PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Clint H2 Quick Manual

Clint H2 Quick Manual

Made by: Clint
Type: Quick Guide
Category: Adapter
Pages: 16
Size: 4.76 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 


background image

…Det handler om at lytte

www.clintdigital.com

1

Kom godt igang

Model:

H2

Internet/DAB/DAB+ Radio Adapter

 


background image

…Det handler om at lytte

www.clintdigital.com

2

Forberedelse før ibrugtagning

Før at man kan begynde at benytte internet radio adapteren, er nedenstående nødvendigt:

1.

En strømtilslutning til adapteren og tilslutning af strømforsyningen.

2.

En bredbånds internet forbindelse.

Bemærk: En internet forbindelse er ikke nødvendig for at kunne lytte til DAB/DAB+.

3.

Et trådløst access point tilsluttet til internettet. (En trådløs router anbefales).

4.

Hvis det trådløse netværk er krypteret med enten WEP (Wired Equivalent Privacy) eller

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) data kryptering, er det vigtigt at password/koden til

dette kendes.

5.

Et eksisterende hi-fi eller home entertainment system (forstærker) med RCA eller optisk

input.

Hvordan skiftes der mellem de forskellige funktioner på adapteren?

Ved at trykke på ”Mode” ´knappen på fjernbetjeningen kan der skiftes imellem de tilgængelige

muligheder (1-3). Adapteren har tre forskellige tilstande. Disse er: Internet Radio, Music Player

mode, DAB/DAB+.

1) Internet Radio

Lyt til tusindvis af radio stationer

2) Music Player

Musik streaming fra lokalt netværk (Wi-Fi)

3) DAB/DAB+ Radio

Lyt til lokal DAB/DAB+ Radio

Using Internet Radio

Tryk på “Mode” knappen indtil displayet viser “Internet Radio”.

Første gang internet radio skal benyttes kræver det at der oprettes forbindelse til internettet.

Dette sker ved hjælp af Setup Wizard. Adapteren er sat til at starte Setup wizard første gang

adapteren tændes eller efter at der er blevet foretaget en factory reset. Følg nedenstående guide

for at tilslutte. Hvis der “blot” ønskes at foretage tilslutning til internettet følges guiden fra punkt

9.

1. Vær opmærksom på at der er en tilgængelig trådløs internetforbindelse og at

password/kode til netværket kendes. (Password/Kode er kun nødvendigt hvis netværket er

krypteret).

2. Tænd for adapteren.

3. Vælg Yes.

 


background image

…Det handler om at lytte

www.clintdigital.com

3

4. Vælg 12 eller 24 timers format.

5. Vælg hvordan tid og dato skal opdateres (network anbefales)

6. Vælg tidszone. (+01:00 for Danmark)

7. Vælg om sommertid skal være slået til/on eller fra/off.

8. Vælg WLAN region.

9. Network wizard scanning.

 


background image

…Det handler om at lytte

www.clintdigital.com

4

10. Vælg SSID (Router). SSID = Navnet på det netværk der skal tilsluttes.

11. Indtast Password/Kode (Hvis netværket er krypteret). Benyt navigations knapperne på

fjernbetjeningen til at indtaste “Password” . Tryk på

 på fjernbetjeningen for at bekræfte

valg. Når hele passwordet er korrekt indtastet vælges OK. Vælg “BKSP” for at slette

indtastning eller “Cancel” for at annullere.

12. Vælg Internet radio > Station list > stations

13. Vælg Location, Genre, Search stations, popular stations eller new stations.

14. Vælg radio station.

15. Rigtig god fornøjelse.

 


background image

…Det handler om at lytte

www.clintdigital.com

5

Music Player (Musik Streaming).

Tryk på “Mode” på fjernbetjeningen indtil displayet viser Music Player. Benyt navigations

knapperne på fjernbetjeningen til at vælge imellem de forskellige muligheder. (Shared media,

Repeat play, Shuffle play etc.)

Vælg en musikfil for at starte afspilning. Rigtig god fornøjelse.

Music Player funktionen kræver, ligesom Internet Radio funktionen, en netværks tilslutning for at

fungere (Hvis der ikke allerede er tilsluttet til netværket følg venligst internet wizard guiden fra

side 3, punkt 9). Desuden er det vigtigt at der er delte filer (shared Media eller shared files)

tilgængelige på netværket. Eller kan adapteren ikke finde nogen filer at afspille. For information

omkring deling af filer (sharing) henvises til hjælpe funktionen på det benyttede styresystem.

DAB/DAB+ Radio

Tryk på “Mode” på fjernbetjeningen indtil displayet viser DAB Radio. Første gang DAB vælges vil

adapteren automatisk søge efter tilgængelige radio stationer. Benyt navigations knapperne til at

bladre imellem de tilgængelige stationer. Tryk på

 ”SELECT” for at bekræfte valg.

BEMÆRK! Når der lyttes til DAB/DAB+ skal antennen trækkes ud i fuld længde. Antennen er ikke

nødvendig når der lyttes til Internet radio stationer eller music streaming.

Beskrivelse af fjernbetjeningen:

For at navigere rundt i adapterens menuer benyttes navigations knapperne samt SELECT knappen til at bekræfte valget.

Ovenstående er en quick guide der giver de basale informationer det kræves for at benytte adapteren. For yderligere

information omkring adapterens mange muligheder henvises til den fulde manual.

Har de brug for hjælp? Kontakt vores lokale hotline service center. Se mere på

www.clintdigital.com

Tænd/Sluk

Navigations og select
(OK) knap

Menu Knap
(Viser Menuen)

Alarm Opsætning

Snooze Opsætning

Preset (Favorit) knap

Mute (Lyd Til/Fra)

Volume Op/Ned

Mode knap (Skift
imellem DAB /
Internet /Music
player funktion)

Viser tid/dato

Info knap (Skifter
imellem vist radio
information)

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

1

Käyttöopas

Malli:

H2

Internet-/DAB-/DAB+-radiovastaanotin

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

2

Ennen käytön aloittamista

Ennen Internet-radiovastaanottimen käyttöä:

1. Kytke virtasovitin radioon ja 220 V:n pistorasiaan.

2. Tarkista, että sinulla on toimiva Internet-laajakaistayhteys.

Huomautus: laajakaistayhteyttä ei tarvita DAB /DAB+-lähetysten kuuntelemiseen.

3. Yhdistä langaton yhteyspiste Internet-laajakaistayhteyteen. Reitittimen käyttö on

suositeltavaa.

4. Jos langaton verkkosi käyttää WEP (Wired Equivalent Privacy) tai WPA (Wi-Fi Protected

Access) -suojausta, et saa verkkoon yhteyttä ilman WEP- tai WPA-koodiasi.

5. Tarvitset hifi- tai kotiviihdejärjestelmän, jossa on RCA-tulo.

H2-radiovastaanottimen eri toimintojen valitseminen.

Kaukosäätimen Mode-painikkeella voi vaihtaa käytettävissä olevien toimintojen (1–3) välillä.

Radiossa on 3 eri tilaa eli toimintoa: Internet Radio (Internet-radio), Music Player (musiikkisoitin)

ja DAB Radio (DAB-radio).

1) Internet Radio (Internet-radio)

Kuuntele tuhansia radioasemia

2) Music Player (Musiikkisoitin)

Suoratoista musiikkia kotiverkon

kautta (Wi-Fi)

3) DAB Radio (DAB-radio)

Kuuntele paikallista DAB/DAB+-

radiota

Internet Radio (Internet-radio) -toiminnon käyttäminen

Paina kaukosäätimen Mode-painiketta, kunnes näytöllä lukee Internet Radio (Internet-radio).

Kun kuuntelet Internet-radioasemia ensimmäistä kertaa, sinun pitää määrittää verkkoyhteys.

Verkon määrittäminen tehdään ohjatun toiminnon avulla. Ohjattu toiminto käynnistyy

automaattisesti, kun Internet-radio valitaan ensimmäistä kertaa

tai kun tehdasasetukset on palautettu (seuraa alla olevia ohjeita kohdasta 1). Jos haluat

pelkästään luoda uuden Internet-yhteyden, seuraa alla olevia ohjeita kohdasta 9.

1. Tarkista ensin, että Internet-yhteys on käytettävissä ja että tiedät tunnuksen/salasanan,

jos yhteys on suojattu. (Tunnus/salasana tarvitaan vain, jos Wi-Fi-verkko on suojattu).

2. Käynnistä radio.

3. Valitse Yes (Kyllä).

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

3

4. Valitse, näytetäänkö kellonaika 12 vai 24 tunnin muodossa.

5. Valitse kellonajan ja päivämäärän päivitystapa (on suositeltavaa valita Update from

network (Päivitys verkon kautta)).

6. Valitse aikavyöhykkeesi.

7. Valitse, onko kesäaika käytössä (On) vai pois käytöstä (Off).

8. Valitse WLAN-alue.

9. Ohjattu verkon määritystoiminto suorittaa hakua.

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

4

10. Valitse SSID (reititin). SSID = langattoman verkkosi nimi.

11. Anna tunnus/salasana (jos verkko on suojattu). Kirjoita salasana kaukosäätimen

navigointipainikkeiden avulla. Vahvista valitsemasi merkki painamalla kaukosäätimen

-

painiketta. Kun salasana on valmis, jatka valitsemalla OK. Voit poistaa edellisen valinnan

näytön BKSP-painikkeella ja peruuttaa Cancel-painikkeella.

12. Valitse Internet radio (Internet-radio) > Station list (Asemaluettelo) > stations (asemat)

13. Valitse Location (Sijainti), Genre (Lajityyppi), Search stations (Hae asemia), Popular

stations (Suositut asemat) tai New stations (Uudet asemat).

14. Valitse radioasema.

15. Kuuntele.

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

5

Musiikin suoratoistaminen Music Player (Musiikkisoitin) -toiminnolla.

Paina kaukosäätimen Mode-painiketta, kunnes näytöllä lukee Music Player (Musiikkisoitin). Valitse

toiminto navigointipainikkeilla: Shared media (Jaetut mediatiedostot), Repeat play

(Uudelleentoisto), Shuffle play (Satunnaistoisto), jne.

Aloita toisto valitsemalla musiikkitiedosto. Kuuntele.

Music Player (Musiikkisoitin) -toiminto tarvitsee Internet-radion tavoin verkkoyhteyden

toimiakseen (jos yhteyttä ei ole luotu, seuraa yllä olevia Internet-yhteyden määritysohjeita

kohdasta 9). Toiminto tarvitsee myös jollakin kotiverkossa olevalla tietokoneella jaettuja

mediatiedostoja, joita se voi toistaa. Lisätietoja tiedostojen jakamisesta saat käyttöjärjestelmäsi

ohjeista (esim. Windows).

DAB Radio (DAB-radio) -toiminnon käyttäminen

Paina kaukosäätimen Mode-painiketta, kunnes näytöllä lukee DAB Radio (DAB-radio). Kun DAB-

tila valitaan ensimmäisen kerran, vastaanotin etsii automaattisesti saatavilla olevat radioasemat.

Valitse haluamasi radioasema navigointipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla

-painiketta.

Kuuntele.

HUOMAUTUS Kun kuuntelet DAB-radiota, avaa antenni täyteen pituuteen ja säädä se sopivaan

asentoon. Antennia ei tarvita, kun kuunnellaan Internet-radiota tai suoratoistetaan musiikkia

musiikkisoittimella.

Kaukosäätimen painikkeet:

Liiku radiovastaanottimen valikoissa navigointipainikkeilla ja vahvista valinnat valintapainikkeella.

Tämä on pikaopas, jossa kerrotaan uuden laitteesi peruskäytöstä. Lisätietoja laitteen käytöstä saat mukana toimitetusta

englanninkielisestä käyttöoppaasta

tai ottamalla yhteyttä paikalliseen puhelintukeen. Lisätietoja osoitteessa

www.clintdigital.com

Käynnistää
tai
sammuttaa
laitteen

Navigointipainikke
et ja valintapainike

Valikkopainike
(avaa valikon)

Hälytyksen asetus

Torkun asetus

Pikavalintapainike

Mykistys (ääni
päälle/pois)

Äänenvoimakku
uden säätö

Mode-painike
(valitse DAB+-,
Internet- tai
musiikkisoitin-
toiminto)

Kellonajan
asetus

Tietopainike
(muuttaa
radion tietoja)

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

1

Quick Guide

Model:

H2

Internet/DAB/DAB+ Radio Adaptor

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

2

Before you start

Before you can use your internet radio adaptor, you need the following:

1.

First connect the power adaptor to the radio and your 220V wall connector/plug.

2.

A broadband internet connection.

Note: A broadband internet connection is not needed for listening to DAB/DAB+.

3.

A wireless access point connected to your broadband internet. Via a router is

recommended.

4.

If your wireless network is configured to use WEP (Wired Equivalent Privacy) or WPA (Wi-Fi

Protected Access) data encryption, it is essential that you know your WEP or WPA code to

connect to your network.

5.

An existing hi-fi or home entertainment system with RCA input.

How to change between the different functions of your H2 Radio adaptor.

By pressing the ”Mode” button on the remote control you can change between the functions

available (1-3). The radio has totally 3 different modes (functions) which is Internet Radio, Music

Player mode, DAB.

1) Internet Radio Mode

Listen to thousands of radio stations

2) Music Player Mode

Music streaming from your network (Wi-Fi)

3) DAB Radio Mode

Listen to local DAB/DAB+ Radio

Using Internet Radio

Press “Mode” button until display says “Internet Radio”.

The first time you want to connect to the internet for listening to internet radio stations, you will

have to set up the network connection. This is done with the Internet Wizard. The radio has been

configured to automatically run the Internet Wizard when you enter the Internet Radio

mode for the first time or if the adaptor has been re-started after a factory reset (then please

follow below guide from section 1). If the adaptor “just” needs to make an internet connection

then follow the guide from section 9.

1. First make sure that an internet connection is available and the key / passphrase are

known if encrypted. (Key/Code is only needed if the Wi-Fi network is encrypted).

2. Power on the radio.

3. Choose Yes.

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

3

4. Choose 12 or 24 hour format.

5. Choose how time and date shall update (network is recommended)

6. Choose your time zone.

7. Choose daylight savings on or off.

8. Select WLAN region.

9. Network wizard scanning.

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

4

10. Choose SSID (Router). SSID = the name of your wireless network.

11. Enter Key / Passphrase (If the network is encrypted). Enter “Password” by using the

navigations buttons on the remote control. Press

 on remote to confirm choice. When

the whole password is entered correctly choose OK to proceed. Choose “BKSP” to clear

previous and “Cancel” to cancel.

12. Choose Internet radio > Station list > stations

13. Choose Location, Genre, Search stations, popular stations or new stations.

14. Choose radio station.

15. Enjoy music playback.

 


background image

…it’s all about listening

www.clintdigital.com

5

Use of Music Player function (Music Player Mode) Music Streaming.

Press “Mode” on the remote control to choose Music Player. Use the navigation buttons on the

remote to choose between the different options. (Shared media, Repeat play, Shuffle play etc.)

Choose music file to start playback. Enjoy music.

The Music Player Mode (function) requires, like Internet Radio Mode, a network connection to

work (If not already connected please follow the internet wizard guide above from section 9). Also

you must make sure to have shared Media or shared files available on one or more of your

network computers. Otherwise the radio cannot find any music files to play. For information on

how to enable sharing of media and/or files please refer to the help function of your OS

(Operating system, ex. Windows).

Use of DAB Radio (DAB Radio Mode)

Press “Mode” on the remote control to choose DAB Radio. First time DAB is chosen the radio will

automatically scan for available stations. Use the navigation buttons to choose between available

stations. Press

 ”SELECT” to confirm choice. Enjoy the music.

NOTE! When listening to DAB the antenna should be fully extended and adjusted. Antenna is not

needed for listening to Internet radio stations or music streaming via the music player function.

Remote Control description:

To navigate through the menus of the radio adaptor please use the Navigation buttons and the SELECT button to confirm

your choices.

The above is a quick user guide which usually gives you all basic information about operating your new audio system. For

other usage issues please refer to the full English manual included.

Or contact your local hotline service center. Please see more at

www.clintdigital.com

Power On/Off

Navigation and select
button

Menu button
(Enters Menu)

Alarm setting

Snooze setting

Preset button

Mute (Sound On/Off)

Volume Up/Down

Mode button (select
DAB+/Internet
/Music player
function)

time setting

Info button
(changes radio
info)