PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Cobi Rehab XXL-Rehab Minimaxx User Manual

Cobi Rehab XXL-Rehab Minimaxx User Manual

Made by: Cobi Rehab
Type: User Manual
Category: Wheelchair
Pages: 16
Size: 1.12 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

DK

  

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.
- Plejeboliger.
- Hospitaler.
- Private boliger.

UK 
Ideal use for: 

- Bariatric users.
- Nursing homes.
- Hospitals.
- Home.

Max 325 kg

XXL-Rehab

 Minimaxx

 – Manuel kørestol

XXL-Rehab

 Minimaxx

 – Folding Wheelchair

Anvendelse  

Use

Brugsanvisning 

User manual

 


background image

2

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Anvendelse

XXL-Rehab Minimaxx er en kørestol med et robust design. 
Den er beregnet til brugere op til 325 kg. Den er velegnet til 
brugere med forskellige diagnoser.

Kørestolens drivhjul kan indstilles, så de bærer det meste af 
brugerens vægt, hvilket gør kørestolen lettere at køre. 

Skubbehåndtagene er designet, så hjælperen lettere kan 
bruge sin krop til at dreje og skubbe kørestolen.

Fodstøtterne er designet, så de kan bære 100 kg hver. Fod-
støtterne er breddeindstillelige, så de kan bruges af brugere 
med samlede eller spredte ben.

XXL-Rehab Minimaxx kørestolen kan benyttes ude og inde. 
Det anbefales at bruge kørestolen i temperaturer mellem – 5 
grader og + 40 grader celsius, da materialet ellers kan føles 
mindre behageligt.

Specielle henvisninger

ADVARSEL 

og 

BEMÆRK 

henviser til, at hvis ikke man er 

opmærksom på disse forhold eller retter sig efter dem, kan 
personskade eller tingsskade opstå.

Transport af bruger fastspændt i kørestol i motoriseret 
køretøj.

Cobi Rehab anbefaler, at kørestolsbrugere ikke transporte-
res i motoriseret køretøj fastspændt i XXL-Rehab Minimaxx 
kørestolen, idet denne ikke er crash-testet. 

Specifikationer

Brugervægt max.

325 kg

Total bredde

80 / 85 / 90 / 95 cm

Total bredde foldet

41 cm

Total højde uden skubbehåndtag

103 cm

Total højde med skubbehåndtag, 
laveste position

110 cm

Total længde uden fodstøtter

70 cm

Sædebredde

56 / 61 / 66 / 71 cm

Sædedybde 

46 cm

Sædehøjde

43 cm

Ryghøjde

51 cm

Armlæn svingbare og aftagelige

Ja

Fodstøtter højdejusterbare

Ja

Fodstøtter svingbare og aftagelige

Ja

Vægt 

Ca. 27 kg

Betjening

Manuel

Brandhæmmende betræk

Ja

Farve betræk

Sort

Farve stel

Sølvmetallic

Skubbehåndtag højdejusterbare

Ja

Drivhjul quick release

Ja

Balancepunkt indstilleligt

Ja

Sammenklappelig

Ja

Fast sæde

Ja

Stel

Pulverlakeret krom  

molybdæn stål

Drivhjul

 24” alu med massive PU dæk

Svinghjul

125 mm nylon/PU

Sæde/ryg

Polyester/nylon

Armlæn

Polyuretan

Fodplader

Rustfrit stål med  

gummibelægning

ISO - klassifikation

ISO 12 23 12 - 02

Brugsanvisning for XXL-Rehab Minimaxx  
– Manuel kørestol

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Minimaxx 

kørestol skal brugsanvisningen læses grundigt før 
brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod 
advarslerne mærket med  .

Desuden må stolen kun betjenes af uddannet perso-
nale eller af personer, der har fået instruktion i dens 
brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme 
til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  
instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 
maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 
produktet. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 
skader på produktet eller personskader forårsaget 
af forkert installation, forkert montering eller forkert 
anvendelse af dette produkt. 

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt  
Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 
reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  
ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  
tilladelse fra Cobi Rehab.

 

ADVARSEL 

 


background image

3

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Skubbehåndtag

Ryglæn med stropryg 

og rygbetræk

Quick release split

Aftageligt armlæn

Foldemekanisme

Siddeplade

Kørestolens ramme

Fodstøtte

Anti-tipstøtter

Hjulbremse

Svinghjul

Drivhjul med 
drivring

Akselhjul 
– for placering af  
baghjulets placering

Komponentoversigt

Scan koden og få flere 
produktinformationer.

 


background image

4

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Advarsler

Når kørestolen tages i brug første gang, bør brugeren 
sammen med terapeut eller lign. personale udføre række-, 
fremadbøjnings- og forflytningsøvelser, for at forstå sikker-
hedsgrænserne for kørestolen.

 

FORSØG IKKE 

at nå ting, hvis det kræver at brugeren 

flytter sig fremad i sædet.

 

FORSØG IKKE 

at samle ting op fra gulvet, hvis det bety-

der at brugeren skal række ned mellem sine knæ.

 

FORSØG IKKE 

at nå ting ved at læne hen over ryggen på 

ryglænet for at nå ting bagved.

 

BRUGEREN MÅ IKKE FORSØGE 

at flytte sin vægt / sid-

deposition i den retning brugeren rækker, da kørestolen 
KAN tippe.

 

BRUG ALDRIG 

en rulletrappe til at få kørestolen fra én 

etage til en anden.

 

FORSØG IKKE 

at stoppe en kørestol i bevægelse ved at 

bruge hjulbremserne.

 

LÅS ALTID 

begge hjul ved forflytning fra/til kørestolen.

 

FORSØG IKKE 

at forcere ramper eller lign med en hæld-

ning større end 9°.

 

FORSØG IKKE 

at komme op ad en rampe eller lign. hvis 

denne er belagt med is, olie eller vand.

 

FORSØG IKKE 

at forcere forhindringer, meget ujævne 

flader etc. Dette kan resultere i at kørestolen vælter og 
derved også medfører skade på brugeren.

 

BRUG ALDRIG 

uautoriserede dele, tilbehør eller lign. idet 

al garanti vil bortfalde.

 

LØFT ALDRIG 

kørestolen i dele der kan tages af (armlæn, 

hjul, ryg, fodstøtter eller lign.).

 

AFMONTÈR ALDRIG 

anti-tipstøtter.

 

BRUG IKKE 

fodstøtterne som platform til at træde på 

under ind – og udstigning af kørestolen.

 

FORSØG IKKE 

at tippe kørestolen uden assistance.

 

STÅ ALDRIG 

på kørestolens ramme.

Vægttræning

XXL-Rehab Minimaxx kørestolen er ikke designet eller testet 
til brug under vægttræning. Hvis brugeren benytter XXL-
Rehab Minimaxx kørestolen under vægttræningsaktivitet, 
kan Cobi Rehab ikke holdes ansvarlig for nogen som helst 
skade på brugeren, og al garanti bortfalder øjeblikkelig.

Sikker håndtering af XXL-Rehab Minimaxx kørestol

At kunne håndtere XXL-Rehab Minimaxx kørestolen sikkert, 
kræver at både bruger og assisterende person er opmærk-
somme på brugsanvisningens vejledninger. Bruger og tera-
peut bør sammen analysere de teknikker der skal bruges for 
at komme ind og ud af kørestolen, række efter ting etc. På 
denne måde bliver bruger klar over muligheder og ”forbud”. 
Det er vigtig at indøve forflytningsteknikker, indtil bruger 
føler sig sikker, og derved kan omgås de mest almindelige 
arkitektoniske barrierer.

Stabilitet og balance

For at kørestolen kan være så stabil som mulig, skal bruger 
altid opretholde sin balance. Kørestolen er designet til at 
forblive opret under almindelige dagligdags aktiviteter, så 
længe bruger ikke bevæger sig ud over tyngdepunktet.

Stort set alle aktiviteter i en kørestol medfører at tyngde-
punktet flyttes. Mange aktiviteter kræver at brugeren ræk-
ker, bøjer sig frem eller forflytter sig ind og ud af kørestolen. 
Disse bevægelser vil bevirke en ændring af den normale 
balance, tyngepunkt og vægtdistribution i kørestolen. For 
at fastslå brugerens sikkerhedsgrænser bør fremadlæning, 
rækning og forflytningsaktiviteter øves og indlæres sammen 
med en kvalificeret hjælper / terapeut, før den aktive brug af 
kørestolen.

 

LÆN IKKE 

længere frem end armlænene på stolen. Kon-

trollér, at svinghjulene peger fremad, når bruger læner sig 
frem. Dette gøres ved at køre stolen lidt frem og derefter lidt 
tilbage i en lige linje.

 ADVARSEL: 

Bruger bør aldrig vippe kørestolen bagover 

uden assistance. Brug altid antitip-støtter!

Sikkerhedsvejledninger 

 


background image

5

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Check-liste til udpakning

Ved modtagelse og åbning af kassen check da, om der 
skulle være sket en eventuel transportskade, og kontakt evt. 
transportfirmaet.

Efter åbning af kassen med XXL-Rehab Minimaxx kørestol, 
tjek at den indeholder følgende standardudstyr: 
1   XXL-Rehab Minimaxx kørestolsramme monteret med 
  hjullås og to hjul 
2  To drivhjul med drivringe 
3   To anti-tipstøtter
4  To Quick release armlæn

Montering

1.  Tag alle delene ud af kassen og læg dem på gulvet.

2.  Isæt drivhjulene ved at aktivere quick release-knappen på 

ydersiden af hjulet, og skub akslen ind i akselbøsningen. 

  ADVARSEL

–  Kontroller at den lille tap er fuldt udløst, og at de to 

låsekugler i modsatte ende er helt ude, før køresto-
len tages i brug. 

–  Låsekuglerne SKAL komme frem på indersiden af 

akselhullet, da hjulet ellers ikke sidder fast. 

–  Vip kørestolen til siden, så drivhjulene går fri af un-

derlaget, og træk udad i hjulene for at sikre, at de er 
korrekt monteret.

–  Sørg altid for at holde tap og låsekugler frie for 

snavs.

3.  Isæt de to anti-tipstøtter i rørene bagest på kørestolen. 

Montér boltene i huller, så anti-tipstøtterne sikrer køresto-
len mod at tippe bagover. 

OBS: 

Tip kørestolen bagud, og kontrollér, at anti-tipstøt-

terne forhindrer køre stolen i at tippe bagover. 
For justering af anti-tipstøtter, se afsnittet Anti-tipstøtter 
under Tilpas ning til bruger. 
Hvis anti-tipstøtterne er forkert indstillet, kan det resul-
tere i, at brugeren falder og kommer til skade.

4.  Isæt armlænene ved at aktivere quick release-knappen 

bagest på armlænene og stik tappen i armlænsholderne i 
hver side af ryglænet. Sørg for, at styretappen forrest på 
undersiden af armlænet bliver anbragt i det tilsvarende 
hul på kørestolsrammen. 

OBS: 

Træk opad i armlænene for at sikre, at de er korrekt 

monteret.

5.  Montér fodstøtterne på hver side af kørestolens forram-

me og justér evt. i længden. 

OBS: 

Låseboltene bagpå fodstøtterne skal altid være kor-

rekt monteret i hul lerne. Låseboltene må ikke spændes på 
fodstøtten uden for hullerne. 
For justering i højde og bredde, se afsnittet Fodstøtter 
under Tilpasning til bruger.

Tilpasning til bruger

De følgende instruktioner er beregnet til at kunne foretage 
justeringer af XXL-Rehab Minimaxx kørestolen. Når justerin-
gerne er foretaget, er det vigtigt at kontrollere, at alle dele er 
forsvarligt fæstnet.

Værktøj

Sekskantstiftnøgler (Unbrakonøgler): 5 mm (2 stk.), 6 mm, 
8 mm
Gaffelnøgler: 10 mm, 13 mm, 20 mm, 30 mm

Fodstøtter 

Længden af fodstøtten justeres med bruger i kørestolen. 
Løsn bolten bagpå fodstøtterøret og træk den ud. Skub fod-
støtten op eller ned alt efter behov, til den ønskede højde er 
nået. Stik bolten ind igennem fodstøtterøret igen, og spænd 
den. Fodstøtten bør være mindst 6 cm fra jorden.
Fodstøtten justeres i bredden med brugerens fod på 
fodstøtten. Løsn fingerskruen under fodstøtterne og skub 
fodstøtten ud mod siden eller ind med midten og spænd 
fingerskruen. 

 BEMÆRK: 

Fingerskruerne under fodstøtterne skal altid 

være korrekt monteret i hullerne i fodstøtteholderne. Finger-
skruerne må ikke spændes på fodstøtteholderen uden for 
hullerne.

 BEMÆRK: 

Fodstøtten skal justeres, så der ikke lægges for 

stort et pres på brugerens ben ved forkanten af kørestolen, 
da dette kan resultere i skade på brugeren.

  ADVARSEL

– 

FORSØG IKKE AT STÅ PÅ FODSTØTTERNE. 

Hvis 

brugeren står på fodstøtterne, kan det resultere i 
fremadtipning af kørestolen, hvilket kan resultere i, at 
brugeren falder og kommer til skade.

– 

FORSØG IKKE 

at løfte stolen ved at tage fat i fod-

støtterne. Disse er designet til at kunne tages af eller 
svinge væk fra kørestolen.

– 

FODSTØTTEN 

bør svinges helt væk under forflyt-

ning ind og ud af stolen.

Check-liste og monteringsvejledning

 


background image

6

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Stropryg

Stropryggen kan tilpasses brugeren ved at løsne eller 
stramme de tværgående stropper bag på ryglænet. 
Løsn rygbetrækket bagpå ryglænet og løsn stropperne, 
- mest for neden. Anbring brugeren i stolen så vel langt til-
bage, at de øverste stropper støtter den øvre del af ryggen. 
Spænd derefter stropperne ind, så der opnås støtte i den 
nedre del af ryggen. For brugere med en voluminøs bagdel 
er det en stor fordel at indstille stolen på denne måde, da 
brugeren vil opnå en reel støtte i lændedelen.
Sæt rygbetrækket fast med velcroen efter justeringen.

Skubbehåndtag

Skubbehåndtagene kan tilpasses hjælperen ved at justere 
dem op eller ned.
Løsn skruerne på rygrøret under skubbehåndtaget og tag 
dem ud. Flyt skubbehåndtaget op eller ned alt efter behov 
og isæt skruerne. Sørg for, at skruen med indvendigt gevind 
kommer helt igennem rygrøret. Spænd skruerne.
Sørg for at skruerne er korrekt spændte.

Hjulbremse

Hjulbremsen aktiveres ved at skubbe bremsehåndtaget 
frem.
Bremsen er trinløs justerbar. Løsn skruerne på bremsebesla-
get og skub bremsen så langt tilbage eller frem, at bremsen 
presses 3 – 5 mm ind i dækket, når den er aktiveret. 
Sørg for at skruerne er korrekt spændte, så bremsen holdes i 
den korrekte position.
Afprøv kørestolen før brug, så der er sikkerhed for at stolen 
bremses korrekt. Hvis hjulbremsen bliver slidt eller beskadi-
get, SKAL den straks udskiftes.

 

BEMÆRK:

 Hvis tyngdepunktet korrigeres, så skal hjul-

bremserne også korrigeres.

 

BEMÆRK: 

Ved forflytning ind og ud af XXL-Rehab Mini-

maxx kørestolen skal 

BEGGE 

hjulbremser være aktiveret.

Drivhjul 

XXL-Rehab Minimaxx kørestolen er som standard forsynet 
med 24” drivhjul med massive dæk.

Justering af tyngdepunkt

Drivhjulenes position kan justeres i forhold til brugerens 
tyngdepunkt, så kørestolen bliver lettere at køre.
Demontér drivhjulet. Fjern møtrikkerne på indersiden af 
akselbøsningen og placér akselbøsningen i den ønskede 
position i rammen. Spænd møtrikkerne på indersiden. Flyt 
bremsen tilsvarende fremad eller bagud. 
Montér drivhjulene, og justér bremserne som angivet i af-
snittet Hjulbremse. 
Justér anti-tipstøtter som angivet i afsnittet Anti-tipstøtter.

  ADVARSEL

–  Justering af tyngdepunkt bør kun foretages af ud-

dannet personale.

–  Når tyngdepunktet er ændret, 

SKAL ANTI-TIPSTØT-

TERNE JUSTERES, SÅ DE FORHINDRER KØRESTO-
LEN I AT TIPPE BAGOVER.

–  Hvis anti-tipstøtterne er forkert indstillet, kan det 

resultere i, at brugeren falder og kommer til skade.

Justering af anti-tipstøtter

Anti-tipstøtternes position kan justeres i forhold til drivhjule-
nes position, så kørestolen sikres mod at tippe bagover.
Anti-tipstøtternes position justeres, uden at brugeren sidder 
i kørestolen.
Løsn skruerne på kørestolens ramme over anti-tipstøtten og 
tag dem ud. Flyt anti-tipstøtten op eller ned alt efter behov 
og isæt skruerne. Sørg for, at skruen med indvendigt gevind 
kommer helt igennem rygrøret. Spænd skruerne.
Vip kørestolen bagover og check, at anti-tipstøtterne forhin-
drer kørestolen i at tippe bagover.

Vedligeholdelse  
og rengøring

Rengøring

Regelmæssig rengøring af alle overflader vil forlænge kø-
restolens pæne udseende samt levetid. Alle overflader kan 
rengøres med en mild sæbevands opløsning. Hvis nødven-
digt kan stolen oversprøjtes med VIRKON og aftørres efter 
brugsanvisningen på stoffet. 

 

BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER OVERHOVEDET.  

Stolen kan også aftørres med sprit.

 

ADVARSEL: 

Vask og gennemfugtning af rygbetrækket vil 

reducere den flammehæmmende virkning.

Vedligeholdelsesprocedure

1.  Check at bolte og skruer er fastspændte før brug af XXL-

Rehab Minimaxx kørestolen. Check alle dele for slid og 
brud, og erstat delene hvor det er nødvendigt. Check at 
kørestolen er indstillet til bruger.

2.  Hold akslerne frie for skidt og ”nullermænd”, så mekanis-

men kan låses korrekt og hjulene kan dreje frit. 

3.  Sørg for at oliere akslerne mindst 1 gang om måneden 

(brug 3-i-1 olie eller lignende).

4.  Hjul og dæk bør kontrolleres regelmæssigt for revner og 

slid, og bør udskiftes hvis nødvendigt.

5.  Check regelmæssigt at drivringene er fastspændt korrekt 

til hjulet.

Generelle bemærkninger 

Ved tvivlsspørgsmål kan forhandleren altid kontaktes. 

I visse tilfælde er det nødvendigt at XXL-Rehab Minimaxx 
kørestolen tilses af forhandleren. Det er specielt ved:
- revner eller brud på rammen
- revne eller brud på en svejsning

Kontakt altid forhandleren før en XXL-Rehab Minimaxx køre-
stol eller dele deraf sendes tilbage. Det er vigtigt i tilfælde af 
returnering at kørestolen pakkes i en kasse og spændes fast 
til pallen. Cobi Rehab er ikke ansvarlig for transportskade på 
ting, der sendes tilbage til Cobi Rehab.

Monteringsvejledning

 


background image

7

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Manuel kørestol

Garanti

Garantiperioden for XXL-Rehab Minimaxx er 1 år fra købs-
dato, på materiale og arbejde. Fakturaen er ”garantibevis”. 
På selve kørestolsrammen (underrammen) følger en 5 års 
garanti fra faktureringsdatoen.

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den 
tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for for-
sømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, 
fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden 
normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfat-
tet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien 
blive annulleret. 

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af pro-
duktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil 
ugyldiggøre garantien.

XXL-Rehab Minimaxx er fremstillet og prøvet i overensstem-
melse med international standard DS/EN ISO 12183:2009. 

PRODUCENT OG 
FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Check-liste for sikkerhedsinspektion

Emne

Straks

Inspicer/ 

juster 

ugentligt

Inspicer/ 

juster 

månedligt

Inspicer/ 

juster  

periodisk

GENERELT

Kørestolen ruller lige 

X

X

HJULBREMSER

Forhindrer ikke hjulet i at rulle

X

X

Omdrejningspunkterne ikke løse og slidte

X

X

Hjulbremserne er faste men nemme at aktivere

X

X

STROPRYG

Se efter flænger eller ødelagte stropper

X

Check fastgøringen af rygstropperne

X

X

X

DRIVHJUL

Quick–release akslen låser som den skal.

X

X

X

Når hjulet drejes rundt frit i luften må det ikke exe eller have anden  
sidelæns vandring.

X

X

SVINGHJUL

Check for modstand ved at dreje hjulet rundt; hjulet bør stoppe gradvist

X

X

Hjulfælgene bør være rene og frie for olie

X

X

 Advarsel: Hjul og dæk bør med jævne mellemrum checkes for revner  

og slid, og bør udskiftes hvis nødvendigt.

X

DÆK

Check for slid

X

X

 Advarsel: Hjul og dæk bør med jævne mellemrum checkes for revner  

og slid, og bør udskiftes hvis nødvendigt.

X

RENGØRING

Rene armlæn og ryglæn

X

X

X

 


background image

8

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Use

The XXL-Rehab Minimaxx is a wheelchair with a rugged de-
sign, intended for users weighing up to 325 kg and suitable 
for users with a variety of diagnoses.

The wheelchair’s rear wheels can be adjusted to carry most 
of your weight, making the wheelchair easier to drive.

The push handles are designed to make it easier for an 
aide to utilise his or her body weight to turn and push the 
wheelchair.

The leg supports are designed to carry 100 kg each. The 
footrests may be adjusted sideways, enabling you to use 
them with your legs together or apart.

The XXL-Rehab Minimaxx is suitable for both indoor and 
outdoor use. It is recommended to use the wheelchair in 
ambient temperatures between -5 and +40°C, as otherwise 
the material may feel slightly uncomfortable.

Special notes

Transporting a user secured in the wheelchair onboard a 
motorised vehicle.

Cobi Rehab do not recommend to transport wheelchair 
users secured in the XXL-Rehab Minimaxx wheelchair on-
board a motorised vehicle, as the wheelchair has not been 
crash tested.

Specifications

Instructions for XXL-Rehab Minimaxx  
– Folding Wheelchair

Maximum weight capacity is

325 kg

Total width

80 / 85 / 90 / 95 cm

Total width folded

41 cm

Total height excluding push handle

103 cm

Total height including push handle, 
lowest position

110 cm

Total length without footrests

70 cm

Seat width

56 / 61 / 66 / 71 cm

Seat depth

46 cm

Seat height

43 cm

Backrest height

51 cm

Armrests swing-away and removable

Yes

Footrests height adjustable

Yes

Footrests swing-away and removable

Yes

Weight

Approx. 27 kg

Operation

Manual

Flame-retardant cover

Yes

Color cover

Black

Color frame

Silver metallic

Push handles height adjustable

Yes

Quick release on rear wheels

Yes

Balance point adjustable

Yes

Foldable

Yes

Fixed seat

Yes

Frame

Powder-lacquered chromium  

molybdenum steel

Rear wheels

24” solid PU tires

Casters

125 mm nylon with PU

Seat / backrest

Polyester / nylon

Armrests

Polyurethane 

Footrests

Stainless steel with  

rubber coating

ISO – classification

ISO 12 22 03 - 08

This product should not be used without proper  
instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than 
the maximum weight-bearing capacity may pose a risk 
for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 
or injury caused by improper installation, assembly or 
use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi 
Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or acci-
dents occurring after repairs by service staff without 
written authorisation from Cobi Rehab.

 

CAUTION

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Minimaxx, 

please read these instructions thoroughly before using 
the product. In doing so, pay particular attention to 
the warning notes marked with  .

Also remember that in order to prevent the risk of in-
jury to the user, the wheelchair may be operated only 
by trained caregivers or aides or by individuals who 
have been instructed in its proper use.

 


background image

9

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Push handle

Backrest with  

backrest upholstery

Quick release split pin

Removable armrest

Folding mechanism

Seat pan

Wheelchair frame

Footrest

Anti-tippers

Wheel lock

Caster

Rear wheel with 
handrim

Axle socket  
– centre of gravity 
adjustment 

Component overview

 


background image

10

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Warnings

During your first use of the wheelchair, perform a number of 
exercises – together with your therapist or other health pro-
fessional – in order to train your ability to safely reach, lean 
forward and transfer in or out of the wheelchair and become 
familiar with its safety limits.

 

DO NOT ATTEMPT 

to reach objects if you have to move 

forward in the seat.

 

DO NOT ATTEMPT 

to pick up objects from the floor if 

you have to reach down between your knees.

 

DO NOT ATTEMPT 

to reach for an object behind the 

wheelchair by leaning backwards over the backrest.

 

DO NOT ATTEMPT 

to shift your weight / sitting position 

in the direction of reach, as this COULD cause the wheel-
chair to tip over.

 

NEVER USE 

an escalator to move the wheelchair bet-

ween floors.

 

DO NOT ATTEMPT 

to stop a moving wheelchair with 

the wheel locks. 

ALWAYS ENGAGE THE LOCKS 

on both 

wheels when transferring to or from the wheelchair.

 

DO NOT ATTEMPT 

to negotiate ramps or slopes steeper 

than 9°.

 

DO NOT ATTEMPT 

to negotiate ramps or slopes covered 

with ice, oil, or water.

 

DO NOT ATTEMPT 

to drive over obstacles, very uneven 

surfaces, etc. This could cause the wheelchair to tip over, 
potentially causing personal injury.

 

NEVER USE 

unauthorised parts, accessories, etc., as this 

will void all warranties.

 

NEVER LIFT 

the wheelchair by any detachable parts 

(armrests, wheels, backrest, leg supports, etc.).

 

NEVER REMOVE 

the anti-tippers.

 

DO NOT USE 

the footrests as a platform when getting in 

or out of the wheelchair.

 

DO NOT ATTEMPT 

to tilt the wheelchair without assi-

stance.

 

NEVER STAND 

on the frame of the wheelchair.

Weight training

The XXL-Rehab Minimaxx wheelchair is not designed or 
tested for use during weight training. If the XXL-Rehab 
Minimaxx wheelchair is used during weight training activi-
ties, Cobi Rehab shall not be liable for any personal injury 
whatsoever, and all warranties will immediately be voided.

Safe operation of the XXL-Rehab Minimaxx wheelchair

Safe operation of the XXL-Rehab Minimaxx wheelchair 
will require both you and your aide to be familiar with the 
instructions in this manual.
Together with your therapist, analyse the techniques re-
quired to get in and out of the wheelchair, reach for objects, 
etc. This will familiarise you with the “DOs” and “DON’Ts” of 
using the wheelchair. It is important to practice all transfer 
techniques until you feel completely safe, which will enable 
you to negotiate the most common architectural obstacles.

Stability and balance

To keep the wheelchair as stable as possible at all times, 
always maintain proper balance. The wheelchair is designed 
to stay upright during normal everyday activities, provided 
you do not move beyond the centre of gravity

Almost all activities in a wheelchair will cause the centre of 
gravity to shift. Many activities will require you to reach, lean 
or transfer in and out of the wheelchair. These movements 
will cause a change to the normal balance, centre of gravity 
and weight distribution of the wheelchair. To establish your 
particular safety limits, practice all leaning, reaching and 
transfer activities with the assistance of a qualified aide/
therapist before attempting active use of the wheelchair.

 DO NOT LEAN 

further forward than the chair’s armrests. 

Make sure that the casters are pointing forward when you 
lean forward. This can be ensured by first moving the chair 
slightly forward and then slightly backward in a straight line.

 WARNING: 

Never tilt the wheelchair backwards without 

assistance. Always use the anti-tippers!

Safety notes 

 


background image

11

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Unpacking checklist

On receiving and opening the box, inspect the contents for 
evident transport damage. If any damage is found, contact 
the carrier.

After opening the box with the XXL-Rehab Minimaxx wheel-
chair, check that it contains the following standard items:
1   XXL-Rehab Minimaxx wheelchair frame fitted with wheel 
  locks and two casters
2  Two rear wheels with handrims
3  Two anti-tippers
4  Two Quick-release armrests.

Assembly

1.  Remove all the parts from the box and put them on the 

floor.

2.  Install the rear wheels by pressing the little stud on the 

axle on the outside of the wheel, and push the axle into 
the socket on the wheelchair frame.

  WARNING

–  Check that the little stud has been fully released, and 

that the two locking pins at the opposite end are 
fully out, before using the wheelchair.

-  The locking pins MUST protrude on the inside of the 

axle socket, as otherwise the wheel is not properly 
secured.

-  Tilt the wheelchair to clear the rear wheels off the 

ground, and pull on the wheels to ensure that they 
are securely fitted.

-  Always keep the stud and locking pins free from dirt.

3.  Insert the two anti-tippers on the back of the wheelchair 

in a hole which matches the location of the rear wheels.  
Refer to the section on Anti-tippers.

4.  Insert the armrests in their sockets by activating the 

Quick-release button on the metal split pin in the hole 
on either side of the backrest. Make sure that the guide 
spindle at the front underneath the armrest is inserted in 
the corresponding hole on the wheelchair frame. 

PLEASE NOTE: 

Pull up on the armrests to verify that they 

are securely fitted.

5.  Install the leg supports on either side of the wheelchair 

front. For information on height and width adjustment, 
please refer to the section Leg supports and footrests.

User customisation

The following instructions explain how to adjust the XXL-
Rehab Minimaxx wheelchair. After making adjustments, it is 
very important to check that all parts are properly secured.

Tools

Allen keys: 5 mm (2 pieces), 6 mm, 8 mm
Fork wrenches: 10 mm, 13 mm, 20 mm, 30 mm

Leg supports and footrests

The length of the leg support should be adjusted while you 
are sitting in the wheelchair.
Unscrew the bolt on the back of the leg support tube and 
pull it out. Move the footrest up or down to the desired 
height. Reinsert the bolt through the tube and fasten it. The 
footrest should be at least 6 cm from the ground.
The footrest should be adjusted sideways with your foot 
resting on it.
Loosen the thumbscrew beneath the footrest and push the 
footrest towards the side or towards the centre as required, 
and then retighten the thumbscrew.

 NOTE: 

The lock bolts beneath the foot rests must always 

be properly mounted in the leg support sockets. The lock 
bolts must not be tightened on the leg support outside the 
holes.

 

NOTE:

 Adjustment of the leg support and footrest is 

required to prevent excessive pressure on your legs at the 
front edge of the wheelchair, which could harm you.

  WARNINGS

– 

DO NOT ATTEMPT TO STAND ON THE FOOT-
RESTS. 

If you stand on the footrests, the wheelchair 

may tip forward, causing a fall accident and poten-
tially resulting in injury.

– 

DO NOT ATTEMPT 

to lift the chair by grabbing the 

leg supports. These are designed to be detachable 
or swing away from the wheelchair.

– 

THE LEG SUPPORT 

should be swung completely 

out of the way during transfers in and out of the 
chair.

Unpacking and assembly

 


background image

12

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Backrest upholstery

Adjust the upholstery by loosening the straps stretching 
across the back of the backrest.
Loosen the backrest upholstery on the back of the backrest 
and loosen the straps – especially the lower part. Sit in the 
wheelchair so close to the backrest that the upper straps 
support the upper part of your back. Then tighten the straps 
to provide support also to the lower part of the back.
Users with voluminous posteriors will find it beneficial to ad-
just the chair in this way, as this will ensure effective support 
of the lumbar region.

Push handles

The position of the push handles can be adjusted up or 
down to suit the aide.
Unscrew the screws on the backrest tube below the push 
handles, and remove them. Move the push handle up or 
down as required and reinsert the screws. Make sure that 
the screw with the inside thread protrudes completely from 
the backrest tube. Tighten the screws properly.

Wheel lock

Engage the wheel lock by pushing the lever forward.
The lock is infinitely adjustable. To adjust the lock, loosen the 
screws on the bracket and push back the lock far enough to 
ensure that the lock shoe presses 3-5 mm into the tyre when 
the lock is engaged.
Ensure that the screws are tightened properly to keep the 
bracket in the correct position.
Test the wheelchair before use to verify that the locks are 
working correctly. If a wheel lock becomes worn or dama-
ged, it MUST be replaced immediately

 NOTE: 

If you adjust the centre of gravity, the wheel locks 

must be adjusted as well.

 NOTE: 

When transferring in and out of the XXL-Rehab 

Minimaxx wheelchair, 

BOTH 

wheel locks must be engaged.

Rear wheels

By default, the XXL-Rehab Minimaxx wheelchair is fitted 
with solid 24” rear wheels.

Adjusting the centre of gravity

It is possible to adjust the rear wheels’ position in relation to 
your centre of gravity to make it easier to drive the wheel-
chair. Remove the rear wheels by loosening the axle on the 
outside of the wheel and pulling the wheel away from the 
wheelchair frame. Remove the nut on the inside of the axle 
socket, and place the axle socket in the desired position on 
the frame. Move the lock forward or backward accordingly.
Retighten the nut on the inside, and install the wheels as 
instructed in the Assembly section. Finally, adjust the wheel 
locks as instructed in the Wheel lock section.

  WARNING 

–  Adjusting the center of gravity should only be un-

dertaken by trained caregivers. 

–  When the center of gravity is changed, 

THE ANTI-

TIPPERS MUST BE ADJUSTED TO PREVENT THE 
WHEELCHAIR FROM TIPPING BACKWARD. 

–  If the anti-tippers are set incorrectly, it could poten-

tially cause personal injury.

Adjusting the anti-tippers

The position of the anti-tippers can be adjusted in relation 
to your centre of gravity to prevent any potential risk of the 
wheelchair tipping backwards.
Adjust the position of the anti-tippers only when the wheel-
chair is empty.
Unscrew the screws on the wheelchair frame above the 
anti-tippers and remove them. Move the anti-tipper up or 
down as required and reinsert the screws. Make sure that 
the screw with the inside thread protrudes completely from 
the backrest tube. Retighten the screws.
Attempt to tip the wheelchair backwards to check that the 
anti-tippers
prevent the wheelchair from tipping over backwards.

Maintenance and cleaning

Cleaning

Regular cleaning of all surfaces will preserve the wheel-
chair’s appearance and extend its service life. All surfaces 
may be cleaned with a mild soap solution. If required, spray 
the chair with VIRKON and wipe the fabric according to the 
instructions for use.

 

NEVER USE ANY SOLVENTS. 

You can also clean the 

chair by wiping it with spirit.

 

NOTE: 

washing and soaking the backrest upholstery will 

reduce the flame retarding effect.

Maintenance procedure

1.  Check that all nuts and bolts are tight before using the 

XXL-Rehab Minimaxx wheelchair. Check all parts for wear 
and damage, and replace parts where required. Check 
that the wheelchair is properly adjusted to fit the user.

2.  Keep the axles free from dirt and fluff to ensure that the 

mechanism locks correctly and that the wheels can turn 
freely.

3.  Remember to lubricate the axles at least once a month 

(use a 3-in-1 oil or a similar product).

4.  Periodically check the wheels and tyres for cracks and 

wear, and replace as required.

5.  Periodically check that the handrims are securely attac-

hed to the wheel.

 

General notes

In case of doubt, you can always contact the supplier.

In certain cases the XXL-Rehab Minimaxx wheelchair must 
be inspected by the supplier. This applies especially in case 
of:
- cracks or damage to the frame.
- cracks or damage to a welding.

Always contact the supplier before returning a XXL-Rehab 
Minimaxx wheelchair or any part of it. When returning the 
wheelchair, it is important to pack it in a box which is secu-
red to the pallet. Cobi Rehab does not accept liability for 
transport damage to items returned to Cobi Rehab.

Assembly

 


background image

13

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Minimaxx – Folding Wheelchair

Warranty

The XXL-Rehab Minimaxx is covered by one year warranty 
from the invoice date for materials and workmanship. The 
wheelchair frame proper (lower frame) is covered by a five-
year warranty from the invoice date.

Products which have been used for purposes other than 
the intended use; or which have been subject to negligence, 
abuse, improper storage or handling, improper operation, 
unauthorized modifications or damages beyond normal 
wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not cove-
red by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. 

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tam-
pering with any components, will void the warranty.

XXL-Rehab Minimaxx has been manufactured and tested 
in accordance with international standard DS/EN ISO 
12183:2009. 

MANUFACTURER  
AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Safety inspection checklist

Item

Initially

Inspect/ 

adjust  

weekly

Inspect/ 

adjust  

monthly

Inspect/ 

adjust  

periodically

GENERAL

The wheelchair rolls straight 

X

X

WHEEL LOCKS

Do not interfere with tires rolling

X

X

Pivot points are free of wear and slack

X

X

Wheel locks are firm but easy to engage

X

X

BACKREST UPHOLSTERY

Check for tears or damaged straps

X

Ensure backrest upholstery is properly fastened

X

X

X

REAR WHEELS 

Axles lock correctly

X

X

X

When the wheel spins freely in the air, no bending or side movement is 
visible. 

X

X

FRONT CASTERS

Check for resistance by spinning the wheel; the wheel should stop gradually

X

X

The caster rims should be clean and free from oil

X

X

 Note: Wheels and tyres should be periodically checked for cracks and 

wear and should be replaced when required.

X

TYRES

Check for wear

X

X

 Note: Wheels and tyres should be periodically checked for cracks and 

wear and should be replaced when required.

X

CLEANING

Clean armrests and backrest

X

X

X

 


background image

 


background image

 


background image

04-20

18

 

 |  

B

RUGS

ANVISNING

 XXL

-R

ehab Minimaxx – Manuel kør

es

tol

 

 |  

USER MANU

AL

 XXL

-R

ehab Minimaxx – F

olding Wheelchair

COBI REHAB

  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com

maury

a

thome

.dk