PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. 4d Shaner SB248B Instruction Manual

4d Shaner SB248B Instruction Manual

RQ9716

Made by: 4d Shaner
Type: Instruction Manual
Category: Electric Shaver
Pages: 23
Size: 0.36 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

SB248B / RQ9716 
 

 
 

 
 

4 IN 1 VIJFKOPS-SCHEERAPPARAAT  

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

 

 
Voordat je het product gaat gebruiken, eerst de handleiding aandachtig lezen en deze goed 
bijhouden voor later. 
1.  Enkel de bijgeleverde oplader mag worden gebruikt. 
2.  Alleen adapters gebruiken die door de fabrikant zijn aangeraden. Enkel de bijgeleverde 

adapter aanwenden. 

3.  Het scheerapparaat nooit gebruiken met een defecte oplader. De beschadigde oplader 

vervangen door een nieuwe van hetzelfde type. 

4.  De ideale oplaad- en bewaartemperatuur voor dit product schommelt tussen 5°C en 35°C. 
5.  De oplader niet in water onderdompelen (Fig. 1).  
6.  De oplader uittrekken voordat je het scheerapparaat reinigt onder stromend water.  

    

 

 
7.  Bij gebruik van warm water altijd oppassen voor verwonding van de handen (Fig. 2).  
8.  Dit scheerapparaat alleen gebruiken voor de toepassingen die vermeld staan in de 

gebruiksaanwijzing.  

9.  Wanneer het elektrische scheerapparaat tijdens het gebruik in het water valt, dit nooit 

aanraken. Onmiddellijk uittrekken. 

10. Het scheerapparaat nooit ergens plaatsen of bewaren waar het in de badkuip of de gootsteen 

kan vallen. 

11. Na gebruik het scheerapparaat altijd onmiddellijk uit het stopcontact trekken, behalve wanneer 

het aan het opladen is.  

12. Het scheerapparaat en de adapter niet op warme oppervlakten zetten.  
13. Nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat steken of laten vallen.  
14. Het scheerapparaat nooit buiten laten opladen of insteken en het ook nooit gebruiken in 

ruimten waar wordt gewerkt met aërosolproducten (spuitbussen).  

15. Het apparaat nooit gebruiken met een beschadigde of afgebroken kam, want dan kan je je 

gezicht verwonden.  

16. Het apparaat niet in volle zon of in de buurt van een verwarmingssysteem opladen of plaatsen 

en ook niet op een natte plek. Hierdoor zouden immers stroringen kunnen ontstaan. 

17. Het scheerapparaat niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. 

 

WAARSCHUWING!  

  Dit  toestel  mag  niet  worden  gebruikt  door  mensen  met  beperkte  lichamelijke, 

zintuiglijke  of  mentale  capaciteiten  of  gebrek  aan  ervaring  en  kennis  (dit  geldt  dus 
ook voor kinderen), tenzij ze worden bijgestaan door iemand die voor hun veiligheid 
instaat  of  indien  ze  van  deze  persoon  de  nodige  gebruiksinstructies  hebben 
gekregen. 

 

  Kinderen  moeten  steeds  onder  toezicht  staan,  om  te  voorkomen  dat  ze  het  met 

toestel gaan spelen. 

 

  Alleen  de  scheerkop  mag  worden  afgespoeld;  de  romp  van  het  apparaat  mag  niet 

worden ondergedompeld in water. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

A. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

 


background image

 
 
 
 

 

 

a.  Romp 
b. Oplader 
c. Tondeuse kam 
d. Tondeuse 
e. Smeerolie 
f.  Neustrimmer 
g. Oplaadstation 
h. Tandenborstel 
i.  Borsteltje 
j.  Opzetstuk voor 
tandenborstel 

 

 
 
 

Het scheerapparaat wordt door de fabrikant opgeladen en is dus normaal gezien klaar voor 
gebruik. Als het toch moeten worden opgeladen, ga dan als volgt te werk:  

 

1.  Het  scheerapparaat  in  het  oplaadstation  plaatsen 
(Fig. 3).  
2. De oplader insteken.  
3. Het oplaadlampje gaat branden (Fig. 4).  
4.  Zodra  het  toestel  volledig  is  opgeladen,  de  lader 
uittrekken en het scheerapparaat uit het oplaadstation 
nemen.  

 

 

 

Opmerking:  
Tijdens  het  opladen  is  het  lampje  rood  en  het  wordt.  Raadpleeg  de  tabel  hierna  voor  de  juiste 
oplaadtijd en laat het apparaat ook die volledig tijd opladen.  

Oplaadtijd vóór het eerste gebruik:  

16 uur  

Oplaadtijd bij een volgend gebruik: 

6-9 uur  

Autonomie volledig opgeladen apparaat: 

25 minuten 

 

LAAT HET APPARAAT NIET LANGER DAN 24 UUR IN HET STOPCONTACT STEKEN! 
 
 

 
 

a.  Hoe gebruiken? 
- Scheren  
1. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.  
2. Beweeg de scheerkop snel over de huid, in rechte lijnen en cirkels (Fig. 5).  
3. Plaats de beschermdop op de scheerkop na elk gebruik (Fig. 6).  

 
 
 
 
 
 

b.  Reiniging en onderhoud 
 
- Scheerapparaat  
Voor  een  optimaal  scheerresultaat  moet  het  scheerapparaat  regelmatig  worden  gereinigd.  De 
scheerkop en de metalen folie aan de binnenkant kunnen met water worden afgespoeld, maar je 

B. ONDERDELEN

 

D. HANDLEIDING VOOR SCHEREN EN TRIMMEN 

C. HET SCHEERAPPARAAT OPLADEN  

 


background image

kunt  ook  het  reinigingsborsteltje  (meegeleverd)  gebruiken  om  na  elke  scheerbeurt  de 
scheerbladen en de binnenkant proper te maken.  
1.  Zet het scheerapparaat uit (Fig. 7).  
2.  Plooi een voor een de vier scheerblokken naar buiten, draai en trek de middelste scheerkop uit 

in de richting van de pijl die erop staat.  

3.  Houd het vijfkoppige scheergedeelte en de metalen folie een tijdje onder warm stromend water 

(Fig. 8 & 9). Zorg ervoor dat zowel de scheerkop als de metalen folie grondig worden gereinigd 
aan de binnenkant.  

4.  Reinig de buitenkant.  
5.  Sluit de volledige scheerkop en schud het overtollige water eruit (Fig. 10). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

a.  Hoe gebruiken? 

1.  Schakel  de  stroom  uit,  neem  de  scheerkop  af  (Fig.11)  en  plaats  de  tondeuse  kop  op  het 

scheerapparaat (Fig. 12).    

2.  Klik het kamopzetstuk aan beide kanten vast. Zorg ervoor dat dit opzetstuk op de juiste manier 

wordt vastgezet (Fig. 13).    

3.  De kam accessoire heeft een lengte: "3 mm", voor het scheren van haar (Fig. 14).

 

4.  Zet  de  schakelaar  aan  en  beweeg  de  tondeuse  langzaam  over  het  haar.  Voor  een  goed 

resultaat moet er tegen de haargroeirichting in worden geknipt.  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  Reinigen en smeren 

1. Neem de kop af en reinig de trimmer of de tondeuse met een borsteltje. De trimmer kun je ook 
afspoelen.  
2. Gebruik geen agressieve producten om het apparaat te reinigen, ook geen alcohol, petroleum, 
aceton enzovoort.  
3. Het apparaat moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd.  
4. Breng om de drie maanden een beetje smeerolie aan voor een optimaal knipresultaat. Neem de 
kam eruit en druppel er een beetje olie in (Fig. 15).  
 
 
 
 
 

Opmerking: 
1. Zorg ervoor dat je de handen niet verwondt bij gebruik van warm water. 
2. Droog de scheerkop niet af met een handdoek of een papieren zakdoek, want zo 
kun je deze beschadigen. 

 

Opmerking: 
1. Als je de tondeuse moeilijk kunt opzetten, toch niet te hard drukken. Het kan best zijn 
dat je verkeerd duwt op de driehoeksringen aan de binnenkant. Zet de schakelaar aan en 
vervang de kop. 
2. Kam de haren tegen de haargroeirichting in. 
3. Zorg ervoor dat de haren proper en droog zijn. Het apparaat niet op nat haar gebruiken. 

E. TONDEUSE GEBRUIKSAANWIJZING 

 


background image

 
 
 
a. Hoe gebruiken?
 
- De neus trimmen 
1.  Schakel de stroom uit, neem de scheerkop af en plaats de neustrimmer op het apparaat (Fig. 

16).  

2.  Zorg ervoor dat je neus proper is. 
3.  Zet de schakelaar aan, breng de trimmer naar je neus en draai deze rond om de lange haren 

uit je neus te verwijderen (Fig. 17).  

 
b. De oren trimmen  
1.   Reinig de buitenkant van je oor en verwijder alle oorsmeer.  
2.   Zet de schakelaar aan en breng de punt van de trimmer naar je oor om zo de lange haren in je 

oor te knippen.  

3.   Breng de trimmer langzaam naar je oorschelp (Fig. 18).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gebruiken? 
1.  Schakel  de  stroom  uit  en  neem  de scheerkop  af.  Steek  de  tandenborstel  in  het  bijbehorende 

opzetstuk (Fig. 19) en plaats het geheel op het scheerapparaat (Fig. 20).  

2.  Doe  tandpasta  op  de  tandenborstel,  breng  de  borstel  in  de  mond,  zet  de  schakelaar  aan  en 

begin te poetsen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. HANDLEIDING VOOR HET TRIMMEN VAN NEUS EN OREN 

G. HANDLEIDING VOOR DE TANDENBORSTEL  

Opmerking: 
1.  Als je de trimmer moeilijk kunt opzetten, toch niet te hard drukken. Het kan best zijn 

dat je verkeerd duwt op de driehoeksringen aan de binnenkant. Zet de schakelaar 
aan en vervang de kop. 

2.  Om het kriebelen te verminderen houdt je de tip van de trimmer best heel kort tegen 

de huid. 

3.  Ga niet korter dan 0,5 cm bij het trimmen van de haren in je neus of je oor. 

Opmerking: 
1.  Als je de tandenborstel moeilijk kunt opzetten, toch niet te hard drukken. Het kan best 

zijn dat je verkeerd duwt op de driehoeksringen aan de binnenkant. Zet de schakelaar 
aan en vervang de kop. 

2.  De eerste keer zal het een beetje prikken en zal het ook verdoofd aanvoelen. Dit 

prikkelend en verdoofd gevoel zal minder onaangenaam worden en geleidelijk 
verdwijnen naarmate je tanden en tandvlees aan dit soort poetsen gewend raken. 

3.  Na gebruik de tandenborstel niet samen met de andere accessoires opbergen. 
4.  Op het begin kan je tandvlees een beetje bloeden. Normaal stopt dit bloeden na een 

paar dagen. Als het na 2 weken nog niet is opgehouden, moet je een tandarts 
raadplegen.
 

 


background image

 
 
 
 
1 herlaadbare batterij: 2 x AA Ni-MH, 700mAh, 1.2V

 

1 adapter: Ingang: 220-240V

~

~

~

~    

 50/60Hz  

 

                  Uitgang:   3V

 150mA

  

 
Opmerking: 

1.  De  batterij  mag  nooit  uit  het  apparaat  worden  gehaald,  behalve  natuurlijk  wanneer 

deze volledig is opgebruikt.   

2.  Trek de oplader uit het stopcontact en trek deze ook uit het scheerapparaat.   
3.  Laat het scheerapparaat draaien totdat de batterij volledig leeg is. Schroef de bout los 

en open het apparaat (Fig. 21).  

4.  Steek het scheerapparaat niet in nadat de batterij is verwijderd.  
5.   

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal 

inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor 
bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en 
stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. 
Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een 
persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.  
 

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC

 

H. BATTERIJEN 

 


background image

SB248B / RQ9716 
 
 
 

 

 

 
 

4N1 FIVE HEAD SHAVER 

 

INSTRUCTION MANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 
 

Before using the product, please read the operating instruction carefully and keep properly for 
future reference. 
18. Only the included charger can be used. 
19. Do not use an adapter not recommended by the manufacturer. Only use the adapter supplied. 
20. Never operate this shaver if the charger is damaged. Please replace the damaged one by a 

new one with the original type. 

21. The temperature for the product’s charge and storage should be between 5°C to 35°C. 
22. Do not submerge the charger in water (Fig 1).  
23. Unplug the charger before cleaning the shaver with running water.  

    

 

24. Be careful when using hot water to avoid any harm to hands (Fig 2).  
25. Use this shaver only for its intended household use as described in this manual.  
26. Do not reach for an electric shaver in charging operation that has fallen into water. Unplug 

immediately. 

27. Do not place or store a shaver where it can fall or be pulled into a tub or sink. 
28. Always unplug this shaver from the electrical outlet immediately after use, except when shaver 

is (re)charging. 

29. Keep the shaver and adaptor away from heated surfaces. 
30. Never drop or insert any object into any opening. 
31. Do not charge or plug in the shaver outdoors or operate where aerosol (spray) products are 

being used. 

32. Do not use this shaver with a damaged or broken comb, as facial injury may occur. 
33. Do not charge or place the device in the direct sunshine or near a heating system or a wet 

place. Otherwise troubles may occur. 

34. Never put the shaver in direct sunlight. 

WARNING!  

  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical,  sensory  or  mental  capabilities,  or  lack  of  experience  and  knowledge, 
unless  they  have  been  given  supervision  or  instruction  concerning  use  of  the 
appliance by a person responsible for their safety. 

 

  Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 

 

Only the shaver head can be washed and the body should not be soaked in water

 

 
 
 

 

 

a. Shaver body 
b. Charger 
c. Hair trimmer comb 
d. Hair trimmer  
e. Lubricating oil 
f.  Nose trimmer head 
g. Charging stand 
h. Toothbrush head 
i. Brush 
j. Toothbrush head lever 
 

 

B. PART IDENTIFICATION

 

A. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  

 


background image

 
 
 

The shaver is delivered pre-charged, and is normally ready for use. However if it needs to be 
recharged, proceed as follows: 

 

1. Place the shaver on the Charging stand (Fig 3).  
2. Plug in the charger.  
3. The charge indicator lights up (Fig 4).  
4.  After  the  full  charge,  unplug  the  charger  and  take 
the shaver away from the charging stand.  

 

 

 
 

Note:  
The indicator remains red during the period of charging, In order to know the charging time, please 
refer to the table below, and make sure to comply with the time specified 

Charging time before first use:  

16 hours  

Charging time for next uses: 

6-9 hours  

Autonomy after being fully charged:  

25 mn 

 

DO  NOT  LEAVE  THE  PRODUCT  CONNECTED  TO  THE  POWER  SUPPLY  MORE  THAN  24 
HOURS! 
 

 
 

 

c.  How to use 
- Shaving      
1. Press the button ON/OFF to start the shaver.  
2. Make the shaver head part move quickly on the skin in straight lines and circles (Fig 5).  
3. Cover the shaver's protective cover after each use (Fig 6).  
 

 
 
 
 
 
 

d.  Cleaning and Maintenance 
 
- Shaver  
To ensure a better shaving effect, the shaver must be cleaned regularly. You can wash the shaver 
head part and the foil inside surface with water. Also, you can use the cleaning brush (included) to 
clean the blades and the foil inside surface each time after using. 
 
6.  Stop the shaver(Fig 7).  
7.  Pull away the four shaver hands on the side one by one. 
8.  Clean the five shaver head part and the foil inside surface for some time with hot running water 

(Fig  8&9).  Make  sure  the  inside  of  both  the  shaver  head  part  and  the  foil  inside  surface  has 
been cleaned thoroughly. 

9.  Wash the product’s surface.  
10. Close the shaver head part and throw off surplus water(Fig 10). 

 

 
 
 

D. SHAVING & TRIMMING INSTRUCTION  

C. CHARGING THE SHAVER  

 


background image

 
 
 
 
 

 

 
 

 

c.  How to use 

5.  Cut  off  the  electrical  source,  take  off  the  shaver  head  (Fig  11),  and  put  on  the  hair  trimmer 

head (Fig 12).  

6.  Put on the comb accessory to slot side. Make sure the comb accessory has already fixed on 

slot side in true way (Fig 13).  

7.  The comb accessory has one length “3mm” for trimming hair (Fig 14). 
8.  Turn on the switch, use it above hair slowly. For good clip effect, please use the product in the 

direction against hair’s growing . 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 

d.  Cleanness and Lubricate 

1.  Take  off  the  hair  clipper  head,  use  brush  to  clean  the  trimmer  or  clipper,  or  wash  the  trimmer 
head.  
2. Do not use abrasive, alcohol, gasoline or acetone etc. liquid to wash the product.  
3. You should clean the product immediately after using.  
4. For best clip effect, please add some lubricating oil every three months. Disjoin the comb saw 
tooth to outside, then add the oil into comb saw tooth. (Fig 15).  
 
 
 
a. How to use
 
- Trim nose hair 
4.  Cut off the electrical source; take off the shaver head, put on the nose trimmer head (Fig 16).  
5.  Make sure your nose is clean 
6.  Turn  on  the  switch,  put  the  nose  trimmer  towards  your  inside  nose,  turn  the  nose  trimmer  to 

clip your long nose hair (Fig 17).  

 
b. Clip ear hair  
1.   Clean outside ear, make sure no earwax.  
2.   Turn on the switch then put the trimmer tip towards your ear to clip your long ear hair.  
3.   Put the trimmer tip towards your outside earlap slowly (Fig 18). 

 

                

 

 
 
 
 
 
 

E. HAIR TRIMMER INSTRUCTION 

F. NOSE & EAR TRIMMER INSTRUCTION  

Note: 
1. Be careful when using hot water to avoid doing harm to hands. 
2. Do not wipe the shaver head part with a towel or paper issues, which may cause 
damages to the shaver head. 
 

Note: 
1. Don’t press too heavily if it’s difficult to put on hair clipper head. Maybe you have not 
aimed at right position for triangle rings inside. You can turn on the switch then change 
the head. 
2. Please comb your hair according to hair growth direction against hair’s growing. 
3. Make sure you hair is clean and dry. Do not use the product on wet hair. 

Note: 
4.  Don’t press too heavily if it’s difficult to put nose trimmer head on. Maybe you have 

not aimed at right position for triangle rings inside. You can turn on the switch then 
change the head. 

5.  To reduce itch, you should put one side of the nose trimmer tip close your skin 
6.  Do not exceed 0.5cm for nose trimmer length inside your nose or your ear.  

 


background image

 
 
 
 
How to use 
3.  Cut  off  the  electrical  source,  take  off  shaver  head.    Connect  toothbrush  head  with  lever  (Fig 

19). Then put toothbrush head to the shaver body (Fig 20).  

4.  Put  suitable  toothpaste  to  brush,  put  the  toothbrush  into  your  mouth,  turn  on  the  switch  and 

gum completely. 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 rechargeable battery: 2 x  AA Ni-MH, 700mAh, 1.2V 

1 Adaptor: INPUT: 220-240VAC 50/60Hz   
                   OUTPUT: 5VDC  150mA  
 
Note: 

6.  The battery should not be unloaded unless it has been used up. 
7.  Unplug the charger, and also pull out the product’s plug from the shaver. 
8.  Get  the shaver  to keep running until  the  battery is  run  out. Then  screw off the 

bolt and open the shaver (Fig 21).  

9.  Do not plug in the shaver again after unloading the battery.  

 

WARNING:  You  should  not  dispose  of  this  device  with  your  household  waste.  A  selective 
collection  system  for  this  type  of  product  is  implemented  by  your  local  authorities.  Please 
contact  your  local  authorities  to  find  out  how  and  where  collection  takes  place.  These 
restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that 
have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled. 
This  symbol  indicates  that  electrical  and  electronic  devices  are  collected  selectively.  The 
symbol shows a waste container crossed out with an X symbol. 
 If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after sales service, 

or a person qualified in this area in order to avoid any accidents arising.  

 

Marketed by EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

 

Imported by PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Made in PRC

 

G. TOOTHBRUSH INSTRUCTION  

H. BATTERY INFORMATION 

Note: 
5.  Don’t press too heavily if it’s difficult to put on toothbrush head. Maybe you have not 

aimed at right position for triangle rings inside. You can turn on the switch then change 
the head. 

6.  It will bring light stimulate and numb feeling for the first using. The stimulate and numb 

feeling will suit and disappear gradually according to your teeth and gum suit it. 

7.  Do not put the toothbrush away together with other accessories after using the 

toothbrush. 

8.  During the first few days of using the toothbrush, your gums may bleed slightly. In 

general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please 
consult your dentist.
 

 


background image

SB248B/RQ9716 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

RASOIR HIGH TECH 4 EN 1 

RECHARGEABLE  

 

MODE D'EMPLOI 

 
 
 
 
 
 

 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver 
soigneusement en vue de futures consultations. 
35. Utilisez uniquement le chargeur fourni. 

A. CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

 


background image

36. N'utilisez pas d'adaptateur non recommandé par le fabricant. Utilisez exclusivement 

l'adaptateur fourni. 

37. N'utilisez jamais le rasoir si le chargeur est endommagé. Remplacez le chargeur endommagé 

par un chargeur original neuf. 

38. La température de chargement et de stockage de l'appareil doit être comprise entre 5°C et 

35°C. 

39. N'immergez pas le chargeur dans de l'eau (Fig. 1). 
40. Débranchez le chargeur avant de nettoyer le rasoir avec de l'eau. 

    

 

 
41. Utilisez de l'eau chaude avec précaution pour éviter les risques de brûlure (Fig. 2).  
42. N'utilisez ce rasoir que pour les usages domestiques décrits dans le présent mode d'emploi. 
43. Ne tentez pas de récupérer le rasoir s'il est tombé dans l'eau pendant le rechargement. 

Débranchez immédiatement l'appareil. 

44. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire, un évier 

ou un lavabo. 

45. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique après utilisation, sauf pour le recharger. 
46. Conservez le rasoir et l'adaptateur à distance des surfaces chaudes. 
47. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. 
48. Ne rechargez pas et n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit où des produits 

aérosols (spray) risquent d'être utilisés. 

49. N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé ou cassé pour éviter de vous blesser. 
50. Ne rechargez pas l'appareil aux rayons directs du soleil et ne le placez pas près d'un appareil 

de chauffage ou dans un endroit humide. En cas contraire, des pannes sont possibles. 

51. N'exposez jamais le rasoir aux rayons directs du soleil. 

ATTENTION  

  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou des enfants) ne possédant 

pas  les  facultés  physiques,  sensorielles  ou  mentales,  l'expérience  et  les 
connaissances  nécessaires  à  son  utilisation,  si  elles  ne  sont  pas  sous  surveillance 
et  tant  qu'elles  n'auront  pas  été  instruites  par  une  personne  responsable  de  leur 
sécurité. 

 

  Les  enfants  doivent  être  en  permanence  sous  surveillance  pour  s'assurer  qu'ils  ne 

jouent pas avec l'appareil. 

 

  Seule la tête du rasoir peut être lavée, le corps ne doit pas être mouillé 

 

 


background image

 
 
 
 

 

 

a. Corps 
b. Chargeur 
c. Sabot 
d. Tondeuse à cheveux 
e. Huile de lubrification 
f.  Tondeuse  de  poils  de 
nez 
g. Station de 
rechargement 
h. Brosse à dent 
i.  Brosse 
j.  Raccord  de  brosse  à 
dent 

 

 
 
 

Au moment de l'achat, le rasoir est préchargé et théoriquement prêt à l'emploi. Toutefois, si un 
rechargement s'avère nécessaire, procédez comme suit :

 

 

1. Posez le rasoir sur la station de rechargement (Fig. 3).  
2. Branchez le chargeur. 
3. Le témoin de rechargement s'allume (Fig. 4). 
4.  Une  fois  le  rechargement  terminé,  débranchez  le 
chargeur  et  retirez  le  rasoir  de  la  station  de 
rechargement. 

 

 

 

Remarque :  
Le  témoin  lumineux  est  de  couleur  rouge  pendant  le  rechargement.  Pour  connaître  la  durée  du 
rechargement, consultez le tableau ci-dessous et veillez à respecter la durée indiquée. 

Durée du rechargement avant la première utilisation :    16 heures  
Durée des rechargements suivants : 

6~9 heures  

Autonomie en pleine charge : 

 

25 min 

 

NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL BRANCHÉ AU SECTEUR PENDANT PLUS DE 24 HEURES ! 
 

 

 

 

e.  Utilisation 
- Rasage 
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le rasoir sous tension. 
2. Déplacez rapidement la tête du rasoir sur la peau en formant des lignes droites et des cercles 
(Fig. 5). 
3. Remettez le couvercle de protection en place sur le rasoir après chaque utilisation (Fig. 6). 

 
 
 
 
 
 

 
f.  Nettoyage et entretien 
 
- Rasoir 

B. DESCRIPTION DES COMPOSANTS

 

D. RASAGE ET TONTE 

C. RECHARGEMENT DU RASOIR  

 


background image

Pour garantir un bon rasage, le rasoir doit être nettoyé régulièrement. Vous pouvez laver les têtes 
et  les  grilles  du  rasoir  avec  de  l'eau.  Vous  pouvez  également  utiliser  la  brosse  fournie  pour 
nettoyer les lames et les grilles après chaque utilisation. 
 
11. Arrêtez le rasoir (Fig. 7). 
12. Ouvrez les quatre têtes latérales une à une et démontez la tête centrale en tirant dans le sens 

de la flèche indiquée sur cette dernière. 

13. Nettoyez les cinq têtes et les grilles à l'eau pendant quelques minutes (Fig. 8 & 9).  

Vérifiez que l'intérieur des têtes et des grilles a été correctement nettoyé. 

14. Nettoyez la surface de l'appareil.  
15. Remontez les têtes et éliminez l'eau en excès (Fig. 10). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

e.  Utilisation 

9.  Coupez l'alimentation électrique, démontez la tête du rasoir (Fig. 11) et montez la tondeuse à 

cheveux (Fig. 12).  

10.  Montez  le  sabot  dans  les  deux  fentes  latérales.  Vérifiez  que  le  sabot  est  correctement  fixé 

dans les deux fentes latérales (Fig. 13). 

11.  Le sabot a une longueur de coupe de "3 mm" (Fig. 14).  
12.  Appuyez  sur  le  bouton  ON  et  commencez  à  couper  lentement.  Pour  couper  les  cheveux 

correctement, déplacez la tondeuse à rebrousse-poil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.  Nettoyage et lubrification 

1.  Démontez  la  tondeuse  à  cheveux,  nettoyez  la  tondeuse  intégrée  ou  la  tondeuse  de  cheveux 
avec la brosse, ou lavez la tondeuse intégrée avec de l'eau. 
2. N'utilisez pas de produit abrasif, d'alcool, d'essence ou d'acétone, etc. pour nettoyer l'appareil. 
3. Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation. 
4.  Pour  un fonctionnement  optimum,  appliquez un  peu  d'huile  de  lubrification  tous  les trois  mois. 
Démontez la tondeuse de cheveux et lubrifiez-la avec un peu d'huile. (Fig 15). 
 
 
 

E. UTILISATION DE LA TONDEUSE À CHEVEUX 

F. UTILISATION DE LA TONDEUSE DE POILS DE NEZ ET D'OREILLE  

Remarque : 
1. Utilisez de l'eau chaude avec précaution pour éviter les risques de brûlure. 
2. N'essuyez pas les têtes du rasoir avec une serviette ou du papier car vous 
risquez de les endommager. 

 

Remarque : 
1. Si la tondeuse de cheveux est difficile à insérer, ne forcez pas. Les anneaux 
triangulaires internes sont peut-être mal orientés. Vous pouvez mettre l'appareil sous 
tension puis changer la tête. 
2. Coupez les cheveux en déplaçant la tondeuse à rebrousse-poil. 
3. Utilisez la tondeuse sur des cheveux secs et propres. N'utilisez pas la tondeuse sur des 
cheveux mouillés. 

 


background image

A. Utilisation 
Tondeuse de poils de nez 
7.  Coupez l'alimentation électrique, retirez la tête du rasoir et montez la tondeuse de poils de nez 

(Fig. 16). 

8.  Vérifiez que votre nez est propre. 
9.  Mettez  l'appareil  sous  tension,  dirigez  la  tondeuse  à  l'intérieur  de  votre  narine,  effectuez  une 

rotation avec la tondeuse pour couper les poils trop longs (Fig. 17). 

 
b. Tondeuse de poils d'oreille 
1.    Nettoyez l'extérieur de vos oreilles, éliminez l'éventuel cérumen. 
2.      Mettez  l'appareil  sous  tension  et  introduisez  la  tondeuse  dans  votre  oreille  pour  couper  les  

poils trop longs. 

3.   Déplacez lentement la tondeuse sur le pourtour de votre oreille (Fig. 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation 
5.  Coupez l'alimentation électrique, démontez la tête du rasoir. Fixez le raccord à la brosse à dent 

(Fig. 19). Montez ensuite la brosse à dent sur le corps de l'appareil (Fig. 20).  

6.  Déposez  un  peu  de  dentifrice  sur  la  brosse,  introduisez  la  brosse  à  dent  dans  votre  bouche, 

mettez l'appareil en marche et commencez à brosser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pile rechargeable : 2 x AA Ni-MH, 700mAh, 1.2V 

1 adaptateur : Entrée: 220-240V

~

~

~

~    

 50/60Hz   

                         Sortie: 3V

  150mA

 

 

 
Remarque : 

10. La pile ne doit pas être démontée tant qu'elle est encore utilisable. 

G. UTILISATION DE LA BROSSE À DENT  

Remarque : 
7.  Si la tondeuse de poils de nez est difficile à insérer, ne forcez pas. Les anneaux 

triangulaires internes sont peut-être mal orientés. Vous pouvez mettre l'appareil 
sous tension puis changer la tête. 

8.  Pour éviter les chatouillements, placez un côté de la tondeuse de poils de nez 

contre la peau. 

9.  N'introduisez pas la tondeuse à l'intérieur de votre nez ou de votre oreille sur plus 

de 0,5 cm. 

H. PILE 

Remarque : 
9.  Si la brosse à dent est difficile à insérer, ne forcez pas. Les anneaux triangulaires 

internes sont peut-être mal orientés. Vous pouvez mettre l'appareil sous tension puis 
changer la tête. 

10. Lors de la première utilisation, vous pouvez ressentir de légers stimuli et une sensation 

d'engourdissement. Les stimuli et l'engourdissement disparaîtront progressivement en 
fonction de la sensibilité de vos dents et de vos gencives. 

11. Ne rangez pas la brosse à dent avec les autres accessoires après son utilisation. 
12. Pendant les premiers jours d'utilisation de la brosse à dent, un léger saignement de la 

gencive est possible. Ce saignement disparaît généralement après quelques jours. Si le 
saignement persiste plus de 2 semaines, consultez un dentiste.
 

 


background image

11. Débranchez le chargeur et le cordon électrique du rasoir. 
12. Utilisez le rasoir jusqu'à ce que la pile soit hors d'usage. Dévissez les vis et désassemblez le 

corps du rasoir (Fig. 21). 

13. Ne rebranchez pas le rasoir tant que l'appareil ne contient aucune pile. 

 
 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de 

collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner 
auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine 
et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service  après-vente ou une 
personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 
 

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD  

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC

 

 

 


background image

SB248B / RQ9716 
 

 
 
 

 

 
 

4-IN-1 5-KOPF-RASIERER 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

 

 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie als künftige Referenz ordnungsgemäß auf. 
52. Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden. 
53. Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Verwenden Sie 

ausschließlich den mitgelieferten Adapter. 

54. Verwenden Sie den Rasierer nie, wenn das Ladegerät beschädigt ist. Bitte ersetzen Sie das 

beschädigte Ladegerät durch ein neues Original-Ladegerät. 

55. Die empfohlene Temperatur für das Aufladen und Aufbewahren des Produkts liegt zwischen 

5°C und 35°C. 

56. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser ein (Abbildung 1). 
57. Den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen, bevor Sie den Rasierer unter 

laufendem Wasser reinigen. 

    

 

 
58. Seien Sie beim Umgang mit heißem Wasser vorsichtig, um Verbrennungen der Hände zu 

vermeiden (Abbildung 2). 

59. Verwenden Sie diesen Rasierer nur wie vorgesehen im Haushalt, und so wie dies in dieser 

Betriebsanleitung beschrieben wird. 

60. Fassen Sie einen Rasierer, der während des Aufladevorgangs ins Wasser gefallen ist, nicht an. 

Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr. 

61. Legen Sie einen Rasierer nirgendwo ab, wo er herunterfallen oder in eine Badewanne bzw. in 

ein Waschbecken fallen kann, und bewahren Sie ihn an derartigen Plätzen auch nicht auf. 

62. Trennen Sie den Rasierer nach der Benutzung vom Stromnetz, es sei denn, der Rasierer wird 

gerade (wieder-)aufgeladen. 

63. Halten Sie Rasierer und Adapter von erhitzten Oberflächen fern. 
64. Stecken Sie nichts in eine der Öffnungen und lassen Sie ebenfalls nichts hineinfallen. 
65. Stecken Sie den Rasierer nicht an und laden Sie ihn auch nicht auf, wenn Sie sich draußen 

befinden bzw. verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen Aerosol-Produkte (Sprays) 
verwendet werden. 

66. Verwenden Sie den Rasierer nicht mit einem beschädigten bzw. defekten Kamm, da die 

Gefahr von Verletzungen im Gesicht besteht. 

67. Laden und lagern Sie das Gerät nicht in direktem Kontakt mit Sonnenlicht bzw. nahe einer 

Heizungsanlage oder einem feuchten Platz. Andernfalls kann es zu Problemen kommen. 

68. Legen Sie den Rasierer nie direkt ins Sonnenlicht. 

WARNUNG!  

  Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit verminderten physischen, 

sensorischen  bzw.  mentalen  Fähigkeiten  oder  mangelhafter  Erfahrung  bzw. 
mangelhaftem  Wissen  oder  durch  Kinder  vorgesehen,  es  sei  denn,  die  Betroffenen 
werden  bei  der  Benutzung  des  Geräts  durch  eine  betreuende  Person  beaufsichtigt 
bzw. darin angewiesen.  

 

  Kinder  müssen  beaufsichtigt  werden,  damit  gewährleistet  wird,  dass  sie  nicht  mit 

dem Gerät spielen. 

 

  Nur der Scherkopf des Rasierers ist waschbar, der Korpus darf nicht nass werden 

 
 
 
 
 
 
 

A. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE  

 


background image

 
 
 
 

 

 

a. Korpus 
b. Ladegerät 
c. Haarschneider Kamm 
d.  Haarschneider  
e. Schmieröl 
f.  Kopf 
g. Ladestation 
h. Zahnbürstenkopf 
i.  Bürste 
j. Stift Zahnbürstenkopf 

 

 

 
 
 

Der Rasierer wird vorgeladen ausgeliefert und ist für gewöhnlich einsatzbereit. Wenn jedoch eine 
Aufladung erforderlich ist, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

 

1.  Stecken  Sie  den  Rasierer  auf  die  Ladestation 
(Abbildung 3).  
2.  Stecken  Sie  den  Stecker  des  Ladegeräts  in  eine 
Steckdose.  
3. Das Ladelämpchen leuchtet (Abbildung 4).  
4. Trennen Sie das Ladegerät nach der vollständigen 
Aufladung  vom  Strom  und  entnehmen  Sie  den 
Rasierer der Ladestation.  

 

 

 

 

    

 

Hinweis:  
Das  Ladelämpchen  bleibt  während  der  Aufladung  rot.  Verwenden  Sie  für  die  Aufladezeiten  bitte 
die  nachstehende  Tabelle,  und  achten  Sie  darauf,  dass  die  angegebenen  Zeiten  eingehalten 
werden. 

Ladezeit vor der ersten Benutzung: 

16 Stunden  

Ladezeit für die nächste Benutzung: 

6 -9 Stunden  

Laufzeit nach vollständiger Ladung: 

25 Minuten 

 

LADEN SIE DAS PRODUKT NICHT LÄNGER ALS 24 STUNDEN AM STÜCK! 
 

 

 

 

g.  Nutzung 
- Rasieren      
1. Drücken Sie den ON/OFF-Knopf, um den Rasierer anzuschalten.  
2. Bewegen Sie den Scherkopf zügig geradlinig und kreisförmig über die Haut (Abbildung 5).  
3. Stecken Sie nach jeder Benutzung die Schutzabdeckung auf (Abbildung 6).  

 
 
 
 
 
 

 

B. KOMPONENTEN

 

D. RASIEREN & TRIMMEN  

C. AUFLADEN DES RASIERERS  

 


background image

 
h.  Reinigung und Pflege 
 
- Rasierer 
Damit  eine  bestmögliche  Rasur  erfolgen  kann,  muss  der  Rasierer  regelmäßig  gereinigt  werden. 
Sie können das Kopfteil und die innere Oberfläche der Scherfolie mit Wasser waschen. Sie können 
ebenfalls die Reinigungsbürste (im Produktumfang enthalten) verwenden, um die Klingen und die 
innere Oberfläche der Scherfolie nach jeder Benutzung zu reinigen. 
 
16. Schalten Sie den Rasierer aus (Abbildung 7).  
17. Ziehen  Sie  die  vier  seitlichen  Handstücke  des  Rasierers  einzeln  beiseite,  drehen  Sie 

anschließend den mittleren Kopf und ziehen Sie ihn in die angegebene Pfeilrichtung. 

18. Reinigen Sie das fünfteilige Kopfstück und die innere Oberfläche der Scherfolie einige Minuten 

lang mit heißem Wasser (Abbildung 8 & 9). 
Vergewissern  Sie  sich,  dass  das  Innere  des  Scherkopfs  und  der  inneren  Oberfläche  der 
Scherfolie gründlich gereinigt wurden. 

19. Waschen Sie die Oberfläche des Produkts ab. 
20. Schließen Sie das Kopfteil und schütteln Sie das restliche Wasser ab (Abbildung 10). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

g.  Nutzung 

13.  Trennen  Sie  das  Gerät  vom  Stromnetz,  nehmen  Sie  den  Scherkopf  ab  (Abbildung  11)  und 

setzen Sie the Haarschneider Kopf auf Abbildung 12). 

14.  Bringen Sie die Aufsätze des Langhaarschneiders beidseitig fest an. Stellen Sie sicher, dass 

die Aufsätze auf beiden Seiten ordnungsgemäß befestigt wurden. (Abbildung 13).   

15.  Der Kamm Zubehör hat ein Länge: "3 mm" zum Schneiden des Haare (Abbildung 14). 
16.  Schalten Sie den Rasierer an und fahren Sie damit langsam über die Haare. Für bestmögliche 

Ergebnisse fahren Sie mit dem Rasierer bitte entgegen der Haarwuchsrichtung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h.  Sauberkeit und Schmiermittel 

1. Nehmen Sie das Kopfteil des Langhaarschneiders ab, und verwenden Sie die Bürste, um den 
Trimmer zu reinigen oder waschen Sie den Trimmer ab. 

E. HAARSCHNEIDER GEBRAUCHSANWEISUNG 

Hinweis: 
1. Seien Sie beim Umgang mit heißem Wasser vorsichtig, um Verbrennungen der Hände zu vermeiden. 
2. Wischen Sie das Kopfteil des Rasierers nicht mit einem Handtuch oder Reinigungstuch ab, da dies zur 
Beschädigung des Scherkopfs führen kann.

 

Hinweis: 
1. Drücken Sie nicht zu fest, wenn Sie beim Aufstecken des Kopfteils auf einen Widerstand 
stoßen. Möglicherweise haben Sie das Kopfteil nicht entsprechend der innen 
angebrachten Dreiecksringe ausgerichtet. Sie können das Gerät anschalten und das 
Kopfteil anschließend wechseln. 
2. Bitte kämmen Sie Ihr Haar entgegen der Haarwuchsrichtung. 
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar sauber und trocken ist. Verwenden Sie das 
Produkt nicht bei nassem Haar. 

 


background image

2.  Verwenden  Sie  beim  Waschen  des  Produkts  kein  Scheuermittel,  keinen  Alkohol,  kein  Benzin 
oder Aceton. 
3. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt unmittelbar nach der Benutzung zu waschen.  
4. Geben Sie alle drei Monate etwas Schmieröl hinzu, damit der bestmögliche Effekt erzielt wird. 
Entfernen  Sie  den  Sägezahn  des  Kamms  und  tragen  Sie  das  Schmieröl  anschließend  auf  den 
Sägezahn auf (Abbildung 15).  
 
 
 
a. Nutzung
 
- Nasenhaar trimmen 
10. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, nehmen Sie den Scherkopf ab und legen Sie den Kopf 

des Nasenhaartrimmers an (Abbildung 16).  

11. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nase sauber ist. 
12. Schalten Sie das Gerät an, legen Sie das Gerät an Ihr Nasenloch an und drehen Sie es, um 

die langen Haare in Ihrer Nase abzuschneiden (Abbildung 17). 

 
b. Ohrhaar trimmen  
1.      Reinigen  Sie  das  Ohr  oberflächlich,  und  vergewissern  Sie  sich,  dass  kein  Ohrenschmalz 
vorhanden ist. 
2.      Schalten  Sie  das  Gerät  an,  dann  legen  Sie  die  Spitze  des  Trimmers  an  Ihr  Ohr  an,  um  die 

langen Haare in Ihrem Ohr zu trimmen. 

3.   Führen Sie die Spitze des Trimmers vorsichtig nach außen zur Ohrmuschel (Abbildung 18).  

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzung 
7.  Trennen  Sie  das  Gerät  vom  Stromnetz  und  entfernen  Sie  den  Scherkopf.  Verbinden  Sie  die 

Zahnbürste mit dem Stift (Abbildung 19). Drücken Sie anschließend den Kopf der Zahnbürste 
auf den Korpus des Rasierers (Abbildung 20).  

8.  Geben  Sie  entsprechende  Zahncreme  auf  die  Bürste,  stecken  Sie  die  Zahnbürste  in  Ihren 

Mund, schalten Sie das Gerät an und erfassen Sie auch das Zahnfleisch vollständig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. NASEN- UND OHRHAARTRIMMER  

G. ZAHNBÜRSTE  

Hinweis: 
1.  Drücken Sie nicht zu fest, wenn Sie beim Aufstecken des Kopfteils auf einen 

Widerstand stoßen. Möglicherweise haben Sie das Kopfteil nicht entsprechend der 
innen angebrachten Dreiecksringe ausgerichtet. Sie können das Gerät anschalten 
und das Kopfteil anschließend wechseln. 

10. Um Juckreiz vorzubeugen, legen Sie eine Seite der Spitze des Nasenhaartrimmers 

nah an Ihre Haut an. 

11. Wählen Sie für den Bereich innerhalb von Nase/Ohr keine Einstellung über 0,5 cm. 

 


background image

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 wiederaufladbarer Akku :
 2 x AA Ni-MH, 700mAh, 1.2V 

1 Adapter : Input:    220-240V

~

~

~

~    

 50/60Hz   

                    Output:  3V

 150mA

 

 

 
Hinweis: 

14. Der Akku sollte erst entladen werden, wenn Sie vollständig aufgebraucht wurde. 
15. Trennen  Sie  das  Ladegerät  vom  Stromnetz  und  stecken  Sie  das  Kabel  des 

Produkts ebenfalls vom Rasierer ab. 

16. Verwenden  Sie  den  Rasierer,  bis  der  Akku  leer  ist.  Schrauben  Sie  danach  den 

Bolzen ab und öffnen Sie den Rasierer (Abbildung 21). 

17. Stecken Sie nach Entladen des Akkus den Rasierer nicht wieder an. 

 
 

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von 
Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der  Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder 
Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.   
Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammelsystem 
erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.   
Sollte das Speisekabel beschädigt sein, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich 
qualifizierten Person ersetzt werden.  
 

Vermarktung durch EUROTOPS  VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC

 

 

H. AKKU 

Hinweis: 
1.  Drücken Sie nicht zu fest, wenn Sie beim Aufstecken des Kopfteils auf einen Widerstand 

stoßen. Möglicherweise haben Sie das Kopfteil nicht entsprechend der innen 
angebrachten Dreiecksringe ausgerichtet. Sie können das Gerät anschalten und das 
Kopfteil anschließend wechseln. 

2.  Bei der ersten Nutzung kann es zu einem stimulierenden und tauben Gefühl kommen. 

Das stimulierende und taube Gefühl wird nachlassen und mit der Zeit verschwinden, je 
nach Beschaffenheit Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleischs. 

3.  Legen Sie die Zahnbürste nach der Benutzung nicht zu den anderen Teilen. 
4.  In den ersten Tagen, in denen Sie die Zahnbürste benutzen, kann es zu leichten 

Zahnfleischblutungen kommen. Die Blutungen sollten für gewöhnlich nach wenigen 
Tagen aufhören. Sollte dies nach 2 Wochen immer noch nicht der Fall sein, suchen Sie 
bitte einen Zahnarzt auf.