PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. JVC RC-BX330BK Instructions Manual

JVC RC-BX330BK Instructions Manual

RC-BX330RD RC-BX330SL

Made by: JVC
Type: Instructions
Category: Portable Stereo System
Pages: 1
Size: 0.26 MB

 

Download PDF User Manual


Related Product Video

 

Full Text Searchable PDF User Manualbackground image

HET REINIGEN VAN DE CASSETTE KOPPEN

Er kunnen zich ijzeroxide deeltjes van de magnetische cassetteband ophopen op de onderdelen die in contact
staan met de cassette. Deze vervuiling kan leiden tot het onvolledig wissen en een dof geluid, en kan ertoe
leiden dat het automatisch stoppen niet werkt.
Om een cassettedeck te reinigen, open de cassettehouder, druk op de PLAY toets en maak de koppen, de
aandrijfstang en de aandrukrol voorzichtig schoon met een koppenreiniger.
Trek de stekker altijd uit het stopcontact alvorens de koppen te reinigen, en laat het cassettedeck 30 minuten
drogen nadat u een vloeibaar reinigingsmiddel heeft gebruikt.
Maak de koppen steeds schoon na 25 uur gebruik.
• Demagnetiseer de koppen af en toe met een demagnetisatie cassette (verkrijgbaar bij vele winkels voor

geluidsapparatuur).

• Gebruik nooit metalen voorwerpen op of nabij de koppen.
• Zorg ervoor dat er geen reinigingsmateriaal in de cassetterecorder terecht komt.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

AANWIJZINGEN VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

SPECIFICATIES

Compact disc speler gedeelte

Type

: Compact disc speler

Signaaldetectie

: Contactloze optische detectie (met halfgeleider laser)

Aantal kanalen

: 2 kanalen

Radio gedeelte

Frequentiebereik

: FM 88 MHz - 108 MHz
: AM: 530 kHz - 1 600 kHz

Antenne

: Telescopische antenne voor FM

Ferrietkern antenne voor AM

Cassettedeck gedeelte

Spoor

: 4-sporen 2-kanaals stereo

Motor

: Elektronisch gestuurde gelijkstroommotor voor aandrijfstang

Koppen

: Kop van harde permanente legering voor opname/ afspelen, magnetische

kop voor wissen

Snelle spoeltijd

: Ongeveer 120 seconden (C-60 cassette)

Algemeen

Luidsprekers

: 10 cm 

×

 2 (8 

)

Uitgangsvermogen

: 2 W per kanaal minimaal RMS vermogen, uitgestuurd naar 8 

 bij 1 kHz, met

niet meer dan 10% totale harmonische vervorming (IEC 268-3)

Uitgangsaansluitingen

: Hoofdtelefoon 

×

 1 (

 3,5 mm, stereo)

Stroomtoevoer

: AC 230 V, 50 Hz

DC 12 V (“R20/D (13F)” batterijen 

×

 8)

Stroomverbruik

: 19 W (ingeschakelde stand)

2,8 W (in standby)

Afmetingen

: 430 mm (B) 

×

 165 mm (H) 

×

 240 mm (D)

Gewicht

: Circa 3,5 kg (zonder batterijen)

Meegeleverde
accessoires

: Netsnoer 

×

 1

Afstandsbediening 

×

 1

Batterijen voor de afstandsbediening,
R03 (UM-4)/AAA (24F) 

×

 2

DRAAGBAAR CD SYSTEEM

RC-BX330SL/RC-BX330RD/RC-BX330BK

HANDLEIDING

601-331000-050
LVT0937-005A [E]

NEDERLANDS

Dank u voor de aanschaf van dit JVC product.

Lees deze handleiding a.u.b. aandachtig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt
om zo het beste uit uw apparaat te halen en om de levensduur ervan te verlengen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Voorzichtig —

 OFF schakelaar!

Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen, trekt u de stekker uit het
stopkontakt. Anders zal er altijd een geringe hoeveelheid stroom naar
het apparaat lopen, ongeacht de stand van de 

 OFF schakelaar. U

kunt het apparaat ook met de afstandsbediening aan- en uitschakelen.

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.

VOORZICHTIG

• Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.

(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door
bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden
opgebouwd.)

• Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het

apparaat.

• Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk

afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een
innamepunt voor batterijen.

• Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater

en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vlocistof bevindt,
zoals een vaas, op het apparaat.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR LASERPRODUKTEN

VERLARING VAN DE LABELS

1 CLASSIFICATIELABEL, OP DE ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT

2 WAARSCHUWINGSLABEL, IN HET APPARAAT

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS 
DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM, 
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DECKEL 
GEOFFNET UND WEEN SICHERHEITSVERRIEGELUNG 
uBERBRuCKT IST, NICHT DEM STRAHL AUSSETENI
OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DAL AR OPPNAD OCH 
SPARR AR URKOPPLAD STRALEN AR FARLIG.
USYNLIG LASERSTRALING VED ABNNING NAR 
SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.UNDGA
UNS ETTELSE FOR STRALING.

CAUTION -

VORSICHTI -

VARNING -

ADVARSEL -

1. KLAS 1 LASERPRODUKT
2.

GEVAARLIJK:

 Zichtbaar laserstraling wanneer open en de beveiliging faalt of uitgeschakeld is. Voorkom

het direkt blootstaan aan de straal.

3.

VOORZICHTIG:

 De bovenkap niet openen. Binnenin het toestel bevinden zich geen door de gebruiker te

repareren onderdelen: laat onderhoud over aan bekwaam vakpersoneel.

NL

Printed in China
0502NNMBICMTS

VOORBEREIDINGEN

INSCHAKELEN

Dit draagbare CD systeem werkt op batterijen of netspanning.

VOEDING MET BATTERIJEN

Plaats 8 alkaline batterijen van D-formaat (niet bijgeleverd) in het
apparaat om uw apparaat overal mee naar toe te kunnen nemen. Open
het batterijvak op de achterkant van het apparaat door de twee lipjes in
te drukken en het deksel naar voren te trekken. Plaats de batterijen
volgens de indicatie op de achterzijde.

Belangrijke informatie over de batterijen

• Verwijder alle batterijen wanneer u uw systeem langer dan een maand niet

zult gebruiken, aangezien deze kunnen lekken en schade veroorzaken.

• Gooi de batterijen op de juiste wijze weg, in overeenstemming met de

voorschriften die gelden in uw federatie, land of regio.

• Gooi lekkende batterijen ogenblikkelijk weg. Lekkende batterijen kunnen

brandwonden op de huid of ander persoonlijk letsel veroorzaken.

NETVOEDING

Stop het netsnoer in de stroomaansluiting aan de achterzijde van het toestel en in het stopcontact.

PAS OP:
1. GEBRUIK UITSLUITEND HET JVC NETSNOER DAT BIJ DIT APPARAAT IS GELEVERD OM STORINGEN OF

BESCHADIGING VAN DIT APPARAAT TE VERMIJDEN. VERWIJDER DE BATTERIJEN WANNEER U HET
NETSNOER GEBRUIKT.

2. VERZEKER U ERVAN DAT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKT WANNEER U WEGGAAT OF

WANNEER HET APPARAAT GEDURENDE LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT ZAL WORDEN.

ANTENNES

De AM antenne is ingebouwd, zodat de AM ontvangst kan worden verbeterd door het apparaat anders neer te
zetten. De telescopische FM antenne op de achterzijde van het apparaat kan worden uitgetrokken en rondgedraaid
voor de beste FM ontvangst.

ALGEMENE BEDIENINGSORGANEN

FUNCTION Schakelaar

 – Zet deze schakelaar in de positie die overeenkomt met het deel van dit systeem dat

u wilt gebruiken - TUNER, TAPE (cassettedeck) of CD.

VOLUME

 – Draai aan de volume knop om het volume te laten toe- of afnemen tot op het gewenste niveau.

POWER OFF (uit)

 – Zet de FUNCTION schakelaar in de stand TAPE 

 OFF terwijl er geen toets van het

cassettedeck is ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

DE RADIO GEBRUIKEN

AFSTEMMEN OP RADIOZENDERS

Zet de FUNCTION schakelaar in de stand TUNER om de radio aan te zetten.
• Zet BAND op AM of FM.
• Stem af op de gewenste zender door aan de afstemknop te draaien.
• Om de radio uit te zetten, zet de FUNCTION schakelaar in de stand TAPE 

 OFF.

BEAT CUT SCHAKELAAR

U kunt deze BEAT CUT schakelaar ook gebruiken om de FM-ontvangstmodus te wijzigen.
1.

AM-zender opnemen

Wanneer u een AM-uitzending opneemt kan het geluid gaan zweven. Als dit
gebeurt, zet dan de BEAT CUT schakelaar op “1” of “2”

2.

FM-ontvangstmodus wijzigen

Als een FM-uitzending in stereo slecht te ontvangen is, schakel dan over op
“MONO”
De ontvangst zal hierdoor verbeteren.
Om terug te keren naar stereo schakelt u “FM ST” in.

HET CASSETTEDECK GEBRUIKEN

REC

 

  – Druk hierop om een opname te maken van de radio of de CD speler.

PLAY

 

 – Druk hierop om een cassette af te spelen.

REW

 

 – Druk hierop in de stop stand om de cassette terug te spoelen naar het begin.

FF

 

 – Druk hierop in de stop stand om de cassette vooruit te spoelen naar het einde.

STOP/EJ

 

 – Druk hierop om de huidige functie van het cassettedeck af te breken of om de cassettehouder

te openen wanneer er geen toetsen geactiveerd zijn.

PAUSE

    – Druk hierop om het afspelen of het opnemen van cassettes te onderbreken. Druk hier nogmaals op

om het afspelen of het opnemen van cassettes te hervatten.

EEN CASSETTE AFSPELEN

1. Zet de FUNCTION schakelaar in de TAPE 

 OFF stand.

2. Druk op STOP/EJ om de cassettehouder te openen.
3. Plaats een cassette in de houder met de open zijde naar boven en de volle spoel rechts.
4. Sluit de houder zorgvuldig.
5. Druk op REW of FF om de cassette naar de gewenste startpositie te spoelen.
6. Druk op PLAY om het afspelen van de cassette te starten. De cassette wordt afgespeeld totdat het eind van

de cassette wordt bereikt, waarna het afspelen automatisch wordt gestopt.

OPNAMES MAKEN OP EEN CASSETTE

U kunt opnames maken van de radio of van de CD speler.
Gebruik gewone (normal) cassettes voor het beste opnameresultaat.

Het zonder toestemming opnemen en afspelen van materiaal waarop auteursrechten rusten kan
onwettelijk zijn.

BESCHERMING TEGEN WISSEN

Wanneer u een nieuwe opname maakt, neemt het cassettedeck over eventueel al op de cassette opgenomen
materiaal heen op. Om een cassette te beschermen tegen ongewenst wissen, kunt u één of beide plastic
beschermingslipjes (één voor elke kant van de cassette) aan de bovenzijde van de cassette afbreken. Wanneer
u later besluit om toch een opname te maken op de cassette, kunt u het gaatje afdekken met een stukje plakband.

WAARSCHUWING

Wanneer een deel van de cassetteband niet strak is opgewonden kan dat leiden tot krassen
op de band, of erger, tot het breken ervan. Wanneer u merkt dat de cassetteband niet
strak is opgewonden kunt u een potlood gebruiken om de cassette strakker op te winden
voordat u deze in de cassettehouder plaatst.

TIP

Het is niet aan te raden om cassettes langer dan 120 minuten te gebruiken, omdat de kwaliteit hiervan achteruit
kan gaan en de band gemakkelijk tussen de aandrukrol en de kaapstander terecht kan komen.

EEN OPNAME MAKEN VAN DE RADIO

1. Plaats een cassette in de houder van het cassettedeck en sluit de houder.
2. Zet de FUNCTION schakelaar in de TUNER stand en stem af op een zender.
3. Druk op REC om de opname te starten. Zowel REC als PLAY worden geactiveerd.
4. Druk op STOP/EJ om de opname te beëindigen.
5. Zet de FUNCTION schakelaar in de stand TAPE 

 OFF om de radio uit te zetten.

TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN OPNAME VAN DE RADIO

• Om de opname tijdelijk te pauzeren, druk op PAUSE op het cassettedeck. Druk nogmaals op PAUSE om de

opname te hervatten.

HET MAKEN VAN EEN SYNCHRONE OPNAME VAN EEN CD

1. Plaats een cassette in de houder van het cassettedeck en sluit de houder.
2. Zet de FUNCTION schakelaar in de CD stand.
3. Plaats de CD waar u een opname van wilt maken in de CD houder.
4. Selecteer het muzieknummer waar u een opname van wilt maken door op 

 (SKIP/SEARCH) of 

(SKIP/SEARCH) te drukken. Druk vervolgens op REC.

TIP

Gebruik de PAUSE 

toets op het cassettedeck in plaats van de STOP/EJ toets om de opname tijdelijk te

onderbreken. Hierdoor verkrijgt u een veel vlekkelozer resultaat.

U

GEBRUIK VAN DE CD

EEN CD PLAATSEN

1. Zet de FUNCTION schakelaar in de CD stand; het display geeft “– –” weer wanneer er geen CD is geplaatst.
2. Druk op 

) PUSH om de CD houder te openen.

3. Plaats een CD in de houder met het etiket naar boven.
4. Sluit de CD houder. Het totale aantal nummers wordt weergegeven.
5. Om de CD te verwijderen, druk op 

) PUSH, pak de CD bij de randen beet en verwijder deze voorzichtig.

EEN CD AFSPELEN

1. Druk op 

 (PLAY/PAUSE) om alle muzieknummers in de oorspronkelijke volgorde af te spelen, beginnend

vanaf nummer 1. Het huidige nummer wordt weergegeven in het display.
Opmerking: Druk op 

 (PLAY/PAUSE) om het afspelen van de CD tijdelijk te onderbreken. De tekst “PLAY”

knippert op het display. Druk nogmaals op 

 (PLAY/PAUSE) om het afspelen van de CD te hervatten.

2. Stel het VOLUME niveau in op een geschikte waarde.
3. Druk op 

7 (STOP) om het afspelen van de CD te beëindigen. Wacht een paar seconden totdat de CD niet

langer draait, en druk vervolgens op 

) PUSH om de CD houder te openen en de CD te verwijderen.

AUTOMATISCH ZOEKEN

Met de automatische zoekfunctie kunt u snel het begin van elk nummer van een CD vinden, met inbegrip van het
nummer dat nu wordt weergegeven.
Wanneer de CD aan het spelen is:
• Druk op 

 (SKIP/SEARCH) om naar het begin van het vorige nummer te springen.

• Druk op 

 (SKIP/SEARCH) om naar het begin van het volgende nummer te springen.

Wanneer de CD is gestopt, kunt u herhaald op  

 (SKIP/SEARCH) of 

 (SKIP/SEARCH) drukken totdat

het display het nummer toont van het muzieknummer dat u wilt afspelen, en vervolgens op 

 (PLAY/PAUSE)

drukken. De CD speler begint het geselecteerde nummer af te spelen.

ZOEKEN DOOR MUZIEKNUMMERS

• In de PLAY stand, kunt u op hoge snelheid vooruit zoeken in een nummer door op 

 te drukken en deze

toets ingedrukt te houden.

• In de PLAY stand, kunt u op hoge snelheid achteruit zoeken in een nummer door op 

 te drukken en deze

toets ingedrukt te houden.

HERHALEN

Met de REPEAT toets kunt u één nummer of alle nummers laten herhalen. Om alle keuzemogelijkheden door te
lopen, druk herhaald op de REPEAT toets en kijk op het display welke optie u heeft geselecteerd. De volgende
tabel toont hoe de REPEAT toets werkt in de diverse situaties.

Tijdens het afspelen:

Knipperende aanduiding “REP.” betekent huidig muziekstuk herhalen REP. betekent de gehele CD herhalen

Tijdens het geprogrammeerd afspelen: Knipperende aanduiding “REP.” betekent huidig muziekstuk herhalen REP. betekent het muziekprogramma herhalen

GEPROGRAMMEERD AFSPELEN

Druk op PROGRAM om de programmeerfunctie te activeren.
De aanduidingen “PROG” en “01” knipperen in het uitleesvenster. Druk op de 

 (SKIP/SEARCH) of 

(SKIP/SEARCH) toets om het nummer van een gewenst muziekstuk te kiezen en druk op de PROGRAM toets
om het nummer in het programma vast te leggen. Door herhalen van deze stappen kunt u maximaal 20 nummers
programmeren. Als u na nummer 20 nog meer nummers programmeert, zullen die in de plaats komen van de
eerst gekozen nummers.
Tijdens het geprogrammeerd afspelen knippert “PROG” op het display. Om de volgorde van de geprogrammeerde
nummers te controleren, druk op PROGRAM in de stop stand, waarna het geprogrammeerde muzieknummer
zal worden weergegeven.
Om de programmeerfunctie te verlaten, druk op 

7 (STOP).

TIP

Bij het afspelen van een CD-R of CD-RW

Zelf opgenomen CD-R discs (Opneembare cd’s) en CD-RW discs (Herschijfbare cd’s) kunnen alleen worden
afgespeeld als ze zijn “afgesloten”.
• U kunt muziek die u zelf hebt opgenomen op een CD-R of CD-RW afspelen als muziek-cd’s.  (Soms kunnen

ze alleen niet worden afgespeeld, afhankelijk van de eigenschappen en de opnameomstandigheden).

• Lees, voordat u CD-R en CD-RW discs afspeelt, eerst aandachtig de aanwijzingen of waarschuwingen.
• Sommige CD-R of CD-RW discs kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld vanwege hun eigenschappen,

vuil of beschadigingen, of omdat de lens vies is.

• Bij CD-RW discs kan het langer duren voordat de disc wordt gelezen.  (Dit komt door de lagere reflectie van

de CD-RW discs vergeleken met gewone cd’s.)

ONDERHOUD

DE BUITENKANT REINIGEN

• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de buitenkant van het apparaat te reinigen met een zachte stofdoek.

OMGAAN MET CD’S

• Raak de kant met de muziekgegevens niet aan. Houd de disc vast bij de randen, of bij de rand en het gat.
• Bevestig geen etiketten of plakband op de etiketzijde van de disc. Kras of beschadig het etiket niet.
• De disc draait op hoge snelheid in de speler. Gebruik geen beschadigde (gescheurde of gebogen) discs.

HET REINIGEN VAN CD’S

• Vuile discs kunnen een slechte geluidskwaliteit leveren. Houd de discs schoon door ze voorzichtig af te vegen

met een zachte doek, vegend vanaf de binnenrand naar de buitenrand.

• Wanneer een disc vuil wordt, bevochtig dan een zachte doek in water en wring deze goed uit. Veeg vervolgens

het vuil voorzichtig af en droog eventuele waterdruppels af met een droge doek.

• Gebruik geen reinigingssprays voor platen of antistatische middelen bij discs. Maak discs ook nooit schoon

met benzine, verdunner of andere vluchtige oplosmiddelen die het oppervlak van de disc kunnen beschadigen.

HET OMGAAN MET CASSETTES

• Stel cassettes niet bloot aan direct zonlicht en bewaar ze niet op een warme plaats. Door hoge temperaturen

kan de behuizing vervormd of de cassetteband zelf beschadigd worden.

• Bewaar de cassettes in hun doosje wanneer u ze niet gebruikt.
• Cassettes kunnen gewist worden door magnetische velden, geproduceerd door magneten, elektrische mo-

tors, elektrische transformators en andere apparaten. Houd cassettes uit de buurt van magneten en
magnetische velden.

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

Display

cd-deurtje

PROGRAM

SKIP/SEARCH
BACKWARD

PLAY/PAUSE

SKIP/SEARCH
FORWARD

Antenna

BEAT CUT switch

AC power jack

Battery compartment

REPEAT

STOP

Probleem

Oplossing

• Controleer dat de stekker stevig in het stopcontact zit (of dat de

batterijen nieuw zijn).

• Trek de stekker even uit het stopcontact, en steek deze er

vervolgens weer in.

• Controleer de werking van het stopcontact door er een ander

apparaat op aan te sluiten.

• Regel het volume bij.
• Controleer dat u de juiste functie heeft geselecteerd: CD, TAPE of

TUNER, en dat de koptelefoon niet is aangesloten.

• Regel de telescopische FM antenne bij voor een betere FM

ontvangst.

• Draai het apparaat rond om de AM ontvangst te verbeteren.
• Probeer elektrische apparaten in de nabijheid van het apparaat uit

te zetten, zoals een TV, een haardroger, een stofzuiger of TL-buizen.

• Controleer dat de houder een CD bevat.
• Controleer dat het etiket van de CD naar boven is gericht.
• Controleer dat de Pauze functie niet is geactiveerd.
• Controleer dat de CD functie is geselecteerd.

• Reinig de CD (zoals uitgelegd onder “ONDERHOUD”).
• Controleer dat de CD niet krom of gekrast is, of anderszins

beschadigd.

• Controleer dat het apparaat niet te lijden heeft van trillingen of

schokken; verplaats het systeem indien nodig.

• Inspecteer de opnamekop en reinig deze indien nodig.
• Demagnetiseer de opnamekop

(zoals uitgelegd onder “ONDERHOUD”).

Het systeem gaat niet
aan.

Er is geen geluid

Slechte radio ontvangst

De CD speelt niet

Het geluid van de CD
vertoont haperingen

Vervormde of ruizige
opnames

Wisselspanning aansluiting

Antenne

Batterijvak

For Customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No.
which are located either on the rear, bot-
tom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.

Model No.                                                         

Serial No.                                                          

BEAT CUT schakelaar

Gebruikte batterijen:

BEAT CUT

1

2

FM ST

MONO

SKIP/SEARCH BACKWARD

PROGRAM

PLAY/PAUSE

SKIP/SEARCH FORWARD

REPEAT

STOP

01_RCBX330SLRDBK_E_NL_A2

5/28/02, 6:07 PM

1