   

Normal drift

Under normal drift styres aktuatorerne ind og ud med de 
relevante knapper på fjernbetjeningen. Der kan opstå situa- 
tioner, som kræver en bestemt handling. Disse situationer er 
beskrevet i det følgende.

Lavt batteriniveau

Når der kun er 25% tilbage af batteriet, kan stolen kun køre 
ned. Dette sikrer at brugeren altid kan komme ned og der-
med ud af stolen.

Hård belastning af batteri

Såfremt batteriet belastes meget hårdt med gentagne 
kørsler umiddelbart efter hinanden, kan det blive for varmt 
og derved aktiveres sikkerhedstermostaten inde i batteriet. 
Styringen lukkes ned, og batteriet skal køle af i mindst en 
halv time, inden det igen kan anvendes. Der skal gå mindst 1 
minut, før et andet batteri kan sættes i styringen. 

Det anbefales derfor altid at have et opladet batteri til rådig-
hed, når systemet skal anvendes.

Opladning og elektrisk system

Batteri

 


background image

5

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Gode råd 

For at opnå de bedste resultater og undgå problemer ved 
daglig brug, anbefales det at følge nedenstående gode råd.

Generelt:

-  Tag ikke et batteri ud af styringen før tidligst 2 sekunder 

efter at den sidste aktuator er stoppet. I modsat fald skal 
stolen kalibreres ved at holde de to nederste knapper 
nede, indtil stolens position er i bund.

-  Såfremt sikkerhedstermostaten i batteriet aktiveres ved 

overbelastning, skal batteriet køle af i mindst en halv time, 
før det igen kan anvendes. Efter 1 minut kan et nyt batteri 
sættes i styringen.

-  Såfremt to eller flere aktuatorer, som kører parallelt, er  

kørt skæve, vil styringen lukke ned for dem. I så fald skal 
stolen kalibreres ved at holde de to nederste knapper på 
fjernbetjeningen nede, indtil stolen er i bundposition, og 
dermed kalibreres.

Fejlsøgning

Såfremt der opstår problemer eller uregelmæssigheder bør 
følgende punkter gennemgås evt. i samråd med en tekniker.

-  Kontrollér, at alle stik sidder korrekt i styringen og ved ak-

tuatorerne, fjernbetjening, samt mellem batteri og styring.

-  Såfremt aktuatorerne ikke kan køre, bør der gennemføres 

en 0-punkts kalibrering, ved at holde fjernbetjeningens to 
nederste knapper nede, indtil stolen er i bundposition og 
derved kalibreret. 

1.

  Ved lade-fejl, blinker den gule diode på batteriet. 

- For afhjælpning, tag strømstikket ud af kontakten,  
vent 2 minutter og sæt i igen. 

2. 

 Hvis alle dioder blinker, er der en fejl på stolen, og den 

skal nulstilles. 
Alle aktuator skal køres i deres ”Nulstilling”, hvis det er 
muligt.

3. 

 Ved anden fejl kontakt forhandleren.

Batteri fuldt opladet:

 

Alle 3 dioder er tændt

PRODUCENT OG 
FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

01/2019/JP

Status

Batteri

Fuldt opladet

>85%

Medium opladet

85 - 40%

Næsten tomt

40 - 20%

 


background image

6

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode

Use

XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode was designed to 
help people weighing up to 325 kg to be moved to and from 
a bathroom, to shower and to use the toilet. 

 There may be a risk of tipping or damaging the shower 

commode if it is used in connection with people weighing 
more than 325 kg.

 XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode must only be 

used on a flat, firm surface with a maximum gradient of 3 
degrees to avoid the risk of tipping. 

Before use

The armrests must be correctly inserted into the holes in the 
sides of the shower commode.

The width between the footrests can be adjusted stepwise. 
The locking bolts beneath the footplates must always be 
correctly inserted into the holes in the footrests. The locking 
bolts for the footrests must not be tightened outside the 
holes.

The PUR seat must be correctly mounted on the shower 
commode seat frame.

 The shower commode must not be used before the arm-

rests have been correctly mounted to avoid the danger of 
the user falling out to the side.

 

Very important!

XXL-Rehab Rise N Tilt must not be used if the chair or its 
electrical parts are damaged.
In that case, contact Cobi Rehab to have the chair checked.

In use

 The footplates must not be stood on or used as a step 

when moving the user or there will be a serious risk of tip-
ping.

 Risk of injury

-  There may be a risk of fingers or limbs being caught bet-

ween the armrest and the side of the shower commode if 
the user is sitting in it when the armrests are moved into 
position.

-  There is a risk of feet being caught between the footplates 

if the locking bolts are not correctly inserted into the holes 
in the footrests.

-  There is a risk of fingers or limbs being caught between 

the shower commode seat frame and the toilet bowl or 
the bedpan. Special care should therefore be taken when 
moving the shower commode in above the toilet or when 
placing a bedpan beneath the seat.

-  There is a risk of the caregiver’s hand being caught bet-

ween the handle and the seat frame when the seat is in its 
highest position.

 At least two wheels must be locked when moving a user 

to and from the shower commode and when a user is sitting 
in it, except when it is being used as a means of transport.

 The shower commode seat must be in its lowest position 

when transporting a user. 
There will be a serious risk of tipping if a user is transported 
with the seat at a higher level.

 The shower commode was 

not

 designed to run over 

obstacles such as doorsteps, etc. The shower commode 
may only be used on a flat, firm surface to avoid the risk of 
tipping.

 If the user is unable to move to the shower commode 

unaided, caregivers must make sure they use correct lifting 
and moving techniques when helping the user into it. This 
applies irrespective of whether they use a hoist, a roll board 
or other support when moving the user.

Instructions for using XXL-Rehab Rise N Tilt  
Shower Commode

 

Please read these instructions carefully to ensure 

the correct use of the XXL-Rehab Rise N Tilt Shower 
Commode. Particular attention should be paid to 
warnings marked  .

In addition, the shower commode may only be  
operated by trained personnel or people who have 
been instructed in its use as there will otherwise be  
a danger of users being injured.

This product should not be used without proper  
instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than 
the maximum weight-bearing capacity may pose a risk 
for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 
or injury caused by improper installation, assembly or 
use of this product.

Children must be kept away from playing with the 
product and during use of the product!

If components are damaged or missing, contact Cobi 
Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or acci-
dents occurring after repairs by service staff without 
written authorisation from Cobi Rehab.

 

CAUTION

 


background image

7

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode

Maintenance and cleaning

White frame components, the seat and armrests can be 
cleaned with water and an ordinary detergent.
To make cleaning easier, the PUR foam seat can be removed 
and replaced without the use of tools.

Bolts and lock nuts must be inspected regularly and tighte-
ned if necessary.

 Failure to inspect bolts can lead to malfunctions.

Warranty

The XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode is covered by 
one year warranty from the invoice date for materials and 
workmanship.
Products which have been used for purposes other than 
the intended use; or which have been subject to negligence, 
abuse, improper storage or handling, improper operation, 
unauthorized modifications or damages beyond normal 
wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not cove-
red by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. 

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tam-
pering with any components, will void the warranty.

NB! 

Only original spare parts from Cobi Rehab may be used in 
connection with repairs.
Cobi Rehab cannot accept responsibility for defects or ac-
cidents that arise when repairs are carried out by personnel 
who have not been approved by Cobi Rehab in writing.

XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode has been manu-
factured and tested in accordance with international stan-
dard DS/EN 12182:2000.

01/2019/JP

Maximum weight-bearing capacity  

325 kg

Total length (lowest position) 

140 cm

Total width 

74 cm

Seat width

66 cm

Seat depth adjustable

42 / 48 / 54 cm

Seat height

51-69 cm

Electric tilt

0-30˚

Tilt of seat independent from height 
adjustment

Yes

Width between standard armrests

61 cm

Width between butterfly armrests

76 cm

Width toilet opening 

diameter 24 cm, 35 cm long

Seat height electric adjustable

55-100 cm

Distance from floor to seat underside

44.5 cm

Pushbar from floor

100 cm

Seat to footrest

39-42-45-48 cm

Height seat to armrest

22 cm

Weight

46 kg

Swing-away armrests

Yes

Swing-away footrests

Yes

Removable footrests

Yes

Height adjustable footrests

Yes

Headrest

Yes

4 wheels with individual locks

Yes

Control

via the control panel

Capacity up/down fully charged battery 

Approx. 15 times

Battery life time

2-3 years

Turning radius 

156 cm

Frame

Powder lacquered chromium 

molybdenum steel

Wheels 

diameter 150 mm

Seat / back / armrests

Polyurethane

IP - classification

IPX6

IPX6

Washable, also in washing 

tunnel, 20°C IEC 60601-2-52 

ISO – classification

ISO 09 12 03 – 23

Remote control for chair

To calibrate / reset the chair’s 

movements: Hold down the two 

lower buttons until the chair’s 

position is at the bottom.

 


background image

8

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode

Preparations

Before the system can be used, the battery must be re-
charged. This is done using the supplied charger. It takes up 
to 10 hours to fully charge a battery.

 

When the control box with battery is connected to the 
mains, the yellow diode on the battery turns on. When the 
battery is charged, the yellow diode turns off.

After charging, all three LEDs on the remote control illumi-
nate at the same time.

It is recommended that the chair (with battery) be charged 
every day where the chair has been in use.

    

 

   

Normal operation

During normal operation, the actuators are controlled in and 
out with the appropriate buttons on the remote control. 
There may be situations that require a specific action. These 
situations are described below.

Low battery level

When there is only 25% left of the battery, the chair can only 
run down. This ensures that the user can always come down 
and thus out of the chair.

Hard battery load

If the battery is very heavily charged with repeated runs im-
mediately after each other, it can become too hot, thereby 
activating the safety thermostat inside the battery. The 
controller is shut down and the battery must cool for at least 
half an hour before it can be used again. There must be at 
least 1 minute before another battery can be inserted into 
the controller. 

It is therefore always recommended to have a charged  
battery available when using the system.

Charging and electrical system

Battery

 


background image

9

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Rise N Tilt Shower Commode

Good advice

To obtain the best results and avoid problems during every 
day use, it is advisable to follow the good advice below.

In general:

-  Do not remove a battery from the controller until at least 2 

seconds after the last actuator is stopped. Otherwise, the 
chair must be calibrated by holding the two lower buttons 
down until the chair’s position is at the bottom.

-  If the safety thermostat in the battery is activated by over-

load, the battery must cool for at least half an hour before 
it can be used again. After 1 minute, a new battery can be 
inserted into the controller.

-  If two or more actuators running in parallel are driven at 

an angle, the control will shut down. In this case, the chair 
must be calibrated by holding down the two lower buttons 
on the remote control until the chair is in the bottom posi-
tion, and thus calibrated.

Batteries:

-  When storing the product without use, charge the battery 

at least once every 12 months.

-  The battery life can be extended by occasionally charging 

it even if it is not fully discharged.

-  If the battery is below the critical level and the system 

shuts down, at least 1 minute must pass before another 
battery is inserted and the system can be used.

Troubleshooting

If problems or irregularities occur, the following points 
should be reviewed in consultation with a technician.

-  Make sure that all connectors are properly seated in the 

control and at the actuators, remote control, as well as 
between battery and control.

-  If the actuators cannot run, a 0-point calibration should be 

carried out by holding down the two lower buttons of the 
remote control until the chair is in the bottom position and 
thereby calibrated.

1.

  When charging, the yellow diode flashes on the battery. 

- For remedial action, unplug the power cord, wait 2 
minutes, and plug it in again.

2.

  If all diodes are flashing, there is a fault on the chair and it 

must be reset. 
All actuators must be run in their “Reset”, if possible.

3.

 Other errors contact the dealer. 

Battery full: 

All 3 LED ON

MANUFACTURER
AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

01/2019/JP

Status

Battery

Fully charged

>85%

Medium charged

85 - 40%

Almost empty

40 - 20%

 


background image

 


background image

 


background image

0

1-20

19

 

 |  

B

RUGS

ANVISNING

 XXL

-R

ehab Rise N T

ilt badet

oilets

tol

 

 |  

USER MANU

AL

 XXL

-R

ehab Rise N T

ilt Sho

w

er C

ommode

COBI REHAB

  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com

maury

a

thome

.dk