PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Coala Life Coala Installation Manual

Coala Life Coala Installation Manual

Made by: Coala Life
Type: Installation Guide
Category: Health Care Products
Pages: 6
Size: 0.99 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

INSTALLATIONSGUIDE /

 

INSTALLATION GUIDE

®

 


background image

DIN COALA

          

1) Coala Hjärtmonitor  2) Laddningsstation  3) USB-sladd 

4) Laddare  5) Resefodral  6) Skydd med band och clip on 

1) The Coala Heart Monitor  2) Charge station  3) USB-cable 

4) Wall adapter  5) Travel bag  6) Cover with strap and clip on  

1

5

6

2

3

4

YOUR COALA

 

Välkommen att följa ditt hjärta

Welcome to follow your heart

 


background image

LADDA DIN COALA

CHARGE YOUR COALA

LADDA NER COALA APP

DOWNLOAD COALA APP

1

2

EASY STEPS TO GET STARTED

KOM IGÅNG GENOM NÅGRA ENKLA STEG

Download Coala App from the Apple App Store or Google 

Play. Follow the instructions for installation on 

your smartphone.

Ladda ner Coala App från Apple App Store eller Google 

Play. Följ instruktioner för installation på din smartphone.

The Coala shows a blue light once 

it is fully charged, around 2 hrs 

charging time.

Coala lyser blått när den är färdig- 

laddad, ca 2h laddningstid.

 


background image

LÄR KÄNNA DIN COALA 

GET TO KNOW YOUR COALA

3

HEART BUTTON

Start a recording

HJÄRTKNAPP

Börja spela in

ON/OFF BUTTON 

PÅ/AV KNAPP

LED - 

Indicates the 

status of your Coala*

LED - 

Visar  

Coalans status*

   Blue blinking  - Charging
   Blue - Fully charged
   Green blinking - Power on
   Green - Recording of heart sounds
   Yellow blinking - Low battery indication
   For more information, 
   please see the user manual.

* LIGHT INDICATION:

   Blått blinkande  - Laddar
   Blått - Färdigladdad
   Grönt blinkande - På
   Grönt - Spelar in hjärtljud
   Gult blinkande - Låg batterinivå
   För mer information vg se 
   användarmanualen.

* LAMPANS FÄRG BETYDER:

BUILT-IN

DIGITAL ECG

   INBYGGD 

   DIGITAL EKG

CHARGING CONNECTOR

Connect with charge station

LADDNINGSKONTAKT

Kopplas till laddningsstation

Hold against chest to record 

heart sounds

DIGITAL STETHOSCOPE

Håll mot bröstkorgen för 

att spela in hjärtljuden

DIGITALT STETOSKOP

E

E

E

 


background image

ENKLA SÄTT ATT TA MED DIN COALA

EASY WAYS TO CARRY YOUR COALA 

 

4

I

n the travel bag

I resefodralet

Clean your Coala with the travel bag

Rengör din Coala med resefodralet

With cover and clipped on to your 

bag or pocket

Med skydd och clip on som kan 

fästas i väska eller byxficka

 


background image

FÖLJ DITT HJÄRTA

För tips och vägledning kring hur du använder din Coala 

på bästa sätt, se användarmanualen på www.coalalife.com 

eller för support vänligen maila support@coalalife.com.

For tips and guidance on how to use your Coala the best 

way, see the user manual on www.coalalife.com or for 

support please email support@coalalife.com.